ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ВНЕСЕННЯ  ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ, А ТАКОЖ ПОДАТКОВИХ  ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І КРЕДИТУ ПО ПДВ

 

Зіненко С. О.

Україна, Нова Каховка, Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

 

Анотація

Специфіка внесення відповідних змін в податковий облік валових доходів і витрат, а також податкових зобов'язань і кредиту по ПДВ, якщо підприємству покупці не повертають суму заборгованості за поставлений товар.

 Анотация

Специфика внесения соответствующих изменений в налоговый учет валовых доходов и расходов, а также налоговых обязательств и кредита по НДС, если предприятию покупатели не возвращают сумму задолженности за поставленный товар.

 

 

Слід сказати, що Закон України від 03.04.1997 р. №167/97-ВР «Про податок на додану вартість» обділив увагою питання врегулювання коректування податкових зобов'язань і кредиту у зв'язку з врегулюванням сумнівної заборгованості. Термін «сумнівна» і  «безнадійна заборгованість» у вказаному Законі згадується виключно в рамках вимог по вживанню касового методу. Тому доводиться шукати положення, які хоч би побічно можуть допомогти в цій ситуації. І таким положенням правомірно вважати п. 4.5, в якому мовиться про випадки, коли після постачання товарів (послуг) здійснюється яка-небудь зміна суми компенсації їх вартості, включаючи подальший за постачанням перегляд цін, перерахунок в разі повернення товарів особі, яка їх надало. Тобто врегулювання сумнівної заборгованості – це і є зміна суми компенсації.

У випадку якщо після постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за постачання товарів (робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари продавцеві, а також у зв'язку з визнанням боргу покупця безнадійним в ладі, визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку з таким постачанням, перераховується згідно змінам згідно змінам бази оподаткування. При цьому продавець зменшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в період, впродовж якого була зменшена сума компенсацій продавцеві. У зворотному ладі відбувається перегляд сум податкових зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцеві.

При цьому наведені вище норми не застосовувався для перегляду цін по операціях, якщо хоч би одна із сторін такої операції не була платником податків, за винятком операцій по перегляду цін, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань.

Крім того, правила, встановлені п. 4.5 застосовувалися також при збільшенні суми валових витрат або валового доходу платника податку на прибуток унаслідок проведення процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості згідно положенням статті 12 Закону про оподаткування прибули або визнання боргу покупця безнадійним по інших причинах, певним законом.

Таким чином, п. 4.5 Закону про ПДВ прямо передбачав його використання у випадках врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості.

Починаючи з 25.03.2005 року п. 4.5 був викладений в новій редакції.

Так, якщо постачання товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи подальший за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надало, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника  і одержувача підлягають відповідному коректуванню.

Позиція ДПАУ щодо коректування податкових зобов'язань і кредиту у зв'язку з врегулюванням сумнівної заборгованості, викладена в листі від 22.05.2006 р. №9580/7/16-1917-20 «Щодо коректування податкових зобов'язань і кредиту при врегулюванні сумнівної  заборгованості», полягає в наступному.

Підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 статей 12 Закону про оподаткування прибутку надана можливість платникові податку – продавцеві товарів (робіт, послуг) збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) в поточному або попередніх звітному податкових періодах, у випадку якщо покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без узгодження з таким платником податку на оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості). У теж час підпунктом 12.1.5 пункту 12.1 статей 12 Закону встановлено, що платник податку – покупець зобов'язаний збільшити валовий прибуток на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у будь-якому порядку досудового врегулювання спорів або судом, або по виконавчому напису нотаріуса.

Ґрунтуючись на наведених вище нормах Закону про оподаткування прибули, при проведенні процедур врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, ДПАУ вважає, що продавці повинні збільшувати валові витрати на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) без врахування ПДВ, включеного до складу ціни товару (роботи, послуг), а покупці – відповідно збільшувати валові доходи на всю суму непогашеної заборгованості включаючи суми ПДВ.

Узагальнюючи вищевикладене, слідує висновок. Якщо продавець почав процес врегулювання сумнівної заборгованості у зв'язку з невчасною оплатою товару до 31.03.2005 р., збільшивши валові витрати зменшивши одночасно зобов'язання по ПДВ на підставі попередньої редакції п. 4.5 ст. 4 Закони про ПДВ, а покупець-боржник повернув оплату після 31.03.2005 р., то продавець повинен збільшити податкові зобов'язання по податку на додану вартість, а покупець в разі відповідного збільшення податкових зобов'язань в минулому періоді за наявності податкової накладної може збільшити податковий кредит (за умови дотримання інших вимог Закону відносно правил формування податкового кредиту). У випадку якщо до 31.03.2005 р. У продавця були зменшені податкові зобов'язання у зв'язку з початком процедур врегулювання сумнівної заборгованості, але суд відмовив продавцеві в удовле6таорении позову, продавець повинен відновити (збільшити) податкові зобов'язання.

Таким чином, з 31 березня 2005 року платники податків не здійснюють коректування податкових зобов'язань по ПДВ при збільшенні суми валових витрат або валових доходів в разі визнання боргу безнадійним і в разі врегулювання сумнівної заборгованості.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar