ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ВКЛАДАННЯ КОШТІВ У БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

 

Карнаух Ю.В., Барсук Т.В.

Україна, м. Нова Каховка,

ВНЗ "Відкритий  міжнародний університет розвитку людини Україна"

Новокаховський гуманітарний інститут

 

Анотація

Дорогоцінні метали – це золото, срібло, платина і метали платинової групи у будь-якому вигляді та стані. Операції з дорогоцінними металами включають дії, пов'язані з: виникненням та припиненням права власності та інших прав на дорогоцінні метали; надходженням дорогоцінних металів до місць їх зберігання, а також зберіганням і відпуском у встановленому порядку дорогоцінних металів; зміною вмісту або фізичного стану дорогоцінних металів у будь-яких речовинах і матеріалах під час їх видобутку, виробництва та використання; ввезенням дорогоцінних металів у країну з-за кордону та вивезенням їх з неї.  Для клієнтів банку вкладання коштів у банківські метали є способом захисту від інфляції, крім того золоті депозити – це найпоширеніший символ багатства. Тому необхідно зрозуміти яка вигода з інвестицій у дорогоцінні метали, і взагалі визначитись з прибутковістю металевих рахунків.

 

Аннотация

Драгоценные металлы – это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы в любом виде и форме. Операции с драгоценными металлами включают действия, связанные с: происхождением и прекращением права имения и других прав на драгоценные металлы; поступлением драгоценных металлов в места их хранения, а также сохранением и отпуском в установленном порядке драгоценных металлов; изменением содержания или физического состояния драгоценных металлов в любом сырье и материалах во время их добывания, производства и использования; ввозом драгоценных металлов в страну из-за границы и вывозом их из нее. Для клиентов банка вложение денег в банковские металлы есть способом защиты от инфляции, кроме того золотые депозиты – это самый распространенный символ богатства. Поэтому необходимо понять какая выгода из инвестиций в драгоценные металлы, и вообще определиться с доходностью металлических счетов.

 

 

До операцій з банківськими металами, які можуть виконувати банки, відносять такі:

1. Депозитні операції здійснюються у тому разі, коли необхідно залучити метал на рахунок або, навпаки, розмістити на визначений строк. Для цього використовуються металеві рахунки. Якщо у клієнта беруться метали у фізичній формі для тимчасового зберігання, то йому відкриваються металеві рахунки відповідального зберігання типу «Allocated», тобто з «З розміщенням». Характерним для цих рахунків є те, що на них обліковується метал, який зберігається в даному банку, причому останній не має права використовувати цей метал і повертає власнику саме ті зливки, які отримав на зберігання.

Для здійснення операцій з «безготівковим» металом використовуються рахунки типу «Unallocated», тобто «Без розміщення». На таких рахунках облік ведеться у грамах чи унціях, а не в конкретних зливках. Фактично такі металеві рахунки знеособлені, метали на них мають лише кількісну характеристику маси (для монет – кількість у штуках) і вартісну балансову оцінку. Підставою для зарахування дорогоцінних металів на знеособлені металеві рахунки може бути їх поставка у фізичній формі, перерахунок з інших знеособлених рахунків, продаж металів клієнтові чи їх придбання банком. Отримати метал клієнт може в даному банку, банках-кореспондентах або у світових центрах торгівлі дорогоцінним металом, зокрема Лондон, Цюріх, Нью-Йорк.

2. Операції з надання кредитів у дорогоцінних металах здійснюються шляхом поставок їх у фізичній формі або зарахування на знеособлені рахунки в обмін на зобов’язання зворотної поставки відповідного металу в термін, зазначений у договорі. Погашення кредитів у дорогоцінних металах може здійснюватися у формі фізичної поставки, шляхом перерахування дорогоцінних металів із металевих рахунків позичальника чи придбання банком за грошові кошти позичальника металу в іншого учасника міжбанківського ринку для погашення раніше одержаного кредиту.

3. Операції з монетами з дорогоцінних металів. Банки здійснюють продаж клієнтам монет з дорогоцінних металів, а також викуповують у них такі монети, звісно, за нижчою ціною. Центральні банки, як правило, є оптовими постачальниками монет для уповноважених дистриб’юторів, роль яких виконують, насамперед комерційні банки.

4. Операції спот (spot) – це операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, що здійснюються контрагентами на умовах зарахування/списання металу та валюти з рахунків на рахунки не пізніше другого робочого дня після укладення угоди.

5. Операції типу своп (swap) – це одночасна купівля і продаж дорогоцінного металу.

6. Опціони – право (але не обов’язок) продати чи придбати певну кількість золота за певною ціною на певну дату (європейський опціон) чи протягом усього обумовленого строку (американський опціон).

7. Форвардні угоди передбачають продаж (купівлю) металу на строк, що перевищує другий робочий день після укладення угоди.

Банки здійснюють на ринку дорогоцінних металів операції з банківськими металами. До останніх належать золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Найвищими пробами банківських металів визнаються проби не нижче ніж: для золота – 995,0; для срібла – 999,0; для платини та паладію – 999,5. [1, с.374]

Золото – найпоширеніший символ багатства. І в 2007 році цей метал вкотре підтвердив свій імідж: його вартість росла протягом 11 місяців, і офіційний курс із січня по грудень збільшився на 25,81. Правда, під кінець року власникам золотих внесків довелося трохи похвилюватися: котирування золота трохи знизилися (приміром, наприкінці листопада вони склали 817 $, а 10 грудня – уже 807 $ за тройську унцію).

"Золотий" експерт Олег Матлінг, начальник департаменту товарних ринків Укрпромбанку, радить: "Якщо у світі в наступному році не буде серйозних економічних і політичних потрясінь, то ціна виявиться в діапазоні 800 – 850 $ за тройську унцію. При цьому не виключено, що часом вартість металу буде виходити за ці рамки".

У цілому ж експерти пророкують збільшення вартості золота в 2008 році мінімум на 10%. До речі, прогнозований рівень інфляції в нашій країні в 2008-му також дорівнює 10%. Так що золотий внесок як мінімум повинен зберегти нагромадження від інфляції, а у випадку удачі стане джерелом доходу.

Українські банки пропонують "металеві" внески терміном на 6, 12 і 18 місяців. Відсотки по депозитах нараховуються наприкінці терміну, але це неважливо, оскільки вкладники заробляють не на відсотках, а на збільшенні вартості золота на міжнародних ринках. Тому якщо у клієнта виникає потреба внесок можна закрити достроково, без остраху втратити на відсотках, що досить вигідно.

У золотих депозитів є ще одна особливість. Як сказав Олексій Козирєв, директор Казначейства ВАТ "КБ "Хрещатик", щоб одержати максимальну вигоду, необхідно інвестувати в золото не менш ніж на 2 – 3 роки, у зв'язку з тим, що на більш коротких тимчасових інтервалах можливі коливання котирувань як в один, так і в інший бік. "У цілому ж спостерігається тенденція до поступового подорожчання золота", - вважає експерт. [2, с.1]

Найбільший дохід від інвестицій у дорогоцінному металі можна отримати, якщо оформити на початку року депозитні вклади в золоті. На сьогодні дохідність за даними депозитами перебуває в діапазоні від 1,5 до 5%, залежно від обраного банку та розміру вкладу. Проте при цьому клієнт може отримати дохід від зростання торгової ціни металу та заощадити на оренді банківської комірки.

     Мінімальний вклад сьогодні становить 100 - 200 грамів. Наприкінці терміну зберігання вкладник отримує суму депозиту та нараховані відсотки золотими зливками або в гривнях за курсом банку на день закриття депозиту.

     Депозити в банківських металах умовно поділяють на готівкові та безготівкові. У першому випадку реальний зливок необхідно купити в банку та покласти на депозит. Недоліком цього виду депозиту є маржа (різниця між ціною купівлі та продажу), яка досягає сьогодні 10-15% і з'їдає більшу частину можливого доходу, а також комісіями деяких банків. За словами заступника начальника обласного управління національного банку України Анатолія Хоркавого, „золоті" вклади не надто вигідні на короткий термін, але здатні накопичити значні відсотки у подальшій перспективі.

     Регламент та порядок поводження з банківськими металами встановлює Нацбанк, центральним сховищемопікується" Державна скарбниця, в підпорядкуванні якої і знаходиться політика країни щодо банківських металів. Окрім того, свої правила встановлює Міністерство фінансів, також відповідні стандарти для перевезень встановлює й диктує митниця.

    Вимірюються метали, за міжнародним стандартом, в унціях (одна унція - 31,1035 грамів). Банківські метали використовують як засіб надбання та зберігання капіталу передусім через значні переваги. Метали мають високу ліквідність: золото можна продати у будь-який час, на відміну від нерухомості. Операції з банківськими металами не обкладаються ПДВ та здійснюються конфіденційно. Банківські зливки компактні, займають мало місця та зручні при транспортуванні. Банківські метали можна вивезти за кордон (процедура прирівнюється до вивезення іноземної валюти) та розраховуватися ними у інших країнах. За словами економіста банку „Райффайзен банк Аваль" Наталії Полтавцевої, метал - це ще й один із способів зробити чудовий подарунок, який ніколи не вийде з моди та захистить капітали від знецінення. Подібне вкладання коштів це -  ефективний захист від інфляції. [3, с.1]

    Приведемо деякі рекомендації: перш ніж вибирати банк для відкриття металевого депозиту, треба порівняти його котирування золота зі світовими тенденціями. Іноді наші банкіри встановлюють "внутрішні" ціни. Та й взагалі простіше та вигідніше відкривати депозити в золоті (металеві рахунки). Їхня прибутковість однозначно перевищить прибуток по депозитах у доларах, а у випадку різкого підвищення цін на нафту метал виявиться вигіднішим від внесків у гривні. [4, с.3]

 

Список використаної  літератури:

1. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф., підручник Банківські операції. Вид. 2-ге, перероб. і доп., Київ 2002, 480 с.

2. http://kontrakty.com.ua/show/ukr/article/45/15200810331.html

3. http://20minut.ua/news/74656

4. http://kontrakty.com.ua/show/ukr/article/45/15200810330.html

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar