zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ РОДИНИ MELANOPSIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA)

ФАУНИ УКРАЇНИ

 

Стельмащук Н.М.

Україна, м.Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

При исследовании экологических особенностей F. acicularis и F. esperi из пресноводных акваторий Украины установлено, что определяющими являются три фактора внешней среды – минерализация воды, её активная реакция и скорость течения.

 

Родина Melanopsidae (чорнушкові) – прісноводні гребінчастозяброві молюски, які населяють переважно руслові ділянки великих річок, рідше – інші проточні водойми Південної Європи, Передньої і Південно-Східної Азії, а також, можливо, Нової Каледонії і Нової Зеландії. В Україні ця родина представлена єдиним родом Fagotia з двома видами – чорнушкою загостреною Fagotia acicularis (Frussac, 1823) і чорнушкою крапчастою F. esperi (Frussac, 1823). Вони є ендеміками Дунайсько-Донської зоогеографічної провінції і поширені у нас лише у басейнах крупних річок Правобережжя України (Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро) (Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю., 2001). Найперші відомості щодо молюсків родини Melanopsidae України було наведено Е. Ейхвальдом (Eichwald, 1830). У його монографії, присвяченій геології, мінералогії, рослинному та тваринному світові Литви, Волині та Поділля, знаходимо першу згадку про знаходження тут Facicularis і F. esperi. Деталі особливостей екології F. esperi і F. acicularis по території України хоча і з’ясовувалися раніше (Здун, 1976; Стадниченко, 1982; Градовський, 2001, Першко, 2003), але явно недостатньо. На сьогодні наявні у літературі про них відомості є неповними і уривчастими.

Нами з’ясовано, що чорнушкові є реофільними тваринами і мешкають виключно у чистих водоймах із швидкістю течії від 0,01 до 2 м/с (рис. 1). Але найчастіше зустрічаються в тих ділянках водойм, де швидкість течії становить близько 1–1,5 м/с. Так, в р. Случ (поблизу Новоград-Волинського, Городниці, Курчиці Житомирської обл.), де швидкість течії становить 0,7–1 м/с, щільність населення популяції F. acicularis становить 89 екз./м2. Загальновідомо, що фактор швидкості течії води згладжує кисневу стратифікацію та зумовлює відсутність температурних коливань, які негативно відбиваються на життєдіяльності цих тварин.

 

C:\Users\Андрей\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\cg.jpg

Рис. 1. Екологічні спектри F. acicularis і F. Еsperi

(градацію факторів водного середовища прийнято за В.І. Жадіним (Жадин, 1938)).

 

Ці молюски трапляються переважно у слабкокислому, слабколужному та нейтральному середовищах (рН 6–8,1). Чорнушки – тварини оксифільні. При виникненні дефіциту кисню у воді ці молюски швидко гинуть, тому вони і надають перевагу тим біотопам, де оксигенізація води не менша за 12 мгО2/л (р. Случ). Ці молюски – добрі індикатори ступеня забруднення водойм органічними речовинами, оскільки вони оселяються тільки в β-мезосапробній зоні водотоків. Наразі такими є Случ в околицях Новоград-Волинського і ділянка нижнього Дніпра поблизу Херсона. Ці водойми характеризуються незначним ступенем окислюваності води, відсутністю продуктів розщеплення білків, аміаку та продуктів його окислення, тому є сприятливими для життєдіяльності F. esperi і Facicularis. За нашими спостереженнями, оптимальними для оселення Facicularis і F. esperi є глибини 0,8 м. Причому ці молюски здатні здійснювати сезонні вертикальні міграції. В теплі пори року чорнушки зустрічаються на глибинах порядку від урізу води до 0,3–0,4 м. З настанням осінніх холодів вони мігрують на глибини до 2 м, де коливання температури менш відчутні, ніж на мілководді. Наприклад, таке ми спостерігали у деяких південних популяціях F. esperi (Дніпро, Херсон і його околиці) у 2010 р. Останні порівняно з минулими роками рано перейшли до гібернації. Цьому посприяли несприятливі погодні умови. Щільність населення популяцій F. acicularis і F. esperi дуже різняться між собою, а саме: щодо F. acicularis цей показник більший у 1,8 раз. Оселяються ці тварини на різних субстратах, але зазвичай трапляються на піщано-галькових та кам’янистих. Багаточисельні популяції F. acicularis і F. esperi знаходили у ділянках річок, де є численними виходи крейдяних і мергелистих порід (р. Горинь, Тучин Рівненської обл.). Нерідко ці тварини здатні до фітофільності і трапляються на зануреній прибережній водяній рослинності (рогіз широколистий, латаття біле та ін.). Таке ми спостерігали на Случі під Курчицею. Ретроспективний аналіз фауни родини Melanopsidae України свідчить про те, що з моменту першого знаходження цих молюсків в Україні (Eichwald, 1830) і до наших днів відбулося зменшення загальної кількості їх популяцій, абсолютної чисельності і щільності населення. На це певним чином вплинула значна зарегульованість стоку річок, яка призвела до сповільнення течії, що, у свою чергу, спричинилося до акумуляції у водних об’єктах різних за природою промислових відходів, токсичних для цих тварин.

 

Література

 

1.      Анистратенко В.В. Класс Панцирные, или Хитоны, класс Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia и Pectinibranchia / В.В. Анистратернко, О.Ю. Анистратенко. – К.: Велес, 2001. – 240 с.

2.      Градовский В.М. Особенности распространения некоторых пресноводных гребнежаберных моллюсков (Pectinibranchia) фауны Украины / Градовский В.М. // Вестник зоологии. – 2001. – № 6 – С. 85–89.

3.      Жадин В.И. Фауна СССР. Т. 4. Моллюски семейства Unionidae / Жадин В.И. – М–Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 167 с.

4.      Здун В.И. Моллюски рода Fagotia в притоках ррипяти / В. И. Здун // Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира Белоруссии. – Минск, 1976. С. 17.

5.      Першко І.О. Fagotia danubialis та Microcolpia canaliculata в річці Случ (особливості поширення та екології) / І.О. Першко, Ю.Бондарчук // Динаміка наукових досліджень 2003: ІІ міжнар. наук-практ. конф.: тези допов. – Т. 5. Біологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003 – С. 44.

6.      Стадниченко А.П. Пресноводные моллюски Украинской ССР, их биоценотические связи и воздействие на моллюсков трематод: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. биол. наук: спец. 03.00.08 «Зоология» / А.ПСтадниченко. – Л., 1982. – 44 с.

7.      Eichwald E. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostischmineralogischer, botani scher und zoologischer hinsicht / E. Eichwald – Wilna: A. Zawadzki, 1830. – 256 s.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet