zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ТОВ «ЗАВОД СТАЛЕВОЇ ДРОБІ»

 

Бутиріна В.М., Мойзес Б.А.

Україна, м.Алчевськ,

Донбаський державний технічний університет

 

Рассмотрена методика, позволяющая в сжатые сроки произвести оценку инвестиционной привлекательности объекта без привлечения большого количества квалифицированных и высокооплачиваемых специалистов.

 

Для розробки гнучкої методики, яку можна легко трансформувати для оцінки підприємств певного типу, доцільно, насамперед, виділити відносно однорідні групи підприємств. Якщо розділити підприємства на групи за якоюсь ознакою, наприклад, територіальною або галузевою, то для кожної групи можна виділити певний, індивідуальний набір показників, який найбільш повно характеризує рівень інвестиційної привабливості підприємств, що відносяться до цієї групи.
Кількість показників для оцінки підприємств тієї чи іншої групи має бути невеликим. Це дозволить уникнути надмірної трудомісткості аналізу і виключити суперечливість висновків. На основі таких індивідуальних наборів показників розраховується інтегральний показник інвестиційної привабливості підприємств.
Його ефективність і точність безпосередньо залежать від однозначності, недвозначності інтерпретації як кожного, хто входить в нього показника і його значення, так і всіх показників у сукупності [1].

Метою даної статті є застосування методу багатовимірної середньої для визначення рейтингової оцінки ТОВ «Завод сталевої дробі».

Алгоритм розрахунку такий. Відбирають сукупність об’єктів спостереження (підприємств, регіонів тощо) для встановлення рейтингу інвестиційної привабливості.

Формують відповідну систему показників, на основі яких здійснюють інтегральне оцінювання (прибутковості, ліквідності тощо) [2].

Розрахуємо матриці початкових даних для рейтингової оцінки за три роки, для кожної групи.

2008 – 2010 рік:

- 1 група – показники оцінки майнового стану:

                          

- 2 група – показники рентабельності діяльності підприємства:

                       

- 3 група – показники оцінки ділової активності:

                          

- 4 група – показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності):

                          

- 5 група – показники оцінки ліквідності активів:

                     

Визначимо рейтинг кожного показника у межах окремої матриці, максимальному значенню присвоюється 1, для інших показників рейтинг визначається діленням його на максимальний.

2008 – 2010 рік:

- 1 група – показники оцінки майнового стану:

А [0.02; 0.84; 1]

B [0.05; 1; 0.82]

D [0.1; 1; 0.72]

- 2 група – показники рентабельності діяльності підприємства:

A [0.2; 0.6; 0.2; 1]

B [0.6; 1; 0.4; 0.16]

D [0.67; 1; 0.67; 0.17]

- 3 група – показники оцінки ділової активності:

A [0.29; 0.56; 1]

B [0.49; 1; 0.87]

D [0.44; 0.66; 1]

- 4 група – показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності):

A [0.36; 0.36; 1]

B [0.43; 0.43; 1]

D [0.46; 0.46; 1]

- 5 група – показники оцінки ліквідності активів:

A [0.012; 0.26; 0.77]

B [0.008; 0.26; 0.76]

D [0.0012; 0.16; 0.75]

Розрахуємо загальний рейтинг ТОВ «Завод сталевої дробі» за 2008 – 2010 рр., за наступною формулою:

 

(1)

 

де  – загальний рейтинг j-го підприємства за к-й рік;

, , ,  – значення і-го коефіцієнту групи показників рентабельності, ділової активності, потенціалу акцій, якості персоналу по j –му підприємству за к-й рік;

 – скориговане значення і-го коефіцієнту групи показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності по j -му підприємству за к-й рік;

, , ,  – максимальне значення і-го показника відповідно по групі показників рентабельності діяльності підприємства, групі показників ділової активності та груш показників потенціалу акцій серед j підприємств за к-й рік;

 – нормативне значення і-го показника по групі показників фінансової стійкості та ліквідності;

, , , ,  – кількість показників за групами показників діяльності підприємств;

, , , , – ваговий коефіцієнт відповідно показників рентабельності діяльності підприємства (0,1), показників ділової активності (0,1), показників фінансової стійкості та ліквідності (0,3), показників потенціалу акцій (0,4), якості персоналу (0,1). Визначається експертним шляхом.

Розрахунок робимо за даними 2008 року. Розрахунки за 2009 – 2010 роки проводимо за аналогією.

 


 

Таким чином, рейтинг підприємства за три був наступний: у 2008 р. – 0,46, у 2009 р. –1,72, та у 2010 р. – 0,62.

Виходячи з даних шкали рейтингової оцінки Г.Ю. Шульга [3], бачимо що ТОВ «Завод сталевої дробі» має задовільній фінансовий стан та рівень платоспроможності, що вже говорить про його інвестиційну привабливість на ринку, можливість залучати інвесторів, але для подальшого збільшення рейтину, підприємству необхідно зменшити частку кредиторської заборгованості, а також збільшити величину грошових коштів на рахунках, приймати своєчасні заходи із стягнення дебіторської заборгованості, недопущення відволікання коштів у дебіторську заборгованість.

 

Перелік посилань

 

1.     Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Н.В. Колчина. – 4-е изд., перераб. идоп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с.

2.     Власюк Т.М. Методика оцінювання інвестиційної привабливості державних підприємств / Т.М. Власюк // Економіка та держава. –2005. – № 2. – С. 39–43.

3.     Шульга Г.Ю. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств // Фінанси України. – 2003. – №1. –С.3-12.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet