zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИРОДООХОРОННИЙ РУХ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Мехеда А.М.

Україна, м.Кіровоград,

Кіровоградський державний педагогічний Університет імені В. Винниченка

 

В статье рассмотрено развитие природоохранительного движения ученической молодежи на фоне трансформационных процессов, которые происходили в системе образования Украины в начале 90-х годов ХХ столетия.

 

В умовах поглиблення екологічних та соціально-економічних протиріч в українському суспільстві проблема перегляду парадигми екологічної освіти є вкрай актуальною. Вироблення концептуальних основ нової екологічної освіти, здатної відповідати на запити сьогодення, вимагає звернення до надбань вітчизняної педагогічної громадськості в сфері екологічного навчання та виховання.

Проблеми розвитку шкільної екологічної освіти досліджені у працях Т.П. Дементьєвої, О.Й. Дем'янюк, Р.А. Науменко, О.Л. Пруцакової, Н.А. Пустовіт, Т.В. Тимочко, В.Н. Ткач, О.І. Федоренко.

Початок 90-х років став переломним як для освіти, так і держави загалом. Проголошення незалежності України, початок відходу від командно-адміністративної системи, закладання підґрунтя нової політичної структури та перехід до незалежності, демократії і правової держави висунули перед системою вітчизняної освіти низку вимог. Україна постала перед необхідністю відродження національної педагогіки та інтеграції у світовий освітній простір. Трансформувати систему освіти відповідно до вимог часу в рамках ринкових та демократичних перетворень зі старою ідеологічною платформою було неможливо, тому виникла потреба у формуванні нового нормативно- правового поля системи освіти на основі цінностей національної культурно-історичної традиції українського народу.

Першим кроком на шляху до формування української національної системи освіти стало прийняття у 1991 році Верховною Радою України Закону “Про освіту” [5]. Новий освітній закон визнав освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства та визначив основні принципи розвитку освіти.

Кардинальні зміни системи освіти передбачала концепція, покладена в основу Державної Національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), яка в свою чергу стала підмурівком для розробки низки законодавчих актів [1]. Однією з цілей національного виховання вбачалося формування у молоді екологічної культури та розвиненої духовності.

За дорученням Міністерства освіти України творчим колективом екологів і педагогів у 1995 році було розроблено проект “Концепції неперервної екологічної освіти та виховання в Україні” [6]. Наскрізною ідеєю концепції є ідея про необхідність безперервності екологічної освіти та виховання. Велике значення мало положення про продовження базової шкільної екологічної освіти у вищій школі на більш високому рівні з метою формування екологічного світогляду та підготовки спеціаліста, здатного вирішувати екологічні проблеми майбутнього.

Науково-педагогічна громадськість почала працювати над налагодженням системи екологічної освіти і виховання на національному підмурівку. У науково-педагогічних розвідках та дослідженнях було чітко сформульовано мету, завдання, зміст та етапи екологічної освіти і виховання. Поруч з розробкою теоретичних питань екологічної освіти і виховання значна робота з боку держави здійснювалася на практиці.

Так, пожвавленню природоохоронного руху учнівської молоді сприяло започаткування у 1990 році всеукраїнської акції “Моя земля – земля моїх батьків”, спрямованої на збереження традицій, звичаїв та обрядів українського народу [3]. Значним каталізатором у розвитку природоохоронного руху учнівської молоді став конкурс “Мій рідний край – моя земля”, проведений у 1991 році. Метою конкурсу організатори визначили розвиток конкретних справ педагогічних колективів та учнівської молоді, спрямованих на оздоровлення природного середовища [2]. У 1992 році юні екологи приймали участь у туристсько-краєзнавчій експедиції “Краса і біль України”, спрямованої на захист річок [4]. Проведення низки всеукраїнських акцій та конкурсів значно активізувало природоохоронний рух учнівської молоді, на розвитку якого позначилось соціально-економічне становище країни, відбулося значне пожвавлення серед педагогічного загалу та учнівської молоді.

Стримуючим чинником розвитку природоохоронного руху у 90-х роках був низький рівень забезпеченості системи освіти, її матеріально-технічна база, що не відповідали потребам суспільства. Постійно відчувалася проблема забезпечення навчальних закладів підручниками та сучасним обладнанням для організації належного навчально-виховного процесу.

Отже, становлення освіти України у 90-х роках ХХ століття відбувалося на тлі суперечливих та кризових процесів. Становлення національної системи освіти відбувалося на принципах демократизму та гуманізму. На державному рівні було налагоджено систему всеукраїнських масових заходів, спрямованих на розвиток та активізацію природоохоронного руху учнівської молоді. Таким чином, на початку 90-х років відбувалося становлення природоохоронного руху учнівської молоді на тлі трансформаційних процесів в освіті, що стало підґрунтям для оформлення сучасної національної системи екологічного виховання.

 

Література

 

1.    Державна Національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття): Затверджена Указом Президента України від 18 січня 1996 року № 61/96 // Все для вчителя. – 1998. - № 17. – С. 25 – 32.

2.    Положення про конкурс школярів і учнівської молоді Української РСР “Мій рідний край – моя земля” // Інформаційний збірник міністерства освіти України. – 1991. - № 11. – С. 26-32.

3.    Положення про рух учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу “Моя земля – земля моїх батьків” // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1991. - № 4. – С. 26 – 31.

4.    Положення про туристсько-краєзнавчу експедицію “Краса і біль України” // Інформаційний збірник Міністерства освіти україни. – 1992. - № 23. – С. 22-24.

5.    Про освіту. Закон Української РСР прийнятий Верховною Радою УРСР 4 червня 1991 року // радянська школа. – 1991. - № 9. – С. 5 – 20.

6.    Проект “Концепції неперервної екологічної освіти та виховання в Україні” // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1995. - № 14. – С. 2 – 18.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet