zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЧНОГО СТАТУСУ НІКОТИНАМІДНИХ КОФЕРМЕНТІВ У РОЗВИТКУ ПОМУТНІНЬ КРИШТАЛИКА ЗА УМОВ ДІЇ КАТАРАКТОГЕННИХ ЧИННИКІВ

 

Коломійчук С.Г., Леус М.Ф.

Україна, м.Одеса,

Інститут очних захворювань і тканинної терапії

ім. В.П.Філатова АМН України

 

Развитие помутнений в хрусталике при действии катарактогенных факторов (аминотриазол, полихромный свет) и в сочетании с четыреххлористым углеродом, сопровождавшееся перераспределением субстратов лактат- и малатдегидрогеназных систем и нарушением метаболического статуса никотинамидных коферментов в хрусталике и в организме в целом, имеет существенное значение в патогенезе катаракты.

 

У зв’язку з подовженням працездатного віку на сьогоднішній день проблема сенільної катаракти набуває актуального значення для суспільства. Консервативна терапія цього захворювання не завжди являється достатньо ефективною. Це, в першу чергу, повязано зі складним етіопатогенезом катаракти, до того ж велика кількість екзо- та ендогенних чинників різної природи можуть пошкоджувати кришталик, викликаючи зміну його рефракційних властивостей і втрату прозорості (помутніння), особливо при зниженні функцій його захисних систем – метаболічних систем детоксикації та знешкодження вільних радикалів, а також механізму стабілізації білкових компонентів кришталика [1-4].

Певна роль у підвищенні ризику розвитку катаракти відводиться аліментарному та метаболічному дефіциту вітамінів та їх коферментних форм. У цілому ряді досліджень, у тому числі і проведених в лабораторії біохімії ДУ «Інститут очних захворювань і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України», була виявлена суттєва роль системи глутатіону, мікроелементів, вітамінів (вітамін Е, С, В6, В2, ніацин, тіамін) та їх коферментних форм у підтриманні прозорості кришталика. Встановлена також залежність між метаболічною забезпеченістю вітамінами і коферментами та швидкістю виникнення і розвитку помутнінь у кришталику як у хворих віковою катарактою, так і в експерименті [1-4].

Таким чином, вихідний рівень забезпеченості організму витамінами та їх коферментними формами являється важливою ланкою в механізмах стійкості кришталика до дії катарактогенних чинників і має суттєве значення для строків виникнення та швидкості розвитку катаракти. Механізми метаболічних порушень в тканинах ока, в тому числі і у кришталику, пов’язані також і зі станом метаболічного статусу організма в цілому.

Метою наших подальших досліджень було дослідження ролі метаболічного статусу нікотинамідних коферментів (НАД, НАДН, НАДФ, НАДФН) в тканинах ока та в організмі в цілому при моделюванні помутніння кришталика за впливу різних катарактогенних чинників.

Помутніння кришталика (катаракту) моделювали на кролях породи Шиншила за умови опромінення поліхромним світлом високої інтенсивності (щоденно на протязі 23 тижнів, спектральний діапазон випромінювання 350-1150 нм, густина світлової енергії 30 мВт/см), уведення амінотріазолу - інгібітору фермента каталази (перорально 100 мл 0,2% розчину на кг маси щоденно) та їх поєднання. Частина кролів на фоні амінотріазолового впливу отримувала 10% розчин тетрахлорметану (CCl4) з метою порушення дезінтоксикаційної та білково-синтетичної функції печінки (внутрішньом’язово 1 мл на кг маси, 5 ин’єкцій з проміжками в 7 днів) на протязі 12 тижнів [5].

Клінічні спостереження за станом кришталика провадили, використовуючи фотощільову лампу. У кролів контрольної групи (інтактні тварини) патологічних змін у кришталику не відзначали. У кролів, які отримували перорально амінотріазол через 16-23 тижні спостерігали появу помутніння у вигляді коротких відростків біля шву, розвиток слабкого дифузного помутніння кортикальних шарів та набухання ядра кришталика, який набував жовтуватого кольору.

За умов дії світла високої інтенсивності, спектральний діапазон якого наближений до сонячного світла, патологічні зміни у кришталику формувались значно довше з великим латентним періодом і перші зміни спостерігались у період від 18 до 23 тижнів і характеризувались наявністю численних дрібних вакуолей у субкапсулярних шарах та ніжними помутніннями біля заднього шву кришталиків обох очей.

Поєднання амінотріазолу та поліхромного світла, як двох прямих катарактогенних чинників, сприяло появі більш інтенсивного помутніння та у більш ранні строки. Через 16-23 тижні комбінований вплив викликав явище гідратації, інтенсивне неоднорідне помутніння біля ядра, слабке дифузне помутніння кортикальних шарів та появу жовтуватого відтінку у ядра кришталика.

У випадку застосування кокатарактогена тетрахлорметану при моделюванні амінотріазолової катаракти була встановлена поява перших патологічних змін у кришталику уже через тиждень експерименту, що свідчить про суттєве прискорення розвитку помутніння кришталика. Тобто, тетрахлорметан, не являючись прямим катарактогенним чинником, за рахунок інтенсифікації вільно-радикальних процесів в тканинах ока та в організмі в цілому, виявляв кокатарактогенну дію і потенціював дію амінотріазолу. Через 20-23 тижні поєднаного впливу амінотріазолу та тетрахлорметану спостерігали злиття помутніння в різних шарах кришталика, в тому числі і ядрі.

Таким чином, більш виражені патологічні зміни у кришталику були отримані за дії амінотріазолу, як інгібітора фермента антирадикальної системи каталази. При одночасній дії різних катарактогенів (амінотріазол, поліхромне світло) та поєднанні з кокатарактогеном (CCl4) перші патологічні ознаки з’являлися у більш ранні строки, а помутніння у кришталику кролів були більш виражені.

Відомо, що з віком та при різних патологічних станах, в тому числі і у хворих катарактою, знижується рівень та активність компонентів антиоксидантної системи, тому велика увага надається дослідженню стану відновної системи глутатіону, як головної ланки у ензимокоферментній системі знешкодження вільних радикалів та токсичних речовин (глутатіонпероксидаза, глутатіон-S-трансфераза) [1, 2, 4]. Враховуючи інтенсивне використання відновленого глутатіону у кришталику, стає зрозумілим важливість забезпечення ефективних концентрацій відновленої форми НАДФ, необхідної для його регенерації [4].

Відомо, що роль нікотинамідних коферментів зумовлена не тільки їх участю у якості коферментів у окисно-відновних процесах, але ще і в регуляції швидкості та напряму метаболічних процесів у клітині. В організмі існує два пула нікотинамідних коферментів, вільних та зв’язаних, метаболічна роль котрих різна. В регуляції процесів метаболізму основна роль належить окисно-відновному стану вільних НАД(Ф) пар [6].

Тому дослідження окремих форм нікотинамідних коферментів та їх співвідношення у кришталику, особливо у зв’язку з порушенням його прозорості, заслуговує особливої уваги.

В тканинах ока (кришталик, склисте тіло, камерна волога), у крові та печінці кролів після моделювання катаракти, враховуючи концентрацію окиснених (піруват) та відновлених (малат, лактат) субстратів лактат- та малатдегідрогеназних систем [7], розраховували співвідношення вільних НАД/НАДН, НАДФ/НАДФН пар [6], визначали вміст загальних нікотинамідних коферментів та їх співвідношення [8], активність ферментів синтезу НАД (НМН-аденілілтрансфераза) та НАДФ (НАД-кіназа), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та ферментів деградації НАД(Ф) [7, 9]. Отриманні результати оцінювали за t-критерієм Ст’юдента для незалежних виборок [10].

Встановлено, що при моделюванні помутніння кришталика амінотріазолом, опроміненням поліхромним світлом та амінотріазолом у поєднанні з тетрахлорметаном суттєво знижувався вміст загальних нікотинамідних коферментів, особливо рівень НАДФН та співвідношення НАДФН/НАДФ в тканинах ока та печінці.

В тканинах ока, в тому числі і у кришталику, відновлення НАДФ відбувається в апотомічному циклу [4]. Тому зниження активності ферментів, що відновлюють НАДФ, наприклад глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 6-фосфоглюконатдегідрогенази та гексокінази при старінні кришталика або за дії катарактогенних чинників може суттєво порушувати відновний потенціал нікотинамідних коферментів та глутатіону [4]. Виявлене зниження рівня та співвідношення нікотинамідних коферментів за дії катарактогенних чинників може бути зумовлено і дисбалансом між процесами синтезу та розпаду НАД(Ф) в тканинах ока. Так, наприклад, за дії катарактогенних чинників активність НМН-аденілілтрансферази у кришталику кролів суттєво знижувалась.

Нами встановлено, що за умови дії катарактогенних чинників амінотріазолу та світла, особливо при їх поєднанні, в тканинах ока, печінці та крові порушувались окисно-відновні процеси, змінювався вміст субстратів лактат- та малатдегідрогеназних систем (лактату, малату, пірувату), а також співвідношення вільних НАД(Ф)/НАД(Ф)Н пар у цитоплазмі клітин. При поєднаному впливі амінотріазолу та тетрахлоретану у досліджуваних тканинах кролів суттєво збільшувався вміст субстратів НАД(Ф)- залежних ферментних систем. Так, у кришталику вміст пірувату підвищувався до 185%, лактату до 139% та малату до 137% по відношенню до інтактних тварин (р<0,05). Це, в свою чергу, сприяло підвищенню вільних НАД/НАДН пар до 55,6 при нормі 41,9 та НАДФ/НАДФН до 0,010 при нормі 0,007.

Підвищення окиснених метаболітів у кришталику кролів з експериментальною катарактою може бути обумовлено розвитком компенсаторних механізмів за умови алкалозу в тканинах. Окислювальні властивості вільних НАД/НАДН та НАДФ/НАДФН пар за цих умов можуть зумовлювати підвищення інтенсивності окиснення вуглеводів у гліколізі, циклі Кребса та пентозофосфатному шляху обміну речовин. Активацію зазначених процесів можна розглядати як компенсаторний механізм для поліпшення постачання АТФ та НАДФН за умов порушення антиоксидантної системи організму за умов дії катарактогенних чинників [6].

Отримані результати свідчать, що порушення рівня метаболітів вуглеводного обміну, а також метаболічного статусу нікотинамідних коферментів, особливо відновного потенціалу НАДФН/НАДФ, відіграють суттєву роль в механізмах розвитку кришталикових помутніть.

 

Література

 

1.      Jacques P.F. Antioxidant status in persons with and without senile cataract / P.F. Jacques, L.T.Chylack, R.B. Mc Gandy, S.C. Hartz // Arch. Ophthalmol. - 1988. – V. 106, № 3. – P. 337-340.

2.      West Sh.K. Who Develops Cataract? / Sh.K. West // Arch. Ophthalmol. – 1991. – V. 109, № 2. – P. 196-198.

3.      Метелицына И.П. Концентрация витаминов-антиоксидантов и субстратов НАД-зависимых дегидрогеназных систем в крови больных возрастной катарактой / И.П. Метелицына, С.Г. Коломийчук, Л.И. Кравченко, Н.Ф. Леус // Журн. АМН Украины. – 1996. - Т 2, №4. - С. 696-703.

4.      Леус Н.Ф. Роль витаминов и коферментов при дегенеративных заболеваниях органа зрения / Н.Ф. Леус, И.П. Метелицына, Т.В. Олейник [и др.] // Журн. АМН Украины. – 2005. - Т. 11, № 4. - С. 737-752.

5.      Леус Н.Ф. Экспериментальный катарактогенез как модель для изучения механизмов ускоренного развития патологического старения хрусталика / Н.Ф. Леус, И.П. Метелицына, С.Г. Коломийчук [и др.] // Труды науч. Конф. Ускоренное старенне, свіязь с возрастной патологией”. – К.: Киевская книжная типография научной книги. – 1992. – С. 91.

6.      Великий Н.Н. Роль окислительно-восстановительного состояния никотинамидных коферментов в регуляции клеточного метаболизма / Н.Н. Великий, П.К. Пархомец // Витамины. - 1976. - № 9. - С. 3-15.

7.      Bergmeyer H.U. Methoden der enzimatischen Analise / Herausgegeben von H.U. Bergmeyer. – Berlin: Akademie-Verlag, 1970. - 2253 S.

8.      Giblin F. Pyridine Nukleotide in Ocular Tissues as Determined by the Cycling Assay / F. Giblin, V.Reddy // Exp. Eye Res. – 1980. - V. 31. – P. 601-609.

9.      Greenbaum A. L. The activities of nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase and of nicotinavide-adenine dinucleotide kinase in the livers of rats subjected to different hormonal treatments / A. L. Greenbaum., L. B. Clark, P. Mc Lean // Biochem. J. – 1965. – V. 96. – P. 507-516.

10.  Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских даннях. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. - Москва: Медиа Сфера, 2003. - 312 c.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet