zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ РОДИНИ MELANOPSIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA)

СЛУЧАНСЬКІ ПОПУЛЯЦІЇ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ РОДИНИ MELANOPSIDAE (MOLLUSCA: GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA)

 

Стельмащук Н.М.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Описано видовое разнообразие моллюсков семейства Melanopsidae в р. Случь, которая является естественным современным рефугиумом для фаготий.

 

Случ – права притока р. Горинь (басейн Прип’яті), яка протікає по території Хмельницької, Житомирської і Рівненської адміністративних областей України. Довжина річки 451 км, площа басейну – 13 900 км2. Швидкість течії досить висока (близько 1 м/с), прозорість води – 0,7 м. Дно водойми переважно кам’янисте. Такі умови є оптимальними для існування прісноводних гребінчастозябрових молюсків родини Melanopsidae. У фауні України представлені лише два види цієї родини – чорнушка загострена Fagotia acicularis (Frussac, 1823) і чорнушка крапчаста – F. esperi (Frussac, 1823). Ці тварини поширені у нас лише у басейнах крупних річок Правобережжя України (Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро) і є ендеміками Дунайсько-Донської зоогеографічної провінції (Анистратенко В. В., Анистратенко О. Ю., 2001; Старобогатов 1970 ).

Існує цікава особливість ареалів цих молюсків. Справа в тому, що і у F. acicularis і у F. esperi він розірваний (складається з двох нерівних частин – невеличкою за площею північною його частиною і відірваною від нього значно більшою частиною південною). Його північна частина (Волинське Полісся) припадає на середню течію Горині та її притоку Случ і являє собою рефугіум, який утворився внаслідок поширення на Східно-Європейську платформу льодовика (рис-вюрмська епоха четвертинного періоду) із Скандинавського півострова. Він рухався із скандинавського щита по долині Дніпра до Кременчука, а потім повернув на північний захід, пройшовши через верхів’я Південного Буга (Вінниця), Горинь (Рівне) і Західний Буг. Варто зазначити, що Facicularis є характерним для північної частини свого ареалу, а F. esperi переважає у південній його частині.

З 30–их років ХІХ ст. і до наших днів площа північної частини ареалу чорнушкових залишилась незмінною, тоді як північна межа південної частини ареалу F. acicularis і F. esperi за останні 150 років, а особливо за останні 20–25 років змістилася далеко на південь. Північна межа південного ареалу цих молюсків (пониззя Дніпра, Дністра, Південного Буга, Дунаю) наприкінці 70–их років ХХ ст. проходила по лінії Заліщики – Олександрія – Вінниця – Тальне – Дніпропетровськ. Сьогодні вона виглядає так: Атаки – Могилів-Подільський – Первомайськ – Архангельське – Антонівка. (див. рисунок).

 

Рис.1. Ареал F. acicularis і F. esperi на території України.

 

Перші відомості про наявність чорнушкових у Случі (с. Городниця, Житомирської обл.) було наведено І. О. Першко (Першко, 2001; Першко, Бондарчук, 2003). Нами багаточисельні популяції F. acicularis (щільність населення сягала 89 екз./м2) було знайдено в Новоград-Волинському та його околицях (с. Городниця і Курчиця Житомирської обл.) (Стельмащук, 2011 а). Швидкість течії в цих ділянках становила 0,7–1 м/с, оксигенізація води – 12 мг О2/л, реакція водного середовища сягала 6,5–7 (Стельмащук, 2011 б). Нами також було виявлено цих тварин у околицях Любара (Житомирська обл.). Але щільність поселення чорнушок була тут набагато меншою (сягала 17 екз./м2). На цій ділянці біотопу нами було знайдено лише 2 екз. F. esperi на глибині 0,8 м. Молюсків збирали переважно із кам’янистих субстратів і прибережної водяної рослинності (рогіз широколистий).

З моменту першого знаходження чорнушок на території України (Eichwald, 1830) і до наших днів відбулося зменшення загальної кількості їх популяцій, абсолютної чисельності і щільності населення. Основними причинами такого різкого зменшення чисельності цих тварин є забруднення води відходами промислових підприємств, значна зарегульованість стоку річок і обумовлені цим зміни гідрологічного і гідрохімічного режимів у біотопах, які були раніше характерними для чорнушкових. Не виключено, що скоро ці види можуть опинитися в наступному виданні Червоної книги України.

 

Література

 

1.      Анистратенко В.В. Класс Панцирные, или Хитоны, класс Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia и Pectinibranchia / В.В. Анистратернко, О.Ю. Анистратенко. – К.: Велес, 2001. – 240 с.

2.      Першко І. О. Перше знаходження Fagotia danubialis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) в Случі / І. О. Першко, Ю. М. Бондарчук // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. – 2001. – Вип. 10. – С. 100–101.

3.      Першко І.О. Fagotia danubialis та Microcolpia canaliculata в річці Случ (особливості поширення та екології) / І.О. Першко, Ю. Бондарчук // Динаміка наукових досліджень 2003: ІІ міжнар. наук-практ. конф.: тези допов. – Т. 5. Біологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003 – С. 44.

4.      Старобогатов Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальних водоемов / Старобогатов Я.И. – Л.: Наука, 1970. – 371 с.

5.      Стельмащук Н.М. Особливості поширення та екології молюсків роду Fagotia (Gastropoda: Pectinibranchia: Melanopsidae) України / Н.М. Стельмащук // Біологічні дослідження 2011. ІІ наук-практ. конф.: матеріали допов. –Житомир: ЖДУ ім.. І.. Франка, 2011 – С. 55–56. (а)

6.      Стельмащук Н.М. Особливості екології прісноводних молюсків родини Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України / Н.М. Стельмащук // інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя. Х всеукр. наук-практ. конф.: збірник допов. – Запоріжжя: ПГА, 2011 – С. 75–77. (б)

7.      Eichwald E. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostischmineralogischer, botani scher und zoologischer hinsicht / E. Eichwald – Wilna: A. Zawadzki, 1830. – 256 s.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet