zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Фурман О.А.
Україна, м. Кременець,

Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка

 

В статье раскрыты проблемы и перспективы профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы относительно преподавания информатики в системе профессиональной подготовки, а также возможности использования инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе младших школьников.

 

Зміни середовища, нові вимоги, що пред'являються до людини у сучасному світі, де за останні двадцять років сталися вагомі зміни, з точки зору пошуку, зберігання, захисту, обробки, представлення інформації однозначно вплинули на зміни не тільки в поведінці, але й у самій ментальності підростаючого покоління.

Ці зміни можна не помічати, ігнорувати або оголошувати несвоєчасними. Говорити, що в тому чи іншому віковому періоді не потрібна підтримка ІКТ. Але ніхто, ані батьки, ні учителі й навіть учені не зможуть заборонити або відмінити природну схильність дитини до пошуку, порівняння, узагальнення, які складають його ментальну сутність. Саме ці схильності потребують підтримки і використання самих сучасних технологічних нововведень, які створює людство, які повинні впроваджуватися вчителями початкових класів.

Сучасний інтенсивний розвиток інформатики надає можливість ставити питання про нові інноваційні технології, які виводять початкову школу на більш високий та якісний рівень.

Державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей, є освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу. Так, згідно з галузевим стандартом вищої освіти, до професійних типових завдань діяльності відносять наступні предметно-розумові уміння:

·         володіти методиками використання прикладних програмних продуктів для підтримки навчального процесу;

·         вміти розробити план вивчення навчального матеріалу з поєднанням традиційних та інноваційних технологій;

·         вміти орієнтуватись у доборі засобів та методів навчання з використанням комп'ютерної техніки;

·         вміти використовувати комп'ютерно-орієнтовані системи навчання дисциплін за своїм фахом;

·         вміти використовувати програмні засоби для обробки результатів проведених психологічних, педагогічних і методичних досліджень.

Зрозуміло, що вирішальним для реформування суспільства є реформування вищої школи, формування нової генерації фахівців, нової української еліти. Найважливіші завдання інформатизації освіти [3]:

·         підвищення якості підготовки фахівців на основі використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій;

·         застосування методів активного навчання, підвищення творчої та інтелектуальної складових навчальної діяльності;

·         інтеграція різних видів освітньої діяльності;

·         адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостей того, кого навчають;

·         розробка інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, і підвищенню мотивації для ефективного застосування в професійній діяльності;

·         забезпечення безперервності і наступності в навчанні;

·         розробка інноваційних технологій дистанційного навчання;

·         удосконалення програмно-методичного.

Вивчення і використання інформаційних технологій в навчальному процесі – один із важливих компонентів підготовки вчителя початкової школи до подальшого професійного життя. На початок ХХІ-го століття роль знань у всьому світі значно зросла. Рівень володіння знаннями починає визначати політичний та економічний статус держави. А для успішної роботи в таких умовах державі потрібні висококваліфіковані фахівці, що відповідають вимогам сучасності.

Як показує досвід, одним із шляхів узгодження змісту освіти та технологій навчання із сучасними потребами є реалізація компетентнісного підходу до підготовки фахівців, що дає можливість узгодити якість вітчизняної освіти з європейською. У зв’язку з цим здобуті в процесі підготовки вчителів початкової школи знання, вміння та навички потрібно розглядати з точки зору кінцевого освітнього результату – формування компетентностей.

Кожен учитель повинен бути підготовленим у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності і у навчальному процесі. Це передбачає його обізнаність з таких питань [1]:

1.      основи розуміння і використання термінології, засобів (обладнання), інструментів (програмного забезпечення), і методів ІКТ;

2.      ІТ як складова робочого місця учителя;

3.      роль і використання ІТ у предметній галузі, якої навчає учитель;

4.      використання ІТ як дидактичної підтримки у викладанні предмету;

5.      правові, етичні та суспільні аспекти доступу і використання до ІКТ.

Тому освіта перетворюється на одне з джерел найцінніших стратегічних ресурсів  людського капіталу і знань, що визначає загальний рівень розвитку суспільства. І головним прискорювачем його розвитку стає інформатизація. Інформатизація суспільства, у свою чергу, практично неможлива без комп’ютеризації системи освіти, через що ця проблема за своєю значущістю виходить зараз на перше місце у педагогічній науці.

Пріоритетність цієї проблеми посилюється ще і тим, що вона є принципово новою. Виникнувши разом з появою комп’ютера, тобто в останні три десятиріччя, вона не може використовувати досвід минулих століть і тисячоліть, як це робиться в класичній педагогіці, і вимушена розвиватися тільки «зсередини», формуючи свою наукову базу одночасно у всіх необхідних сферах  філософії, психології, педагогіці і методиці. Ця обставина, в поєднанні з крайньою практичною необхідністю, додає проблемі комп’ютеризації освіти підвищену актуальність, виводить її на перше місце в групі першочергових завдань сучасної педагогіки.

Щоб зорієнтувати майбутніх учителів початкової школи на розкриття творчого потенціалу особистості й на власне професійне самовдосконалення, необхідно: зробити надбанням їх індивідуальної свідомості розуміння ідеї людської еволюції, при якій знання відіграють провідну роль в системі людських взаємин з позиції відтворення людини; використовувати методи й форми навчання, що сприяють формуванню даної ідеї (дослідницькі й проблемні форми навчання, творчі й самостійні роботи тощо).

Сьогодні мережеві технології надають можливість знайти матеріали практично з будь-якої тематики в мережі Інтернет. Розроблено програми-агенти, які самостійно підбирають огляди на задану тематику. У зв’язку з цим потрібні розробки нових методик самостійної роботи студентів, які б стимулювали їхню індивідуальну роботу, творчість, створювали умови для оволодіння ними вміннями пошуку, упорядкування й використання повідомлень з різних джерел і використання при цьому інформаційних технологій [2].

Відповідно до концепції інформатизації освіти, випускник ВНЗ повинен бути теоретично й практично готовим до активного використання у своїй діяльності інноваційних технологій і освоєння інфраструктури інформаційного суспільства. Із цією метою слід організувати наскрізну або безперервну комп’ютерно-інформатичну підготовку майбутніх учителів початкової школи протягом усього терміну навчання. Комп’ютер та інформаційні технології повинні бути засобом навчання і об’єктом вивчення основ інформатики.

Важливо відзначити, що роль викладача в умовах інформатизації навчання залишається не тільки провідною, але і ще більше посилюється. Це пов’язано з тим, що педагог здійснює її в новому педагогічному середовищі, що характеризується використанням сучасних інформаційних і комунікаційних засобів. Разом з цим, викладач дістає можливість розширити спектр своїх дій на тих, що навчаються, через нову стратегію педагогічної діяльності, закладену в інформаційну технологію навчання. У цих умовах характер його праці змінюється. Педагогу доводиться, по-перше, проектувати і конструювати технологію навчання; по-друге, розробляти на її основі дидактичний інформаційний комплекс навчальної дисципліни; по-третє, обґрунтовувати на комунікативному рівні логіку організації педагогічної взаємодії з тими, що навчаються; по-четверте, вибирати адекватні форми і методи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів; по-п’яте, розробляти і формувати педагогічні тести і тестові завдання для організації контролю і самоконтролю тощо.

ІТ надають вчителю початкової школи великий резерв технічної і технологічної підтримки, що вивільняє значну частину його часу саме для живого спілкування, і дають можливість зробити це спілкування навіть ближчим і людянішим, ніж раніше. Вони ж замикають на собі велику частину контрольних функцій і оперативних реакцій на помилки.

Відповідні педагогічні програмні засоби (ППЗ) дають змогу кожному встановлювати найбільш сприятливий для себе темп і ритм навчальної діяльності, і звільняють викладача від необхідності постійно контролювати і активізувати цей процес. Звільнившись від задач безперервної дріб’язкової опіки, викладач дістає можливості бачити навчальний процес в цілому і приділяти індивідуальну увагу кожному у міру необхідності.

Таким чином, ППЗ не тільки не перешкоджають педагогічному спілкуванню, а навпаки  відкривають для нього великі можливості; потрібно тільки їх бачити і правильно використовувати.

Природно, що все це реалізується при доброму технічному, програмному і методичному забезпеченні заняття, а сам вчитель повинен достатньо вільно володіти загальними навичками роботи з ІТ.

Отже, при розгляді професійної спрямованості підготовки майбутніх вчителів початкової школи з впровадження інформаційних технологій необхідно виходити із сучасного розуміння професіоналізму вчителя, його професійних компетентностей. Сьогодні ефективність і якість навчання визначається не тільки глибиною і міцністю оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками майбутніх вчителів початкової школи, але і рівнем розвитку їх інформаційної культури, ступенем підготовки до використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

 

Література

1.      Смирнова-Трибульская Е.Н. Основы формирования информатических компетентностей учителей в области дистанционного обучения / Е.Н. Смирнова-Трибульская. – 2007. – 703 с.

2.      Соколова И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи [Електронний ресурс] / И.В. Соколова. – Режим доступа http://infosphere.narod.ru/files/monografv/socolova/chap7.htm.

3.      Фурман О.А. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформатики: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ імені М.П.Драгоманова / Фурман Олена Андріївна. – К., 2010. – 255 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info