zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Ксьондз С.М., Барабаш А.О.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

A concept «credit union» is considered in this article, illumination of question tying up with the features of their development in Ukraine, by problems and prospects.

 

Постановка проблеми. В умовах фінансової кризи особливого значення набувають фінансові установи із соціальною складовою, які здатні захистити від знецінення заощадження населення, забезпечити доступними фінансовими послугами громадян і мале підприємство. Саме ці ознаки властиві установам кредитної кооперації, які в Україні діють в такій організаційно-правовій формі, як кредитні спілки.

Сьогодні розвиток національних кредитних спілок відбувається в умовах фінансової нестабільності, недосконалості законодавства, зниження платоспроможності та довіри населення до фінансово-кредитних установ, що потребує істотного вдосконалення їхнього функціонування на фінансовому ринку. Тому, проблема функціонування й перспективи розвитку кредитних спілок є важливою складовою частиною фінансового механізму і набуває особливої актуальності в умовах ринкової економіки.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблем кредитно-кооперативного руху в Україні зробили такі вчені, як Р. Бігун, А. Качор, О. Саленко та ін. Різноманітним аспектам наукових розробок із питань функціонування кредитних спілок присвячені праці таких українських вчених, як М. Аліман, С. Бебенко, В. Гончаренка, П. Маковського, О. Кузьміна, А. Оленчика, А. Пантелеймоненка, А. Темірбулатова та ін. В. Гончаренко один із перших зробив значний внесок у розроблення питань стосовно організації кредитних спілок за кооперативними принципами.

Метою даної статті є дослідження основних сучасних організаційно-економічних та законодавчих проблем й визначення перспектив їх діяльності на вітчизняному ринку.

Виклад основного матеріалу. Кредитна спілка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»). Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених Законом України «Про кредитні спілки». Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року (ст. 1) кредитну спілку віднесено до кредитних установфінансових установ, які відповідно до закону мають право за рахунок залучених коштів надавати кредити на власний ризик [1].

Перехід кредитної спілки від функціонування як «громадської установи задля зменшення бідності» до «професійної фінансової установи» досягається за допомогою кооперативної ідеї та інвестування для забезпечення фінансовими ресурсами своїх членів, що сприяє зростанню і розвитку економіки держави. Кредитні спілки займають належне місце в розбудові нашої держави і є важливим, невід’ємним елементом фінансової системи країни [3].

Слід відзначити також й те, що в Україні почали виникати різні типи кредитних спілок, які успішно розвиваються і доповнюють їх структуру, серед яких можна виділити чотири: корпоративний, ломбардний, інвестиційний, ощадно-позичковий [4].

Корпоративний тип кредитної спілки часто створюється на базі одного чи кількох підприємств, установ або організацій. Вони мають обмежений набір ощадних послуг: приймають щомісячні обов’язкові членські внески, відсотки на які нараховуються за фактом роботи в кінці року та, як правило, мають незначний розмір. Ці спілки видають переважно споживчі позики порівняно невеликих розмірів під довіру чи запоруку членів або підприємства.

Ломбардний тип кредитної спілки найчастіше створюється при великих юридичних або торговельних компаніях. Кредитна спілка такого типу, як правило, має декілька членів-вкладників, які контролюють спілку чи доручають гроші одній довіреній особі. Кредити видаються під заставу будь-якій особі, яка формально приймається в члени спілки.

Інвестиційний тип кредитної спілки часто створюється при якісній комерційній структурі холдингового або трастового типу та діє за територіальним принципом. Ця кредитна спілка акумулює кошти дрібних вкладників під певні проекти (будівництво житла, додаткове пенсійне забезпечення, ритуальні послуги, постачання товарів тощо), має багато видів ощадних або цільових внесків.

Ощадно-позичковий тип кредитної спілки найбільш наближений до кредитних спілок західного зразка. Це є демократична організація, фінансова політика якої направлена на надання більш дешевих кредитів та нарахування вищих відсотків на вклади членів. Члени такої кредитної спілки є рівноправними, а зростання кількості членів і активів здійснюється поступово.

В таблиці 1 показані найістотніші відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ [2].

 

Таблиця 1. – Відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ

Кредитні спілки

Інші фінансові установи

1

2

Створюються групою людей не заради прибутку, а заради надання послуг своїм членам

Створюються групою людей, щоб

отримати прибуток від надання послуг

Створюються на базі певної монопольної спільноти людей

Створюються на базі довільної групи,

об’єднаних єдиним матеріальним інтересом

Члени, що засновують кредитну спілку (КС), не мають жодних виняткових прав щодо членів, які вступили до спілки пізніше

Засновники установи визначаються одноразово в момент її створення. Їхній склад може бути змінений лише

внаслідок спеціальних юридичних процедур. Засновники мають виняткові управлінські та майнові права

Будь-який член КС незалежно від розміру його вкладів, терміну членства та інших формальних ознак у питаннях управління спілкою має лише один голос. Обмежена

кількість людей, які мають найбільшу суму заощаджень, не мають змоги одноосібно контролювати КС

Розподіл голосів – пропорційно до кількості акцій у власника. Тому реальне управління здійснюється обмеженою кількістю осіб, що володіють найбільшим пакетом акцій

Послуги надаються лише членам спілки

Коло юридичних та фізичних осіб, що можуть бути клієнтами установи, не визначаються і може бути довільним

Члени спілки водночас є власниками та клієнтами спілки. Кожен член спілки є власником частини капіталу і несе відповідальність за розвиток своєї КС

Власниками є невелика група людей, що контролює капітал. Клієнти не мають змоги впливати на рішення власників. Останні ж приймають такий порядок дій, який відповідатиме їхнім інтересам, а не інтересам тих, хто користується їхніми послугами

Основний вид діяльності – надання ощадно-депозитних послуг, оскільки спілка створюється, як ефективний інструмент саме з цією метою. Забороняється займатись іншим видом діяльності

Допускаються різні види діяльності, як у фінансовій, так і в інших сферах підприємництва, оскільки пріоритетними є формування найприбутковішого портфеля ділової активності

Поєднуються ознаки фінансово установи і громадського осередку за рішенням членів у спілці. Можуть створюватися спеціалізовані фонди для здійснення різноманітних гуманітарних програм, які вона супроводжує не тільки фінансово, а й організаційно

Деякі кошти можуть бути пожертвувані на громадські заходи. Проте незмінним залишається акцент: це “ машина , яка робить гроші “, а не “ форма самоорганізації для оздоровлення своїх фінансових та суспільних потреб “

 

Станом на кінець березня 2007 р. до Державного реєстру фінансових установ було внесено інформацію про 790 небанківських кредитних установ, у тому числі 765 кредитних спілок, чотири інші кредитні установи та 14 юридичних осіб публічного права [3].

Вітчизняна система кредитних спілок тепер переживає наслідки фінансової кризи 2008-2009 рр. Власне криза виявила на українському ринку кредитних спілок певні проблеми, з якими нині намагаються розібратися як на найвищому державному рівні, такі безпосередньо керівники спілок.

Про стан кредитних спілок у період фінансової кризи можна судити за офіційною статистикою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. Кількість кредитних установ починаючи з 2008 року почала зменшуватися, на кінець 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, їхня кількість зменшилася на 86 одиниць, або на 10,5 %.

Скоротилася кількість кредитних спілок, яка на кінець 2010 року становить 659 одиниць, що на 12,7% (96 одиниць) менше за показник минулого року – 755. Насамперед, це пояснюється істотним погіршенням фінансового становища кредитних спілок за 2009-2010рр., суттєвим зниженням показників платоспроможності та ліквідності. Невиконання заходів впливу, що раніше застосовувалися до кредитних спілок, призвело до посилення контролю з боку Держфінпослуг та, як наслідок, виключення інформації з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи кредитним спілкам у зв’язку із систематичним невиконанням заходів впливу та відсутністю за заявленим місцезнаходженням.

На початку 2011 року, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, кількість кредитних установ зменшилася на 67 одиниць, або на 8,5%.

За результатами звітного періоду, як і раніше, більшість кредитних спілок (336) об’єднувала відносно невелику кількість членів – до 1000 осіб.

До основних проблем розвитку кредитних спілок можна віднести: недостатній для належного виконання їхніх зобов’язань перед членами рівень капіталізації; наявність тіньового сектору, велике число та порушення кооперативних принципів у діяльності значної кількості кредитних спілок; відсутність ефективного механізму захисту прав членів кредитних спілок, у тому числі системи гарантування вкладів; недостатній доступ до ресурсів дешевих та тривалого користування, неналежний сервісний супровід, низький рівень системної інтеграції кредитних спілок у режимі саморегулювання; існування значної кількості кредитних спілок, у своїй діяльності не дотримуються основних принципів міжнародного кооперативного руху й вимог щодо захисту прав їх членів; неврегульованість питань нагляду й контролю за діяльністю кредитних спілок.

В цих умовах потрібні нові наукові розробки та напрацювання, а також рекомендації щодо вдосконалення регулювання фінансової діяльності кредитних спілок так, щоб зменшити відповідні ризики та підвищити їх фінансову спроможність.

До перспектив розвитку кредитних спілок можна віднести: кредитні спілки, акумулюючи частину ВВП, мають можливість перетворювати її на суттєвий інвестиційний ресурс, не обхідний для забезпечення економічного розвитку загалом; діяльність кредитних спілок передусім спрямована на задоволення фінансових потреб малих та середніх підприємств у різних галузях економіки, частка яких у сукупному ВВП у провідних країнах світу (наприклад, США, Велика Британія) – до 70%; демократизм в управлінні «один член – один голос»; обслуговування тільки своїх клієнтів за принципом відшкодування витрат (принцип неприбутковості); праця не для прибутку, а для добробуту населення; можуть створюватися спеціалізовані фонди для здійснення різноманітних гуманітарних програм, які вона супроводжує не тільки фінансово, а й організаційно; зарубіжна технологічна допомога розвитку та справжня кооперативна власність; наявність системи модельних змодельованих кредитних спілок.

Аналізуючи теоретичний та практичний матеріал варто зазначити, що як і будь яка установа в процесі розвитку та подальшому існуванні має свої проблеми та перспективи.

Висновок. Проведений аналіз дає можливість констатувати той факт, що на сьогодні в Україні, на жаль, кредитні спілки, унаслідок системних та інституційних обмежень, не спроможні ефективно реалізувати свій потенціал, віддаючи перевагу споживчому кредитуванню, а не шукаючи можливостей фінансування проектів реструктуризації економіки України, у тому числі й через фінансування довгострокових проектів, що є надзвичайно важливим для «згладжування» наслідків глобальної фінансової кризи на українських теренах.

 

Список використаної літератури:

1.      Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р., № 290 – ІІІ. [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrcu.kiev.ua

2.      Гончаренко В.В. Фінанси кредитних спілок України: положення і процедури / Гончаренко В. В. – К. : Канадська Програма розвитку кредитних спілок в Україні, 2000. – 203 с.

3.      Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

4.      Терещенко П. Напрямки розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 87–94.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info