zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИЧИНИ ЗНИЖЕННЯ ВИХОВНОЇ ЦІННОСТІ ЛІТЕРАТУРИ І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

 

Черенкова М.О.

Україна, м. Одеса, ПЗОШ «Ніка-М»

 

Рассматриваются причины снижения читательской активности школьников, влияние литературы на процесс воспитания подрастающего поколения, выполнен анализ работ теоретиков литературы о роли чтения в воспитании юношества, определяется значение литературы в формировании моральных ценностных ориентаций, предлагаются пути взаимодействия семьи и школы с целью повышения заинтересованности ученика в чтении.

 

Виховання - друга після навчання сторона соціалізації дитини, придбання нею людського життєвого досвіду, який націлений на формування людини як особистості, її ставлення до світу, суспільства, людей. Навчання і виховання мають спільні основні механізми придбання людиною соціального досвіду. Тому школа і є другим (після сім'ї) інститутом, в обов'язки якого входять обидві ці функції. Сьогоднішня реальність є такою, що сучасні школярі схильні до впливу масової культури західного зразка і слабо орієнтовані на вітчизняні традиції. Зростаюча технізація життя, інформаційний потік, що постійно розширюється, призводять до домінування в людині раціонально-прагматичного початку і, як наслідок цього, до падіння емоційного, душевного і культурного рівня. Засилля комп'ютерних ігор і фільмів агресивного характеру теж не сприяють гуманізації та толерантності суспільства.

Головне завдання виховання - формування та розвиток дитини як особистості, що володіє тими корисними якостями, які їй необхідні для життя в суспільстві. Воно безпосередньо пов'язано з поняттями добра і зла, порядності, гуманності та любові до природи. Це ще й духовність, свобода, відповідальність особистості за те, що відбувається з нею і навколо неї, порядність, скромність, людяність, безкорисливість, доброта. Виховання передбачає усвідомлення вихованцем конкретних явищ як цінностей або не цінностей, певне його до них ставлення.

Ціннісні орієнтації формуються протягом усього життя, однак найбільш важливим для розвитку морально-ціннісних орієнтацій є дитячо-підлітковий період, в якому складаються інтелектуальні механізми пізнання навколишнього світу і самого себе, виробляються критерії оцінювання навколишньої дійсності.

Художня література є одним з найважливіших засобів морального виховання. Літературний твір як форма пізнання дійсності розширює життєвий досвід дитини, створює для неї духовно-емоційне середовище, в якому органічна злитість естетичних і моральних переживань збагачує і духовно розвиває особистість дитини.

Знайомлячись з художньою літературою, учні зустрічаються з такими моральними поняттями, як добро, обов'язок, справедливість, совість, честь, сміливість. З нею пов'язуються великі можливості розвитку емоційної сфери особистості дитини, образного мислення, розширення кругозору дітей, формування в них основ світогляду і моральних уявлень.

У зв'язку з цим виникає питання: а що саме читають наші діти? Що шкільна програма, шкільна, районна та домашня бібліотеки, книжкові магазини можуть протиставити телебаченню, комп'ютеру, смартфону, 3D кіно й іншому технологізованому дозвіллю школярів?

Ще В.Г. Бєлінський - критик і теоретик літератури - свого часу писав: «Книга є життя нашого часу. На неї всі потребують ... і діти - також. Вся справа у виборі книг для них, і ми перші згодні, що читати погано вибрані книги, для них гірше і шкідливіше, ніж нічого не читати ... Книги, які пишуться власне для дітей, повинні входити в план виховання, як одна з найважливіших його сторін. Наша література особливо бідна ...літературними дитячими книгами» [1, с.137].

На жаль, на сьогоднішній день ситуація в кращу сторону так і не змінилася. Більше того, шкільна програма часто не враховує і того, що розуміння художнього твору тісно взаємопов'язано з життєвим досвідом дитини. Якщо літературні ситуації відмінні від безпосередніх особистих вражень дітей, вони можуть бути ними невірно зрозуміли. А молодшим школярам притаманні ще персоніфікація, розмежування доброго і злого; хорошого і поганого; справедливого і несправедливого. Діти проводять різке розмежування: "наші - не наші", "ми - вони", "свої - не свої". Тому-то й «не йде» у п'ятому класі прекрасний твір І. С. Тургенєва «Муму»: не потрапляє Герасим в розряд «своїх», як не намагаються вчителі! Не може «свій» (хороший) так безжально вчинити з єдиною вірною йому істотою. От і залишається у підлітків глухе нерозуміння і… образа на Тургенєва! От і попадає бідолашний Іван Сергійович у розряд нелюбимих з «клеймом» на всіх його творах. А все через те, що вищеназваний твір підібрано без урахування віку школярів і змінених історичних реалій ..

 Побачити свої витоки, долучитися до історії предків – теж має бути важливим для сучасних дітей. Історичний матеріал сприяє вихованню любові до батьківщини, повагу до історії та культури свого народу. Тільки чому це потрібно робити, ґрунтуючись на романах Ф.М. Достоєвського, І.А. Гончарова, І.С. Тургенєва? Ці твори розраховані на дорослу аудиторію, яка вже сформувалася, але ніяк не на підростаючі незміцнілі уми. Чому не включити в програму В.П. Катаєва, К.Г. Паустовського, В.О.Каверіна - авторів більш близької і зрозумілої сучасним підліткам епохи, адже вони піднімали в своїх романах не менш важливі проблеми? А поки у школяра формується стійке неприйняття так званої «програмної літератури»: якщо вчимо в школі - значить твір поганий (та й автор, як на думку школяра, також). Учитель може скільки завгодно декларувати цінність того чи іншого твору, але моральний урок, який юний читач отримує з прочитаного, збагачує його тільки в тому випадку, якщо засвоюється як щось особисте, пережите самим собою, а не відсторонене, нав'язане та моралізоване.

Розмірковуючи про моральне виховання учнів засобами художньої літератури, російській методист Ц. Балталон писав: "Моральне виховання дітей зовсім не досягається шляхом міркування з ними про мораль і чесноти ...Морально виховне завдання при прочитанні полягає в тому, щоб змусити школярів наскільки можна жвавіше і повніше переживати моральні настрої, почуття і вчинки зображуваних осіб. Якщо ці морально-емоційні стани пережиті в уяві дітей, то виховна мета вже досягнута навіть в тому випадку, якби після читання не було жодної розмови на моральну тему» [2, с. 65].

А сучасна школа, слідуючи затвердженою програмою читання, все більше віддаляється від поставлених цілей по вихованню духовної, думаючої, здатної до співпереживання гармонійно розвиненої особистості. І якщо завдання навчання сприйняттю та аналізу художнього твору школа ще більш-менш в змозі вирішити, то прищепити любов до читання - необхідну складову морального розвитку людини, незамінне джерело морального досвіду - їй самій в нинішніх умовах вирішити вже не до снаги.

Ще одна проблема, з якою зустрічається сьогодні вчитель-словесник - взаємозв'язок читання та загального розвитку дитини. Ще К.Д. Ушинський у роботі "Людина як предмет виховання" звернув увагу на цей зв'язок [3]. А рівень загального розвитку більшою мірою забезпечує сім'я.

«Сім'я є и залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального и духовного розвитку дитини», - записано в «Конвенції про права дитини» [4]. Але, жодною мірою не применшуючи роль сім'ї у вихованні підростаючого покоління, хочу зауважити, що на самоті їй все важче впоратися з покладеним на неї функціями. Прямих засобів виховання (безпосередньо особистісний вплив однієї людини на іншу, що здійснюється в прямому спілкуванні один з одним) для виховання духовної особистості вже не вистачає. Необхідно підключення непрямих засобів (містять вплив, який реалізовано за допомогою будь-яких засобів, без особистих контактів один з одним вихователя і виховуємо: читання книг, посилання на думку авторитетної людини та інше.). Таким чином ми знову повертаємося до особливо важливої також і у родинному вихованні ролі книги.

Яку ж книгу можуть батьки запропонувати своїй дитині? Природно, потрібно враховувати також інтереси і схильності самої дитини. Але в більшості випадків самі батьки, навіть глибоко ерудовані, які багато читають, перебувають у розгубленості: класичні книги раннього віку (народні казки, твори Корнія Чуковського, Віктора Сутеева, Віталія Біанкі і т.д.) вже прочитані, а що нове можна дати підрослому хлопцю чи дівчині - невідомо. Піонерські реалії вже давно скінчили своє існування, а з ними, на жаль, стали далекі від сучасного школяра прекрасні оповідання Юрія Сотника та Миколи Носова.

Які ж заходи можуть сприяти тому, щоб книга знов повернулася до родинного кола, щоб приохотити дітей до літературного слова, яке допомагає формувати особистість? Може, саме час об'єднувати зусилля вчителів, батьків і бібліотекарів та створювати читацькі об'єднання, де можна буде в консультативно-індивідуальному порядку добирати дитині літературу з урахуванням її інтересів. Адже хтось із підлітків із задоволенням прочитає «Буслаєва», а хтось «Тільки для дівчаток» Кисельова. Літературу, до речі, потрібно підбирати не тільки дітям, а й батькам - для спільного сімейного читання. Крім того, що спільне читання зближує, згуртовує сім'ю, воно ще й наочно демонструє смаки батьків, формуючи таким чином подібні смаки дитини. Ностальгічно згадую, як вечорами ми всією сім'єю читали по черзі Даррелла, Моуета, як дорослі зачитували вголос ті уривки з книг, які їх найбільш вразили. Так я познайомилася з «Сагою про Форсайтів», «Американською трагедією», «Театральними нотатками» Джерома, які потім прочитала сама ...

З власного досвіду знаю, що читання всією родиною – дуже дієвий виховний засіб.

Виховне завдання літератури для юнацтва та завдання для тих, хто доносить дітям цю літературу - ввести учнів у світ мистецтва, вчити осягати його, пізнавати його закони, переживати чарівну владу високого; вчити співпереживати, піднімаючи дитину на висоту геніальності твору; виховувати людину, громадянина, сім'янина. Виховувати те, що ми називаємо гарним смаком, який дозволить людині проникати в глибоку суть прекрасного, а потім допоможе самому розібратися в розмаїтті книжкового світу і, в кінцевому рахунку, допоможе орієнтуватися в житті.

 

Список джерел та літератури

1.      Белинский, В.Г. Взгляд на русскую литературу / В.Г. Белинский. – М. : Современник, 1988. – 653 с.

2.      Балталон Ц.П. Пособие для литературных бесед и письменных работ. - Изд. 10-е. - М, 1914. - 230 с.

3.      Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологи[Електронний ресурс]. – Електрон. дан. (1 файл).- Режим доступу: http://dugward.ru/library/pedagog/ushinskiy_chelovek1.html.- Назва с екрана.

4.      Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. Ратифіковано Постановою ВР N 789-XII ( 789-12) від 27.02.91– Електрон. дан. (1 файл).- Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua.- Назва с екрана.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info