zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

Нікіфоряк Л.С., Арич М.І., Думан А.І.

Україна, м.Чернівці,

Буковинська державна фінансова академія

 

В данной статье анализируется механизм влияния инвестиций на обеспечение конкурентоспособности предприятия в контексте государственной инвестиционной политики Украины, исследуются основные предпосылки и необходимость привлечения инвестиционных ресурсов.

 

Світова економіка сьогодні знаходиться в затяжній рецесії: спад виробництва, криза у фінансово-кредитній системі, зниження платоспроможності населення – це все вимагає проведення якісної державної політики економічного зростання, основним структурним елементом якої є інвестиційна політика. Зменшення обсягів продажу товарів та послуг вимагало від підприємств вдосконалення продукції та надання їй конкурентних переваг, реалізації якої б забезпечила стабільний прибуток та вихід з кризи. А це все вимагає вкладання додаткових фінансових ресурсів основою яких є інвестиції. Тому актуальним є питання аналізу впливу інвестицій на забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті держаної інвестиційної політики України.

Проведення державної інвестиційної політики вимагає наукового-обгрунтованого підходу до визначення обсягу та напряму використання інвестиційних ресурсів, а особливо до пошуку джерел їх формування. Тому дата тема широко обговорюється серед таких вітчизняних вчених-економістів, як Дегтярьова Ю., Борщ Л.М., Мазур Г.О., Терновий В.М., Заярна Ю.В., Головченко Н.З. та багато інших.

Метою статті є аналіз механізму впливу інвестицій на забезпечення конкурентоспроможності підприємства в контексті державної інвестиційної політики України.

Важливою передумовою стійкого економічного зростання в Україні є активізація інвестиційної діяльності. Сучасний стан розвитку економіки характеризується певним пожвавленням інвестиційного процесу та зростанням валового внутрішнього продукту країни. Але ці позитивні тенденції ще не набули сталого характеру.

Тому сьогодні особливо важливою є необхідність вдосконалення державної інвестиційної політики, спрямованої на активізацію інвестиційної діяльності, оскільки саме інвестиційні ресурси є надійною фінансовою основою для впровадження передових наукових розробок у виробництво, закономірним результатом чого є підвищення конкурентоспроможності продукції.

Основними принципами державної інвестиційної політики є наступні:

·         орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;

·         створення умов для збереження, розвитку й використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

·         ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інвестиційної діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері [3];

·         здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

·         фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інвестиційної діяльності [1].

Успішне дотримання і виконання зазначених принципів дозволить вийти підприємствам на якісно новий рівень виробництва, а отже і підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Інтеграція України до світової економіки, характерною особливістю якої є конкурентна боротьба, вимагає переходу від екстенсивного виробництва до моделі інвестиційно-інноваційного розвитку, що в свою чергу визначається обсягом, структурою та ефективністю використання інвестиційних ресурсів.

Сьогодні в Україні інвестиції в основні засоби потрібні як ніколи, так як їх зношеність вже перевищує всі можливі норми, особливо це помітно під час конкурентної боротьби в ринкових умовах.

На 31.12.2010р. за даними держклмстату стан зносу основних фондів по основним галузям промисловості виглядає так:

·         гірничо-добувна промисловість - 45,9%.

·         преробна промисловість - 55,3%.

·         енергетика - 57,9%.

·         будівництво - 55,8 [2].

За офіційними даними знос основних фондів підприємств України складає від 50% до 60%. Але багато експертів вважає, що ця сума значно вища і становить близько 80-90%. Звичайно, що такий стан основних засобів не вселяє надії щодо конкурентоспроможності продукції виготовленої за їх допомогою, тому для виробництва якісних товарів потрібно здійснювати інвестиції в основні фонди, і чим більшою буде їх сума – тим більший ефект буде досягнуто від їх освоєння [6].

На думку Ю.В. Дегтярьової існує три основних фактори значення інвестицій в економічній системі, як умови, функції та ефекти (Рис. 1) [5].

 

Рис 1. Значення інвестицій в економічній системі держави

 

Упродовж останніх років в Україні обсяг капітальних інвестицій в економіку країни має тенденцію до зниження, що, перш за все, пов’язано із світовою фінансово-економічною кризою (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка капітальних інвестиції в Україні за січень-вересень 2007-2010 рр. млн.грн

 

 

Аналізуючи дану таблицю, можна простежити зростання обсягу капітальних інвестицій за досліджуваний період 2007-2008 рр. (+37508,287 млн.грн.), що свідчить про економічну активність та значний розмір тимчасово вільних коштів інвесторів. Така ситуація позитивно впливає на стан майна підприємства, що звичайно аналогічно відбивається на кількості та якості виготовленої та реалізованої продукції чи наданих послуг.

За даний час 2007-2008рр. збільшувалися практично всі складові капітальних інвестицій, зменшилися тільки інвестиції в нематеріальні активи (-685,019 млн.грн.)

Наступний період був не таким перспективним. Осінню 2008 року, а точніше 15 вересня збанкрутував американський інвестиційний банк Lehman Brothers Holdings, Inc., що раніше займав лідируючі позиції у світі. Саме цю дату вчені-економісти вважають початком світової фінансово-економічної кризи, яка вплинула і на економіку України.

Цим і можна пояснити, на нашу думку, спад обсягів капітальних інвестицій в наступні роки: у 2009р., порівнюючи з попереднім, вони зменшилися на 49506,9 млн.грн, а у 2010р. - 2983,8 млн.грн.

Наочно динаміку капітальних інвестицій в Україні за січень-вересень 2007-2010рр. можна побачити на рисунку 2.

Рис.2. Динаміка капітальних інвестицій в Україні.

 

Тому, основними напрямами активізації інвестиційної діяльності є:

·         формування сприятливого інвестиційного клімату; 

·         посилення інвестиційної спрямованості банківської системи, обґрунтування надання кредитів під гарантії уряду;

·         обґрунтування ефективності інвестицій; 

·         активізація фондового ринку як фактора інвестування.

В ринкових умовах господарювання постійна боротьба між виробниками за споживача вимагає від них виготовлення високо якісної та конкурентоспроможної продукції. Пожвавленню інвестиційної діяльності сприяє держава, особливо у сфері нормативно-правового та регулюючого законодавства, адже вдале вирішення цього питання підвищує конкурентні переваги вітчизняної продукції на зовнішніх та внутрішніх ринках.

 

Список використаної літератури

 

1.      Борщ Л.М. Інновації і інвестиції в реальному секторі економіки: перспективи розвитку / Борщ Л.М. / Економіка ринкових відносин.-2008.-№2(2).-С.44-51.

2.      Мазур Г.О. Особливості державної інвестиційної політики / Мазур Г.О. / Економіка ринкових відносин.-2008.-№2(2).-С.77-84.

3.      Терновий В.М. Інвестиційні можливості України / Терновий В.М. / Економіка ринкових відносин.-2008.-№2(2).-С.74-77

4.      Головченко Н.З. Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки та її регіонів в умовах глобалізації: методичні підходи [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua.

5.     Дегтярьова Ю.В. Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.irbis.kneu.kiev.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet