zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АДСОРБЦІЯ НАФТЕНАТІВ ВАНАДІЮ НА ПРИРОДНИХ СОРБЕНТАХ З МОДЕЛЬНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ РОЗЧИНІВ

 

Манчук Н.М., Войтко І.І.,

Баглєй Є.В., Бабанов В.В.

Україна, м.Київ, Національний авіаційний університет

 

Підчищення глибини переробки нафти неможливе без розробки і впровадження у виробництво технологічних процесів переробки важких нафтових залишків (ВНЗ) – мазутів, гудронів, які являються виключно важко переробними видами сировини за високої коксогенності і великого вмісту в них металів (нікелю, ванадію тощо). Досліджена адсорбція нафтенатів ванадію з модельних вуглеводневих систем на природних сорбентах (каолін і монтморилоніт).

В Енергетичній стратегії України до 2030 р. прогнозується, що споживання нафти для внутрішніх потреб збільшиться у 2 рази, споживання вугільної продукції – у 2 рази, споживання генеруючих електростанцій збільшиться у 2,2 разів у порівнянні з 2010 р.. Водночас передбачається, що споживання природного газу зменшиться до 49,5 млрд. кубометрів.

Проте ефективність діяльності паливно-енергетичного комплексу викликає чимало запитань у вчених, економістів та фахівців цієї галузі. До об`єктів ПЕК відносяться теплові атомні і гідроелектростанції, котельні; ядерно-промисловий комплекс; підприємства вугільної промисловості – вугледобувні, вуглезбагачувальні та вуглепереробні; підприємства нафтогазового комплексу; газо-, нафто- та продуктопроводи. Усі вони разом і кожен окремо негативно впливають на довкілля і належать до категорії екологічно небезпечних. А в умовах аварійних, надзвичайних та катастрофічних ситуацій можуть перетворитися на реальну загрозу національній безпеці. Ці об`єкти несуть загрозу стану атмосферного повітря, прискорюють парникові явища, впливають на стан поверхневих та підземних вод, ґрунтів, спотворюють природні ландшафти, особливо у вугільній і нафтодобувній промисловості, є джерелами забруднення довкілля шкідливими речовинами, викликають теплові, радіаційні, електромагнітні, акустичні та інші фізичні впливи, що виявляються у локальному, регіональному і глобальному масштабах [1].

Критичний стан енергоресурсної бази, дефіцит національних паливно-енергетичних ресурсів, морально і фізично застарілі технології видобутку, транспортування, переробки та використання природних палив, зниження якості палива, що постачається в енергетику і транспорт, – все це знижує екологічну безпеку функціонування галузі і вимагає розробки стратегії і реалізації конкретних оперативних заходів державного масштабу.

Найбільше занепокоєння на сьогоднішній день викликає така проблема. На ТЕЦ та ТЕС сьогодні експлуатується переважно морально застаріле обладнання, яке здебільшого відпрацювало свій ресурс та потребує негайного оновлення. Це, у свою чергу, призводить до наднормативних рівнів забруднення атмосферного повітря викидами ТЕС і ТЕЦ, особливо тими, що працюють на вугіллі або мазуті. Моніторинговими дослідженнями встановлено, що частка об`єктів теплової енергетики в загальному обсязі забруднень атмосферного повітря, що формується від викидів промислових підприємств, складає близько 40 %, а за оксидом сірки (IV) – до 60 %.

За формальними ознаками, Україна виконує на сьогодні вимоги Директиви 88/609/ЕЕС щодо скорочення викидів від існуючих установок. Однак це викликано не впровадженням природоохоронних заходів, а падінням виробництва. Тому очікуваний вихід з економічної кризи призведе до зростання викидів у випадку, якщо не вживатимуться відповідні заходи. Не допустити зростання викидів може тільки впровадження нових технологій.

Україна стоїть на порозі нових об`єктивних перетворень в економіці та в різних галузях народного господарства, які пов`язані з інноваційним напрямком розвитку і повинні стимулювати виробництво продукції за енергозберігаючими та екологічно чистими технологіями на рівні кращих світових стандартів.

За теперішнім станом техніки і технології нафтопереробки вітчизняні НПЗ здатні перетворити у моторне паливо тільки дистилятні фракції нафти, що википають до 500 °С (близько 2/3 її частини). Решта третина нафти у вигляді гудрону традиційно використовується як котельне паливо, бітум, нафтові пеки, сировина коксування та ін. До цього часу технічним бар`єром для глибокої і без залишкової її переробки являються проблеми, що пов`язані з надлишком вуглецю і з підвищеним вмістом у нафтових залишках металів (у першу чергу нікелю і ванадію), які являються незворотними ядами для каталізаторів нафтопереробки.

При згоранні нафтового палива в енергетичних установках, як відомо, утворюються СО2, Н2О, SО2 і SО3. Елементи, які не згорають, такі як V, Na, Fe, Ni та ін., при згоранні вуглеводнів легко утворюють оксиди або солі. При цьому, оксиди ванадію і заліза являються активними каталізаторами реакцій окиснення SО2:

 

V2О4 + SО2 + 1/2О2 = V2О4SО3

 

V2О4SО2 + О2 + SО2 = V2О5 + 2SО3

 

2Fe2O3 + 3O2 + 6SO2 = 2Fe2(SO4)3

 

2Fe2(SO4)3 = 2Fe2O3 + 6SO3

 

В обох випадках каталітичний ефект досягається з утворенням у ході реакції проміжних сполук.

Доречно слід відмітити, що при згоранні важких палив оксиди ванадію, натрію і сірки, які утворюються, надзвичайно агресивні і викликають високотемпературну міжкристалічну корозію металів газотурбінних установок [2]. Значна частина оксидів виділяється з вихлопними газами і наносять значну шкоду навколишньому середовищу (гранично допустима концентрація V2O5 складає 0,002 мг/м3).

З метою деметалізації котельних і газотурбінних палив були проведені дослідження на природних сорбентах (каоліні і монтморилоніті) з модельних вуглеводневих систем. В якості ванадійвмісної добавки використовували синтезовані нами нафтенати ванадію [3]. Адсорбцію нафтенатів ванадію з концентрацією 0,01 – 0,1 % (мас. частка) у перерахунку на ванадій досліджували у модельних розчинах гептану за 20 °С у динамічних умовах. На основі експериментальних даних в умовах рівноваги між фазами за постійної температури побудовані ізотерми адсорбції. Для математичного описання ізотерм адсорбції використовували рівняння БЕТ (Брунауера, Еммета Теллера) [4].

Результати досліджень дозволяють рекомендувати для деметалізації легких нафтопродуктів природних сорбентів – каоліну та монтморилоніту, запаси яких в Україні достатньо великі.

 

Список літературних джерел:

 

1.      Варламов Г.Б., Екологічна безпека об`єктів паливно-енергетичного комплексу. – Газета «Київський політехнік». – К.: 13 березня 2008. – С. 3.

2.      Возницкий И.В. Практика использования морских топлив на судах. – Санкт-Петербург: 2006. – 124 с.

3.      Манчук Н.М., Войтко І.І., Баглей Є.В., Самолова І.П. Синтез оксинафтенатів ванадію // Сб. тез IXВсеукраинской научно-практической конференции «Инновационный потенциал украинской науки – ХХI век», Запорожье, 24-31 декабря 2010.

4.      Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. – М.: Химия, 1984. – 592 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet