zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПРИКЛАДІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Поліщук О.О.

Україна, м.Умань,

Уманський національний університет садівництва

 

Раскрыта суть понятия «инновационный потенциал» и наведены основные факторы, которые его формируют. На примере Черкасской области проанализированы причины недостаточного развития инновационной деятельности предприятий.

 

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України існує цілий ряд перешкод. Перебудова сфер політичного та економічного устрою України, які зумовлені процесами формування та становлення суверенної незалежної держави, необхідність входження до світової економічної спільноти XXI століття, зумовили особливу актуальність впровадження інноваційних технологій у функціонування підприємств країни. Саме тому разючим є факт невідповідності вітчизняного сільського господарства вимогам сьогодення.

Застарілий машинно-тракторний парк, диспаритет цін на продукцію промисловості і сільського господарства, постійне зростання цін на паливо-мастильні матеріали, недосконала кредитно-фінансова система і законодавча база – ось реалії українського агровиробника [1]. Але потрібно відзначити значний інноваційний потенціал нашої держави. Володіючи неоціненним природо-ресурсним потенціалом, маючи значну адаптаційну спроможність до застосовування нових більш продуктивних порід у тваринництві та нових сортів рослин, до використання біотехнологій, які дають змогу отримати нові продукти з привабливішими якісними характеристиками, до застосування нових технічних засобів та технологій обробітку ґрунту, до застосування енергозберігаючих технологій Україна має реальні шанси відповідати вимогам інноваційного розвитку сучасного світу.

Аналізуючи поняття «інноваційний потенціал» варто відзначити, що цей термін має широкий спектр підходів до його вивчення в економічній літературі. Найширше розуміння інноваційного потенціалу – це сукупність науково-технологічних, фінансово-економічних, виробничих, соціальних та культурно-освітніх можливостей країни (галузі, регіону, підприємства тощо), необхідних для забезпечення інноваційного розвитку економік. І. Балабанов під інноваційним потенціалом розуміє "сукупність окремих видів ресурсів, включаючи ма­теріальні, інтелектуальні, інформаційні та інші ре­сурси, необхідні для здійснення інноваційної діяль­ності" [2]. Д. Кокурін в поняття «інноваційний поте­нціал» включає всі невикористані приховані можливості нагромаджених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб'єктів" [3]. Разом з цим, інноваційний потенціал являється підсистемою більш складнішої категорії «це частина економічного потенціалу, що забезпечує розвиток науки і техніки і впровадження їх досягнень в економіку, забезпечуючи тим самим її зростання» [4].

 Для нарощування інноваційного потенціалу Черкащина має всі умови. Найперше, область посідає надзвичайно вигідне економіко-географічне розташування: край знаходиться в самому центрі України, близько Києва та інших промислових комплексів держави. Область має розгалужену транспортну мережу. Тут проходить понад 6 тис. кілометрів автомобільних доріг, з яких 97 відсотків – шляхи з твердим покриттям. Нараховується 32 залізничні станції, через 21 з яких здійснюються вантажні перевезення. Є річковий порт, аеропорт. Черкащина володіє достатнім природно-ресурсним потенціалом. В регіоні функціонують достатньо розвинуті промисловий та агропромисловий комплекси. Підтвердженням цього є показники соціально-економічного розвитку районів Черкаської області. Наприклад, Жашківський район: на 6 промислових підприємствах району отримано значний приріст продукції ТОВ «Алкотренд» - 161%, ТОВ «Відродження » - 102%, Дочірнє підприємство «Жашківмаш» ТОВ «Більшовик» - 114,93%, «Жашківський маслозавод» - 138%. Щорічно відбувається зростання виробництва цукру на підприємствах району. Загалом в районі зафіксовано 33 сільськогосподарських підприємства та 10 – фермерських господарств. У господарствах прослідковується тенденція до збільшення поголів’я ВРХ, свиней, кіз[5].

 Характеризуючи Звенигородський район, неможливо не відмітити його чітку сільськогосподарську орієтацію. В районі успішно функціонує 34 агропідприємства. Основною зерновою культурою є озима пшениця, площі посіву якої розширюються за рахунок активного використання високоврожайних сортів миронівської, одеської та ін. селекції. Щодо Золотоніського району, то він відзначається розвиненою структурою сільськогосподарських підприємств: товариства з обмеженою відповідальністю-41; акціонерні товариства-3; дочірні підприємства-11; приватні сільськогосподарські підприємства-5; селянські фермерські господарства-45. На сільськогосподарських підприємствах району постійно зростають показники виробництва мяса, продуктивності корів: середній надій на одну корову сягає близько 2048 кг. В свою чергу Канівський район відзначається найпотужнішим в Україні підприємством із вирощування та переробки грибів ЗАТ «Укршампіньйон». Сільськогосподарський комплекс представлений 46 СТОВ, 3 сільськогосподарськими кооперативами, 1 ЗАТ, 2 міжгосподарськими підприємствами, 2 приватними сільськогосподарськими підприємствами, 72 фермерськими господарствами. Основною культурою серед зернивох є озима пшениця, серед технічних культур – цукрові буряки, соняшникіпа[5].

Щодо Маньківського району, то провідне місце належить сільському господарству, що в основному спеціалізується на виробництві зернових та технічних культур, м’яса, молока. Валова продукція агропромислового виробництва району сягає близько 80% [5].

Основу економіки Монастирищенського району становлять промислове виробництво та сільське господарство. В районі функціонує 9 промислових підприємств: 4 – машинобудівної спеціалізації, 3 – харчової та переробної галузі, 1 – хіміко-фармацевтичної та поліграфічної промисловості. Також у районі діють 96 агроформувань різних форм власності. Значним розвитком сільського господарства відзначається і Смілянський район. В основному підприємства Смілянського району спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур, виробництва м’ясо-молочної продукції. Загальна кількість сільськогосподарських підприємств сягає 77, серед них: 22 – товариства з обмеженою відповідальністю, 2 – державних підприєства, 4 – сільськогосподарські виробничі кооперативи, 49 - фермерських господарств [5].

Особливістю більшості підприємств Тальнівського району є їх недержавний характер. В районі функціонує значна кількість приватних агроформувань із зерново-буряковим та м’ясо-молочними напрямами. Щодо Уманського району, то тут функціонує 42 сільськогосподарських та 72 фермерських господарств. Варто відзначити, що ще у 2005 році район посів перше місце в області за валовим збором зернових. Значні зусилля підприємств Уманщини спрямовані на відродження галузі тваринництва, особливо на нарощування виробництва продукції свинарства за технологією «шведський стіл» [5].

Отже, із наведеної характеристики основних економічних районів Черкаської області, очевидним є факт про значний інноваційний потенціал області загалом. Кожен із проаналізованих регіонів має розвинуту економіко-соціальну інфраструктуру, володіє значними природними, людськими ресурсами і має величезний потенціал активного розвитку інноваційної діяльності в різних галузях виробництва, особливо сільськогосподарської продукції.

Але варто відмітити, що незважаючи на значний інноваційний потенціал Черкаської області, сучасні реалії інноваційної діяльності не надто оптимістичні [7]. Так аналазуючи дані таблиці 1, спостерігається відсутність стабільного нарощування обсягів впровадження інновацій у виробничий процес аграрних підприємств. Показник освоєння нових видів техніки неприйнятно низький: 200рік – 4 одиниці, 2005 – 12 одиниць, 2009 – 25 одиниць. А щодо показника освоєності інноваційних видів продукції, то він взагалі відзначається стрімким спадом: 2000 рік – 301 найменування, 2005 рік – 22, 2009 рік – 41 найменування (табл.1)

Таблиця 1

Впровадження інновацій на аграрних підприємствах

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації %

Впроваджено нових технологічних процесів

у т.ч. маловідходні, ресурсозбе-рігаючі

Освоєно інноваційні види продукції, найменувань

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

12,8

4

4

301

4

6,7

2001

12,8

5

3

337

12

5,9

2002

19,9

8

3

498

7

12,7

2003

3,9

2

15

11

0,6

2004

7,5

13

7

52

16

1,2

2005

5,2

8

6

22

12

1,5

2006

6,8

3

1

22

19

1,9

2007

8,5

13

9

37

25

4,1

2008

10,7

23

15

57

18

13,6

2009

10,9

20

13

41

25

7,1

 

Рис.1 Впровадження інновацій на аграрних підприємствах Черкаської області

 

Однією з найголовніших перешкод на шляху розвитку ефективної інноваційної діяльності є проблема її фінансування [7]. Навіть, розуміючи всю гостру необхідність вкладання коштів у розвиток інновацій, український уряд ігнорує незадовільний стан науково-технічної та дослідно-конструкторської галузі. На її розвиток із бюджетних коштів виділяються мізерні кошти і весь тягар розвитку та впровадження нововведень у господарську діяльність лежить на плечах безпосереднього національного виробника та іноземного інвестора, хоча варто відзначити, що і для іноземних інвестицій наша країна не відзначається високим рівнем привабливості. Незгоди, які є невід’ємним атрибутом сучасного сьогодення України, наносять свій відбиток на цей процес. (табл.2).

Таблиця 2

Джерела фінансування інноваційної діяльності, тис.грн.

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних

інвесторів

інші джерела

2000

4926,2

4851,5

74,7

2001

34391,4

33854,4

537,0

2002

71007,3

28863,1

9,4

42052,0

82,8

2003

12501,2

8591,2

1867,9

2042,1

2004

108201,5

102901,0

5300,5

2005

53903,8

6152,7

1530,0

36692,5

9528,6

2006

16092,4

4313,5

590,0

11188,9

2007

42814,7

32152,1

295,0

10367,6

2008

15534,0

14673,0

711,0

150,0

2009

68835,6

68087,6

748,0

 

Отже, на сьогодні традиційних напрямів розвитку економіки недостатньо, тому для стабільного соціально-економічного зростання України необхідним є перехід до інноваційної моделі розвитку та постійного нарощування інноваційного потенціалу країни. Але в Україні даний фактор використовується неповністю, за рахунок бюджету у 2009 році фінансувалося 1,1% всіх впроваджених інновацій. На рівні держави потрібно здійснити повну переорієнтацію в бік прогресивного розвитку із використанням невичерпного інноваційного потенціалу України. Необхідно стимулювати інноваційну діяльність, створити інноваційні інфраструктури в областях, і вже на регіональному рівні наблизити наукові дослідження до реальних потреб виробництва, прискорити процеси передачі інформації про інноваційні розробки до виробників, активізувати внутрішні резерви та іноземні інвестиції у вітчизняні інноваційні проекти [6].

 

Список використаної літератури:

 

1.      Ринкова трансформація економіки України : проблеми регулювання. Колективна монографія. / З ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К. : НДЕІ – 2005. – 551 с.

2.      Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. Учеб. пособ. - СПб.: Питер, 2002. - 208 с.

3.      Кокурин Д. Развитие в России территориально-производственных образований научного, научно-технологического и научно-промышленного типов // Российский экономический журнал. - 2001. - № 9. - С. 90-94.

4.      Економічна енциклопедія: В 3 т. / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - Т. 3. - С. 952.

5.      Хто є хто на Черкащині : видатні земляки. Довідково-біографічне видання. / упорядник В. В. Болгов. – К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу – 2008. – 223 с.

6.      Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія /За заг. ред. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 582 с.

7.      www.ck.ukrstat.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet