zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Вплив літньо-табірного пасовищного утримання на ВІДГОДІВЕЛЬНІ, забійні ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ свиней сучасних генотипів

 

Максименко О.О., Волощук В.М.

Україна, м. Київ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

The indexes of meat qualities of pigs of modern genotypes are expounded in the conditions of summer-camp pascual maintenance. Expedience of application of new terms of maintenance and feeding for the increase of meat qualities of pigs is rotined.

 

Постановка проблеми і стан її вивчення. В розвинутих країнах Європи і Америки постійно зростає попит на продукцію органічного свинарства високої якості. Органічне свинарство має забезпечувати тварин умовами, які б наближались до природних та відповідали особливостям поведінки тварин [1].

Виробництво продукції органічного свинарства в Україні в силу відсутності новітніх технологій ще не знайшло свого розповсюдження. В цьому зв’язку є актуальним удосконалення умов літньо-табірного утримання для отримання дешевої і якісної продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині вирощування свиней набуває так званого екологічного напряму виробництва і тому актуальною тематикою для багатьох вчених є розробка альтернативних способів утримання свиней.

На думку німецьких вчених [2,3] при вирощуванні свиней слід наближати їх до природних умов і уникати стрес-факторів. Відомо, що літнє табірне утримання в поєднанні з випасом на пасовищі позитивно впливає на роботу організму, зміцнює конституцію та покращує ектер’єр тварин [4,5,8].

В цьому зв’язку актуальним є подальше удосконалення літньо-табірного пасовищного утримання з метою підвищення відгодівельних і м’ясних якостей свиней сучасних генотипів та ефективності галузі.

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводились в умовах племінного репродуктора великої білої породи ВАТ „Мир” Прилуцького району Чернігівської області на молодняку свиней великої білої породи та ландрас. Поросят для досліду було відібрано у дві групи по 30 голів в кожній.

Молодняк контрольних груп утримували в приміщенні за загальноприйнятою в господарстві технологією, а молодняк дослідних - у таборі напіввідкритого типу, а потім у розробленому нами літньому таборі, де власні потреби в поживних речовинах вони забезпечували за рахунок зелених кормів бобово-злакового пасовища. Одержані результати були опрацьовані статистичним методом з використанням комп’ютерних програм „Біом” та Microsoft Excel.

Результати досліджень та їх обговорення. Для забезпечення нормованого активного моціону молодняку свиней у літньому таборі нами була розроблена нова конструкція вигульних майданчиків, у яких прохід від лігва до місця годівлі виконаний у вигляді зигзагоподібного лабіринту, що сполучає станок і кормовий автомат. Причому, для дозування фізичного навантаження у лабіринті розміщені дверцята, які при одночасному відкриванні утворюють прямий лабіринт, а при неодночасному – зигзагоподібний лабіринт різної довжини. Випасання тварин здійснювали на пасовищі з електропастухом, та басейн для їх купання.

Результати досліджень. Створенні комфортні умови для утримання випасання свиней на пасовищі сприяли підвищенню їх відгодівельних, забійних і м’ясних якостей (табл. 1, 2, 3).

Зокрема, молодняк породи ландрас вірогідно перевершував своїх породних аналогів за живою масою у кінці вирощування на 4,46%, за середньодобовим приростом за період вирощування ( з 112 по196-224 дн.) - на 8,59%, а за віком досягнення живої маси 100 кг -8 днів. Аналогічна картина спостерігалася і в групах великої білої породи. Так молодняк дослідної групи вірогідно перевищував своїх ровесників контрольної групи відповідно на 4,02, 41,37 і 28 днів. Для молодняку дослідних груп породи ландрас і велика біла порівняно з контрольними аналогам було також властиво збільшення забійної живої маси та забійного виходу (відповідно на 10,50% і 8,16%)

 

Таблиця 1

Відгодівельні якості молодняку свиней за різних умов утримання і годівлі

 

Показник

Ландрас

Велика біла

група

контрольна

дослідна

контрольна

дослідна

Жива маса на початку досліду у віці 111 днів, кг

25,36±0,66

25,82±0,69

25,72±0,63

25,27±0,48

Жива маса у кінці досліду в віці 196-224 днів, кг

99,0±0,69

103,42±0,96**

98,88±1,22

102,86±1,21**

Середньодобовий приріст за період вирощування, г

695±0,98

754,73±8,49

653,21±9,66

923,45±9,44***

Вік досягнення живої маси 100 кг за період з 112 дня, дні

106

98

112

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Забійні якості піддослідного молодняку свиней у віці 196-224 дні

Х ±S х, n=3

Показник

Ландрас

Велика біла

група

контрольна

дослідна

контрольна

дослідна

Передзабійна жива маса, кг

103,10±1,26

104,50±1,44

104,60±1,88

105,45±1,42

Маса частин, кг: Окосту

13,05±0,22

13,72±0,58

11,82±0,32

11,55±0,81

Лопатки

8,65±0,66

9,50±1,05

6,50±0,84

7,00±0,35

Філейки

9,20±0,80

9,80±0,35

9,10±0,35

8,50±0,65

Грудинки (корейки)

2,88±0,32

3,20±0,18

2,80±0,35

3,8±0,65

Забійна маса, кг

76,24±0,64

84,25±1,2***

72,30±0,50

78,20±0,40***

 

Забійний вихід, %

73,95

80,62

69,12

74,12

 

*Р>0,95; ** Р>0,99 порівняно з контрольною групою.

 

Як видно із даних таблиці 3 молодняк пород ландрас і велика біла дослідних груп переважав контрольних ровесників за довжиною і масою найдовшого м’яза спини, та площею «м’язового вічка», відповідно на 5,35 і 4,09; 10,46 і 14,75 та 20,05 і 24,81%

Порівняно з великою білою породою тварини породи ландрас мали меншу осаленність туш та більшу довжину найдовшого м’яза спини. Одержані дані слід враховувати при організації вирощування ремонтного молодняку свиней.

 

Таблиця 3

М’ясні якості молодняку свиней у віці 7 міс.

Х ±S х, n=3

 

Показник

Ландрас

Велика біла

група

контрольна

дослідна

контрольна

дослідна

Товщина шпику на рівні 6-7-го грудного хребця, мм

26,0±0,36

24,0±0,24***

35,0±0,22

44,0±0,36***

Довжина найдовшого м’яза спини, см

84,00±2,40

88,50±2,30

73,20±1,96

76,20±3,04

Маса найдовшого м’яза спини, кг

3,44±0,25

3,80 ±0,66

2,44±0,30

2,80±0,88

Площа «м’язового вічка», см2

38,65±0,32

46,40±0,96***

 

38,60±0,15

48,18±0,25***

 

Висновок. Виявлено, що застосування нових об’ємно-планувальних рішень літнього табору та пасовища позитивно впливає на відгодівельні і м’ясні якості молодняку сучасних пород ландрас і велика біла. У молодняку породи ландрас спостерігаються кращі відгодівельні, забійні та м’ясні якості порівняно з аналогами тварин породи велика біла.

 

Список літератури

1.      Волощук В.М. Технологічні розробки у свинарстві відповідно до вимог СОТ / В.М. Волощук, В.О. Іванов // Таврійський науковий вісник : зб. наук праць. – Херсон, 2008 . – Вип. 58. – С.71-76.

2.      Hesse Dirk, Busch Helmut, Bellmer Bernhard. Wo sich noch sparen lässt // DLG – Mitteilungen. – 2004. – № 8. – S. 20 – 21.

3.      Rist Mihcael und Mitarbeiter. Artgemässe Nutztierhaltung. – Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 1989. – 128 c.

4.      Заболотный И., Гулий Г. Пастбища на промышленных свинофермах // Свиноводство. – 1986. – №5. – С 14 – 15.

5.      Коваленко Н.А., Заболотний И.Й., Паламаренко И.К. Летнее содержание свиней. – К.: Урожай, 1972. – 94 с.

6.      Устиленко В., Сахно Б. Преимущества летне-лагерного содержания // Свиноводство. – 1984. – № 4. – С. 20–26.

7.      Чрелашвили Т., Меликишвили Э., Шубитидзе Я. Летнее содержание свиней // Свиноводство. – 1988. – № 3 – С. 20 – 25.

8.      Vogtmann H. Ökologische Landwiertschaft. – Karlsruhe: Müller, 1Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info