zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Грох Н.В., Шевчук О.Д.

Україна, м.Вінниця,

Вінницький національний аграрний університет

 

The essence and importance of analyzing the financial condition of the agricultural enterprise. The role of financial analysis in managing the business.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання вітчизняні підприємства зіштовхуються з багатьма проблемами, зокрема це економічна криза, недосконалість законодавства, зокрема податкового, тінізація та криміналізація економіки та інше. Оскільки на державному рівні ці проблеми ще не розв'язані, то основний тягар припадає на суб'єктів підприємницької діяльності. Тому, на сьогодні, кожний господарюючий суб’єкт, незалежно від виду діяльності та форми власності, повинен ретельно оцінювати свій фінансовий стан. Фінансова політика виробничих підприємств повинна бути направлена на оптимізацію прибутку зі зростанням рівня рентабельності та ліквідності, а фінансове управління спрямоване на те, щоб кожна вкладена в оборот гривня принесла найбільший можливий прибуток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню фінансового механізму управління підприємством присвячені наукові праці та публікації зарубіжних та українських учених, а саме: Л.Бернстайна, Е.Хелферта, В.Мец, А.Шеремета, Є.Борщука, Н.Давиденка, О.А. Островської та багатьох інших. Однак, незважаючи на значні досягнення в дослідженні проблем аналізу фінансового механізму управління підприємств, дані питання потребують подальшого вивчення та конкретизації для вітчизняних підприємств.

Основною метою проведення дослідження є встановлення значення фінансового аналізу в ефективному управлінні підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансовий аналіз – це проведення і прогнозування фінансового стану підприємства [2]. Аналітичні процедури проведемо на основі даних фінансової звітності за 2008-2010 рр. сільськогосподарського підприємства ТОВ «Скоморошківське» Оратівського району Вінницької області.

Перш за все, дослідження розпочнемо з аналізу прибутковості основних активів підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Розрахунок показників прибутковості основних активів

ТОВ «Скоморошківське»

Показники

Рядок, форма

2008р.

2010р.

Відхилення 2010р. від 2008р.

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис.грн

ф.2р.035

4271

5308

1037

2. Чистий прибуток (збиток), тис.грн

ф.2р.220

- 73

1986

2059

3. Середньорічна вартість загальних активів, тис.грн

ф.1р.280

4931

5715

784

4. Середньорічна вартість оборотних активів, тис.грн

ф.1р.260

2460

3235

775

5. Коефіцієнт прибутковості загальних активів

ряд2/ряд3

-0,01

0,35

0,36

6. Коефіцієнт прибутковості реалізації продукції

ряд2/ряд1

-0,02

0,37

0,39

7. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

ф.2р.220/ф.1р.380

-0,02

0,67

0,69

 

Як бачимо з таблиці 1, чистий прибуток в 2010 році збільшився на 2059 тис.грн, що в свою чергу сприяло підвищенню ефективності використання загальних активів. Сума чистого доходу (виручки) від реалізації у 2010 році збільшилась на 1037 тис.грн. Слід відмітити також, що коефіцієнт прибутковості власного капіталу збільшився на 0,69, що в свою чергу значно підвищує інвестиційну привабливість товариства.

В загальному можна зробити висновок, що ефективність використання фінансових ресурсів в даному господарстві знаходиться на високому рівні, що позитивно впливає на основні економічні показники діяльності і дозволяє господарству не лише отримувати високі прибутки, а й успішно розвиватися та покращувати матеріальну базу господарства.

Далі проведемо оцінку платоспроможності підприємства по балансу. Вона здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. В таблиці 2 проаналізуємо основні показники платоспроможності.

Таблиця 2

Показники платоспроможності підприємства ТОВ «Скоморошківське»

Показники

Методика розрахунку

2008р.

2009р.

2010р.

Відхилення2010р. від 2008р.

1. Грошова платоспроможність

ф.1р.220+р.230+

+р.240/ф.1р.620

0,16

0,07

0,83

0,67

2. Розрахункова платоспроможність

ф.1р.220+р.230+

+р.240+р.160+

+р.140+р.130/

/ф.1.620

3,59

0,26

1,27

-2,32

3. Ліквідна (загальна) платоспроможність

ф.1р.260+р.270/

/ф.1р.620+р.480+

+р.630

4,52

0,74

1,18

-3,34

4. Коефіцієнт критичної платоспроможності

ф.1р.260-(р.100+р.110+

+р.120)/ф.1р.620

3,59

0,26

1,28

-2,31

 

Аналізуючи таблицю 2, можна зробити висновок, що коефіцієнт грошової платоспроможності збільшився на 0,67. Теоретично прийнятним значенням цього коефіцієнта є співвідношення (0,2-1) [4]. В даному господарстві він знаходиться на рівні 0,83. Тобто на 1 гривню короткострокових зобов’язань припадає 83 копійок платіжних засобів. Коефіцієнт розрахункової платоспроможності значно вищий за коефіцієнт грошової платоспроможності, оскільки при його розрахунку до чисельника включаються інші ліквідні активи: дебіторська заборгованість, товари та готова продукція. Даний коефіцієнт за досліджуваний період зменшився на 2,32. Коефіцієнт ліквідної платоспроможності зменшився на 3,34. Тобто, можна стверджувати про недостатність оборотних засобів у підприємства для повної ліквідації боргових зобов’язань. Коефіцієнт критичної ліквідності у 2010 році зменшився майже в тричі, у порівнянні з 2008 роком, і становив 1,28. Отже, можемо зробити висновок, що показники платоспроможності на підприємстві ТОВ «Скоморошківське» знижуються.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість, яка характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використанням. Основне завдання аналізу фінансової стійкості полягає у визначенні спроможності підприємства протистояти негативній дії різних факторів, що впливають на його становище (табл. 3).

Таблиця 3

Показники фінансової стійкості підприємства ТОВ «Скоморошківське»

Показники

Методика розрахунку.

2008р.

2009р.

2010р.

1.Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

ф.1р.380+р.430+р.220+р.620/ф.1р.480-р.620

9,06

1,36

2,91

2. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф.1р.260-р.620/ф.1р.380

0,44

-0,72

0,56

3. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами фінансування

ф.1р.260-р.620/ф.1р.100+р.110+р.120+р.130+р.140

2

-0,66

0,87

4. Коефіцієнт стійкого фінансування

ф.1р.380+р.480/ф.1р.640

0,89

0,27

0,52

 

За даними таблиці 3 коефіцієнт власних і залучених коштів знаходиться на рівні 2,91. Це означає, що на 1 гривню залучених коштів припадає 2,91 грн власних коштів. Аналіз коефіцієнта маневреності показав, що значна частина власного капіталу була вкладена в основні засоби, а інша використовується для фінансування поточної діяльності. Розрахунки свідчать, що на підприємстві дещо зменшився показник забезпеченості запасів власними джерелами фінансування, але він знаходиться в межах порогового значення цього коефіцієнта (0,5–1) [1]. Це означає, що підприємство може маневрувати власними коштами. Коефіцієнт стійкого фінансування характеризує, яка частина активу балансу сформована за рахунок стійких джерел. Як бачимо, лише 52 % активу сформовано за рахунок власних стійких джерел. Критичне значення коефіцієнта, згідно вимог, 0,75, а в нашому випадку він становить 0,52. Отже, в загальному, ми можемо зробити висновок, що кошти в господарстві розподілені дещо нерівномірно, що призводить до зниження показників фінансової стійкості. Але фінансовий стан ТОВ «Скоморошківське» є стійким і стабільним, господарство ефективно функціонує на сучасному аграрному ринку, а погіршення деяких з показників, на нашу думку, зумовлено нестабільною економічною ситуацією в країні. Господарство працює прибутково, ефективно використовує ресурси і, як показують результати дослідження, має достатні резерви для покращення фінансового стану.

Висновки. Дослідження фінансової звітності за допомогою фінансового аналізу є важливим етапом в фінансовому управлінні підприємством. Ефективне його проведення дозволяє зробити кваліфіковані висновки та прийняти раціональні управлінські рішення, направлені на поліпшення фінансового становища підприємства. Правильно проведений фінансовий аналіз дає змогу оцінити фінансову стійкість підприємства, ефективність використання грошових засобів для підтримки ефективної структури капіталу, оптимізацію фінансових потоків господарства [5].

За допомогою фінансового аналізу можна здійснювати систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку, виявляти фактори отримання прибутку, вивчати напрями і тенденції розподілу прибутку, виявляти резерви його збільшення прибутку.

 

Література

 

1.      Білоусова С.В. Економічна стійкість підприємств АПК в сільському господарстві / С.В.Білоусова // Бізнес-новігатор. – 2006. – №10. – С. 11-12.

2.      Борщук Є. М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку / Є. М. Борщук // Регіональнаекономіка. – 2009. – № 1. – С. 62-71. – С. 62.

3.      Давиденко Н.М. Методи фінансового аналізу діяльності підприємств АПК // Науковий вісник НАУ Вип. 35 : Київ, 2009. – С.192-196.

4.      Соловйова Н.І. Методологічна коректність у дослідженні економічної суті фінансової стійкості підприємства // Таврійський науковий вісник. – 2008. – Вип.22. – C.163-169.

5.      Стецюк П.А. Економічна сутність фінансових ресурсів // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 129-143.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet