ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ПІДПРИЄМСТВА – НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ

 

Митрохіна Ю.П.

Україна, м.Донецьк, Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

 

Аннотация

В статье определено место корпоративной культуры в процессе реализации маркетинговых стратегий управления сбытом, дана оценка уровня корпоративной культуры торговых предприятий.

 

 

Сучасні умови господарювання вимагають від підприємств використання інтегрованого підходу до управління збутом, який передбачає поєднання інструментів стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу.

В умовах мінливості маркетингового середовища стратегічне маркетингове управління збутом підприємств передбачає проведення стратегічних змін, насамперед, в області організаційної структури і корпоративної культури (рис.1).

Існуючі організаційні структури у торговельних підприємствах (лінійно-функціональні) не здатні гнучко реагувати на зміни у зовнішньому середовищі, тому необхідно їх переорієнтовувати на стратегічне маркетингове управління.

Це можливо зробити шляхом впровадження посади радників зі стратегічного маркетингового управління збутом, створення проектних груп з управління процесом реалізації маркетингових стратегій управління збутом.

Особливого значення в умовах стратегічної маркетингової орієнтації підприємств набуває корпоративна культура, високий рівень якої сприяє ефективній реалізації маркетингових стратегій управління збутом. При цьому необхідним є наявність лідера, здатного організувати оптимальну роботу збутового персоналу.

Оцінку рівня корпоративної культури досліджуваних підприємств (згрупованих в залежності від стадії їх життєвого циклу) було здійснено за такими параметрами як стиль управління, кадрова політика підприємства, система передачі інформації, філософія управління, оформлення підприємства.

Результати дослідження корпоративної культури підприємств свідчать про те, що високий рівень корпоративної культури характерний для кластеру В (стадія зростання) (2,34), а для інших кластерів характерний середній рівень корпоративної культури (рис. 2).

Рис.1. Процес пристосування організаційної структури управління збутом до реалізації маркетингових стратегій управління збутом

 

Кадрова політика має базуватись на багатокритеріальному підході до відбору, прийому, просування, стимулювання і звільнення збутового персоналу. Збутовий персонал повинен не тільки знати філософію створення підприємства, його історію, але й відчувати свою роль у процесі його функціонування.

Рис. 2. Гістограма рівня корпоративної культури підприємств

 

Окрім цього, підприємствам доцільно оптимізувати систему передачі інформації між функціональними підрозділами і окремими працівниками.

Зміцненню корпоративної культури сприяє відповідне зовнішнє і внутрішнє оформлення підприємства, однак не всі торговельні підприємства на сьогоднішній день мають можливість змінювати інтер’єр у відповідності до обраного стратегічного напрямку розвитку.

Таким чином, створення корпоративної культури є невід'ємним елементом стратегічного маркетингового управління збутом підприємств.

 

Література:

1.      Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом: Навч.посібник. – Д.: ДонДУЕТ, 2006. – 471с.

2.      Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 688с.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar