ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

 

Кудрик Г.П.

Україна, м. Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

Анотация

Рассмотрены иностранные инвестиции как один из важнейших источников финансирования инновационного процесса в Украине. Проанализировано современное состояние инновационного процесса в экономике Украины, а также направления иностранных инвестиций и их значения для экономики страны. Предложены направления активизации притоку иностранных инвестиций в Украину.

 

 

Інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль в соціально-економічному розвитку  країни. Головним завданням держави є формування сприятливого інвестиційного клімату. Це викликано наявністю негативних факторів: макроекономічна нестабільність; криза у промисловості; нестабільність законодавства; низький рівень розвитку комунікацій; зростання зовнішнього боргу та наявність бюджетного дефіциту; низька виконавська дисципліна в органах влади та управлінні; низька платоспроможність більшості населення; нерозвиненість банків, страхового бізнесу, лізингу, фондового ринку, інвестиційних фондів; неврегульованість земельних правовідносин. Для зростання української економіки надзвичайно важливим є питання щодо залучення іноземного капіталу як джерела фінансування інноваційного процесу. Виходячи з цього можна сказати, що дана тема є досить актуальною в наш час [2, 28].

Метою даної статті є  визначення ролі іноземних інвестицій в фінансуванні інноваційного процесу в економіці України.

Проблема залучення й ефективно­го використання іноземних інвестицій постійно привертає увагу науковців. Зокрема ці проблеми досліджували такі  економісти як Найдьонов В.С., Бутенко О.А., Кульнєва Г.М., Чабан В.Г., Абрамович І.В., Товстиженко О.В. та інші. 

Проблема інноваційного розвитку є однією з найбільш складних для України. Її  розв’язання в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів неможливе без залучення іноземних інвестицій. У світовому потоці прямих іноземних інвестицій на економіку України припадає близько 1%. Незначний потік прямих іноземних інвестицій можна пояснити тим, що серед європейських постсоціалістичних країн Україна сприймається як країна з найбільшим ризиком. За оцінкою Європейського центру досліджень ризик інвестицій в Україну становив 80% [4,49].

Водночас Україна має низку чинників, які приваблюють іноземних інвесторів. Це, насамперед: наявність багатьох природних ресурсів, низька ціна робочої сили, вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови, родючі землі, тощо.

В Україні сировинні та паливно-енергетичні галузі промисловості концентрують майже половину обсягу інвестицій в основний капітал, інша половина припадає на обробні галузі. Внаслідок цього поглиблюються структурні деформації. Найбільш адекватна галузева форма відтворення інвестиційного потенціалу економіки – машинобудування. Необхідність його вибору як бази економічного зростання зумовлене потребою зношеності основного капіталу, необхідністю інноваційного розвитку, потребою перебудови індустріального комплексу України.

Іноземні інвестиції для економіки країни мають велике значення, оскільки вони є джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва, залучають вітчизняних підприємців до передового господарського досвіду, сприяють поширенню інновацій, збільшення продуктивності праці та підвищенню добробуту населення.

Для активізації притоку іноземних інвестицій в Україну важливим є здійснення таких заходів:

-           створення стабільного законодавства;

-           створення сприятливого інноваційного клімату;

-           сприяння залучення прямого іноземного капіталу в сферу матеріального виробництва;

-           створення сприятливих умов для розвитку спільних підприємств;

-           створення спільних підприємств, за так званою, китайською схемою, яка передбачає з самого початку володіння контрольним пакетом акцій підприємства українською стороною, згодом, через 5-7 років, українськими мають бути  75% акцій, і ще через 10-12 років спільне підприємство повністю  стає українським;

-           розробка та прийняття законодавчої бази щодо страхування ризиків спільних підприємств [1, 26].

Світова практика переконує, що без широкого залучення іноземного капіталу неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити технічну та технологічну відсталість народного господарства, забезпечити конкурентоздатність вітчизняної продукції на світовому ринку.

Перехід на інноваційну модель розвитку означає насамперед пошук фінансових джерел для активізації інноваційної діяльності, наприклад іноземних інвестицій. Для цього необхідно прийняти відповідні  нормативно-правові акти, встановити пільги і створити умови для залучення іноземного капіталу, розвитку венчурного підприємництва, створити інформаційно-аналітичний центр управління інвестиційними та комерційними ризиками.

Література:

1.               Абрамович І.В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава. – 2006. –  №9. – С.25-27.

2.               Бутенко О.А. Основні напрямки та пріоритети інноваційної діяльності в Україні // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 28-32.

3.               Кульнєва Г. М., Алейнікова О.В. Сучасний стан та необхідні напрямки  розвитку ринку інновацій в Україні // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 159-163.

4.               Перешкоди для іноземних інвестицій в Україну. Погляд нерезидентів // Страхова справа. – 2006. – №3. – С. 48-53.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar