zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ІSО СЕРІЇ 9000 ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВНЗ

 

Аннєнкова І.П.

Україна, м.Одеса,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

 

В статье дается краткая характеристика основных международных стандартов ISO серії 9000 в сфере управления качеством. Рассмотрены основные положения стандарта ISO 9004:2009 «Управление устойчивым успехом организации. Подход, основанный на менеджменте качества».

 

Глобалізація світової економіки торкнулась і сфери освіти. Сучасна освіта має готувати фахівців, компетентність яких визнавалася б у світовому освітньому просторі. Саме тому для багатьох країн світу ключовим питанням стало забезпечення високої якості вищої освіти. Останнім часом приділяється велика увага питанням розробки й впровадження у вищих навчальних закладах системи управління якістю (СУЯ). Одним з найефективніших шляхів вирішення цієї проблеми є використання ідеології загального управління якістю (TQM) та заснованих на ній міжнародних стандартів ІSО серії 9000 у галузі освіти.

Майже 20 років стандарти ISO серії 9000 у своїх положеннях відображають розвиток фундаменталь­них концептуальних засад та принципів загальної теорії управління якістю. Серія стандартів ISO 9000 складається із чотирьох основних стандартів, підтримуваних декількома іншими документами. Чотири основних стандарти - це такі:

·         ISO 9000, Системи менеджменту якості. Основні положення та словник;

·         ISO 9001, Системи менеджменту якості. Вимоги;

·         ISO 9004, Системи менеджменту якості. Рекомендації з поліпшення діяльності;

·         ISO 19011, Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління.

Міжнародна організація по стандартизації (ISO) опублікувала перші три стандарти 15 грудня 2000 року й ISO 19011 в 2002 році. Стандарти переглядаються раз у п'ять років для того, щоб вони були актуальними й відповідали потребам користувачів. У 2005 році переглянуто стандарт ISO 9000. Зміни були незначними. Вони мали суто редакційний, уточнюючий характер. У листопаді 2008 р. вийшла нова версія стандарту ISO 9001. Як і у стандарті ISO 9000 зміни були незначними. Нова версія міжнародних стандартів ISO 9000:2005 розроблена з урахуванням останніх вимог ринку й заснована на принципах TQM [2].

Стандарт ISO 9000 є введенням до 3-х інших ключових стандартів серії 9000. Він відіграє суттєву роль у розумінні і застосуванні усієї серії, оскільки він визначає основні терміни, використовувані у системі стандартів з менеджменту якості.

ISO 9000 ґрунтується на восьми принципах менеджменту якості: орієнтація на споживача (замовника); лідерство (провідна роль керівництва); залучення персоналу; процес ний підхід; системний підхід до менеджменту; постійне поліпшення (або неперервне вдосконалювання); прийняття рішень на основі фактів; взаємовигідні відносини з постачальниками.

ISO 9001 визначає вимоги до системи управління якістю. Вимоги стандарту можуть бути застосовані до будь-якої організації. Одним із ключових принципів побудови системи менеджменту якості відповідно до вимог ISO 9001 є процесний підхід: діяльність організації складається з низки взаємозалежних процесів. При цьому вихідні дані одного процесу є вхідними даними для наступного. Тому процесний підхід полягає в систематичній діяльності з визначення процесів, їхньої послідовності й взаємодії, управління процесами й зв'язками між ними.

 ISO 9004 дає рекомендації з постійного поліпшення системи менеджменту якості таким чином, щоб були задоволені потреби й очікування всіх зацікавлених сторін, включаючи споживачів, персонал компанії, власників й інспекторів, постачальників і партнерів.

ISO 9001 й ISO 9004 є узгодженою парою стандартів, які зв'язують сучасний менеджмент якості із процесом виробництва й іншою діяльністю організації, і сприяють постійному поліпшенню й, у результаті, задоволенню всіх вимог споживача. ISO 9001, що робить акцент на дієвості системи менеджменту якості в сфері задоволення вимог споживача, використовується для сертифікації або контрактних угод між постачальниками й покупцями. ISO 9004 не може бути використаний для сертифікації, оскільки він не пропонує вимог, а дає рекомендації з постійного поліпшення діяльності організації. Концепція ISO 9001 спрямована на досягнення поставлених цілей, а виконання положень ISO 9004 дозволяє досягати поставлені цілі з більшою ефективністю.

Стандарт ISO 19011 представляє собою настанову з основ аудиту, управління програмами аудиту систем управління якістю та навколишнім середовищем, а також кваліфікаційні вимоги до аудиторів систем управління якістю та навколишнім середовищем. Цей стандарт призначений для аудиторів і організацій, що проводять внутрішні та зовнішні аудити. Він також може бути використаний організаціями, які мають відношення до сертифікації та навчання аудиторів, акредитації та стандартизації у сфері оцінки відповідності.

На початку листопада 2009 року було опубліковано нове видання стандарту ISO 9004 [3], який надає організаціям модель «сталого розвитку» в сьогоднішніх постійно змінних обставинах. Стандарт ISO 9004:2009 «Управління сталим розвитком організації» призначений для сприяння досягнення сталого розвитку будь-якою організацією, незалежно від розміру, типу або виду діяльності. Він дозволяє організаціям підвищити якість товарів і послуг для своїх споживачів шляхом заохочення самооцінки, як важливого інструменту, що надає організаціям:

·         основу для порівняння рівня зрілості, яка охоплює керівництво, стратегії, системи управління ресурсами і процесами,

·         основу для визначення своїх сильних і слабких сторін,

·         можливості для визначення удосконалень, інновацій,

·         основу для проведення самооцінки, яка може стати головним елементом процесів стратегічного планування в будь-якій організації.

Стандарт ISO 9004:2009 замінює стандарт ISO 9004:2000. У ньому відбулися істотні зміни структури і змісту порівняно з попереднім виданням на основі восьмирічного досвіду використання стандарту по всьому світові. Прикладом важливої зміни (можливо найважливішої) в структурі стандарту ISO 9004 є те, що зміст стандарту починається з тієї глави, яка дає поради стосовно управління організацією, направленого на сталий розвиток, а не на поради як побудувати систему управління якістю. Найважливішою прогресивною відмінною рисою стандарту В.Новіков вважає не лише засто­сування самооцінення для формування організа­ційного профілю й елементів СУЯ, але й застосу­вання власних (індивідуальних) моделей самооцінювання.

Серед основних положень стандарту, які відо­бражають нові 4 та модернізовані відомі 8 принци­пів управління якістю, слід відмітити такі:

·      наявність в організації логічно структурованого плану, методів досягнення цілей на довгий пері­од часу (стратегії);

·      стратегія та політика, структурована за рівня­ми організації на вимірювані цілі;

·      збирання індивідуальних знань персоналу і перетворення їх на корпоративні знання;

·      створення спільних цінностей з партнерами і постачальниками;

·      мінімізація впливу природних джерел на жит­тєвий цикл виробництва продукту;

·      правильний вибір індикаторів процесів («індикатори — це фактори, що контролюються ор­ганізацією і є критичними для сталого успіху, мають бути предметом вимірювання як ключові індикатори виконання »);

·      самооцінення (всебічний та систематичний аналіз ступеня зрілості) як організації в цілому, так і на рівні елементарних процесів для визначення пріоритетів планування вдосконалення та інно­вацій;

·      безперервне вдосконалення має стати части­ною культури організації;

·      інновації — «створення (development) нового» [1] на усіх рівнях через зміни у продукті (не лише за вимогами споживачів, а й з причини очікуваних змін зовнішнього оточення); процесах (напри­клад виробництва); організаційній структурі і СУЯ;

·      навчання організації в цілому та формуван­ня корпоративних знань на основі індивідуальних знань членів організації та демонстрація лідерства у передбачуванні[1].

Трирівнева модель СУЯ у межах принципів ISO 9004:2009, на відміну від відомої дворівневої моделі ISO 9001:2008 (перший рівень — удосконалення продукту, другий — удосконалення системи), включає третій рівень — інновації Системи [1].

Система менеджменту якості ISO 9000 є всеосяжною за своєю природою: вона застосовна й до сфери виробництва, і до сфери послуг, і до підприємств всіх розмірів і типів. Але механічне впровадження стандартів ІSО серії 9000 не гарантує автоматичного поліпшення діяльності ВНЗ. До того ж, на відміну від промислових підприємств, розробка й впровадження СУЯ у ВНЗ відрізняються більшою складністю й тривалістю. У зв'язку із цим основним завданням ВНЗ, що прагне поліпшити свою діяльність, повинне стати прийняття й застосування на практиці принципів менеджменту якості, покладених в основу стандартів ІSО серії 9000.

 

Література

 

1.      Новіков В. Аналіз основних положень ISO 9004:2009/ В.Новіков // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2010. - №6. – С. 41-45.

2.      Побудова систем управління якістю освіти вищих навчальних закладів / [Л.М.Віткін, С.М.Лаптєв, Т.В.Фініков, С.М.Піддубна]. – К.: Таксон, 2009. – 564с.

3.      ISO 9004:2009. Маnaging for the sustained success of organization — А quality management аррrоасh (Управління з метою сталого успіху організації – Підхід з позицій управління якістю).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet