zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Застосування фулерену для покращення термоокиснювальної стабільності нафтопродуктів

 

Іванов С.В., Єфименко В.В., Єфіменко О.В.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

 

В статье рассмотрены основные аспекты теории окисления углеводородов и исследовано влияние фуллерена на термоокислительную стабильность нефтепродуктов.

 

З|із| розвитком авіаційної техніки відбувається|походить| підвищення теплового навантаження| двигунів і їх паливних систем,| використання палива|пального| як робочого тіла для охолодження| масла|мастила|, радіолокаціоної та іншої апаратури, тому осо­бливо| актуальним є|придбавають| питання контролю термоокисню­вальної| стабільності палив, під якою розуміють стійкість вуглеводнів до окиснення киснем повітря та мінімальну схильність до утворення нерозчинного осаду при підвищених температурах [3].

Окиснення палив|пальних| відбувається|походить| при їх зберіганні, транспортуванні| і використанні в паливних системах літальних апаратів|. При цьому температура палива|пального| може змінюватися від темпера­тури| навколишнього середовища до 150-250 °С| при польотах надзвукових літальних апаратів [4]. Швидкість і глибина окиснювальних| перетворень палива|пальних| залежить від багатьох чинників|факторів|, головними| з|із| яких є|з'являються| його вуглеводневий склад, температура, світло, концентрація кисню|, наявність каталізаторів та інгібіторів.

Окисненню піддаються вуглеводні всіх класів, але|та| з|із| різною швидкістю та напрямом|направлення| реакцій|, а отже, і складом продуктів окиснення, що має велике значення для експлуатаційних властивостей палив|пальних|.

Також необхідно відзначити, що нагрів палива|пальні| в паливній сис­темі| літального апарату відбувається|походить| у присутності кисню як розчиненого в ньому, так і такого, що знаходиться|перебуває| в надтопливному| про­сторі|. Концентрація кисню змінюється внаслідок|внаслідок| зміни| температури палива|пального|, а також через зниження тиску|тиснення| при підйомі літака на висоту, внаслідок чого відбувається |перемішування розчинених газів з парами |випаровуваннпалива та інтенсифікація процесу окиснення [4].|пального|

Нагрів палив|пальні| за наявності кисню зменшує термоокиснювальну стабільність і призводить|наводить| до виникнення| твердої фази у вигляді осаду і смол, які, відкладаючись на деталях паливної системи, змінюють|зраджують| її характеристики і викликають забруднення паливних фільтрів та форсунок, заїдання золотникового регулятора, зниження ефективності теплообмінних пристроїв [3].

Для поліпшення експлуатаційних властивостей до реактивних палив найбільш часто додають антиокиснювальні, противозношувальні, низькотемпературні присадки. Але з розвитком техніки виникла необхідність у розробці модифікованих присадок для покращення протизношувальних характеристик та окиснювальної стабільності реактивного палива.

З кожним роком все більшої популярності набувають матеріали, які складаються з нанорозміриних частинок, що володіють унікальними експлуатаційними властивостями і можуть використовуватися у якості універсальних присадок до паливо-мастильних матеріалів, цим і викликаний інтерес науковців до досліджень нової алотропної форми вуглецю – фулеренів (рис 1).

 

Рис. 1. Молекула фулерену С60

 

Велика увага до фулеренів була зумовлена їхніми унікальними хімічними властивостями [1]. Вони утворюють сполуки, використовуючи внутрішню порожнину вуглецевої кулі, діаметр якої достатній, щоб у ній міг розміститися атом металу чи невелика молекула. Таким чином, відкривається шлях до одержання хімічних сполук зовсім нового типу, де атом механічно утримується усередині замкнутого середовища. Щодо процесу окиснення фулеренів, то вони відрізняються високою хімічною інертністю по відношенню до процесу мономолекулярного розпаду [2].

Проте, у присутності кисню окиснення цієї форми вуглецю до СО і СО2 спостерігається вже при істотно нижчих температурах ( ~500К ). Процес приводить до утворення аморфної структури, в якій на одну молекулу С60 припадає дванадцять атомів кисню, при цьому молекула фулерену практично повністю втрачає свою форму [5].

Для оцінки впливу фулерену на антиокисні властивості палива проводили випробування згідно ГОСТ 11802 (рис.2). Метод полягає в окисненні зразка палива в присутності міді як каталізатора з використанням приладу ТСРТ-2 при 150 ° С протягом 4 годин з наступною кількісною оцінкою утвореного осаду.

 

Аппарат для оценки термоокислительной стабильности реактивных топлив в статических условиях «ТСРТ-2»

 

Рис.2. Прилад для дослідження ТСРТ-2

 

У процесі дослідження спостерігали за зміною концентрації осаду залежно від концентрації фулерену, який додавали як присадку, для покращення антиокисних властивостей палива. Для дослідження було вибрано реактивне паливо ТС-1. Результати випробування наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Результати випробувань реактивного палива ТС-1 на приладі ТСРТ-2

Склад

Концентрація фулерену,

г/л.

Концентрація осаду,

мг/100 см3

ТС-1

9

ТС-1 + фулерен С60

0.011

8.1

ТС-1 + фулерен С60

0.018

7.3

ТС-1 + фулерен С60

0.025

6.7

ТС-1 + фулерен С60

0.034

5.8

ТС-1 + фулерен С60

0.043

5.6

 

З отриманих даних досліджень помітно, що додавання навіть незначної кількості фулерену в якості антиокиснювальної присадки, зменшує кількість осаду в паливі.

Також був побудований графік зміни концентрації осаду реактивного палива ТС-1 залежно від концентрації фулерену (рис.3).

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Безымянный.JPG

Рис. 3. Графік зміни концентрації осаду реактивного палива ТС-1 залежно від концентрації фулерену

 

Одержані результати свідчать про існування нової області використання фулеренів – як ефективних присадок для покращення термоокиснювальної стабільності реактивних палив. Вони стехіометрично обривають ланцюги окиснення широкого кола вуглеводнів, одночасно взаємодіючи з алкільними та пероксидними радикалами.

Застосування фулеренів для покращення експлуатаційних властивостей нафтопродуктів є перспективним напрямком проведення наукових досліджень.

 

Список використаних джерел

1.      Керл Р.Ф., Смолли Р.Э. Фуллерены // В мире науки.- 1991.- № 12.- с.14-24.

2.      Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структура углерода. // УФН.-1995.-№ 9 - с.976-1009.

3.      Ковтун Г.А., Плужников В.А. Химия ингибиторов окисления. – Киев: Наук. думка, 1995. – 296с.

4.      Л.Н. Сидоров, М.А. Юровская. Фуллерены: Учебное пособие. – М.: Издательство «Єкзамен», 2005. – 688с.

5.      Сидоров Л.Н., Макеев Ю.А., Химия фуллеренов, СОЖ, № 5, 2000. 21-25 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info