zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОГНІТИВНІ ТЕХНІКИ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ У ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Павлик О.Б.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

Статья рассматривает проблемы подготовки переводчиков в условиях высшего учебного заведения. Особое внимание уделяется когнитивным техникам обработки текстового материала. Предлагаются варианты заданий и упражнений для формирования навыков когнитивной обработки текста.

 

У наш час суспільство прагне глобалізації та швидкого обміну інформацією. Для усунення мовних бар’єрів все більшим попитом на ринку праці користуються перекладачі або фахівці із знаннями іноземних мов. Водночас підвищуються і вимоги до фахової підготовки перекладачів, що зумовлює актуальність досліджень цієї тематики. Проблемами підготовки перекладачів займались вітчизняні та зарубіжні науковці: Комісаров В.Н., Латишев Л.К., Міньяр-Белоручєв Р.К., Сафонова В.В., Халєєва І.І., Ю. Хольц-Мянттярі та ін. У даній галузі професійна компетентність характеризується в першу чергу, як сума знань, умінь, навичок і особистісних характеристик, які потрібні перекладачу для успішного здійснення своїх професійних функцій.

Професія перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних, екстралінгвістичних, загальнокультурних з галузі країнознавства, історії і літератури, а також знань, необхідних для перекладу в спеціальних галузях - економіці, юриспруденції, політиці, освіті, медицині і т. ін.). Професійний світогляд перекладача - це система узагальнених поглядів на світ професії, яка динамічно розвивається, її роль і місце в соціумі, що визначають ставлення до галузі міжкультурної, іншомовної і міжособистісної комунікації та до самого себе як суб'єкта професійної перекладацької діяльності [1,2].

Переклад базується на повністю автоматизованих когнітивних процесах. Отже, окрім мовної компетенції, світоглядних та лінгвокраїнознавчих знань, перекладач повинен володіти різними техніками опрацювання усних і письмових текстів та застосовувати їх залежно від ситуації, поставленого завдання і типу перекладу.

Якщо у дидактиці перекладу у центрі уваги стоїть переважно продукт перекладу, то дидактика підготовки перекладачів повинна ґрунтуватись у першу чергу на процесі перекладу.

Як і будь-який реципієнт, перекладач опрацьовує текст продуцента (вихідний текст) та створює новий (текст мови перекладу). У процесі розуміння він використовує Bottom-up і Top-down обробку. Ці поняття були введені van Dijk та Kintsch у 1983 році. Вони передбачають, що розуміння уможливлюється лише через стратегічне використання інформації із тексту і контексту і світоглядних знань. Усі ці процеси відбуваються спонтанно, у дуже високому темпі. Van Dijk та Kintsch постулюють багаторівневу модель опрацювання тексту, тоді як ці когнітивні процеси на всіх локальних і глобальних рівнях протікають паралельно. За Rickheit та Strohner [5] модель охоплює наступні рівні:

·         рівень атамарної пропозиції(пропозиція – елементарна одиниця значення): семантичні одиниці слова;

·         рівень комплексної пропозиції: частини речень;

·         рівень локальної когеренції: об’єднання речень;

·         рівень макроструктури: висловлювання з комплексних пропозицій, які разом утворюють макроструктуру тексту;

·         рівень суперструктури: конвенційні форми видів тексту [5, с.77].

Під час усного перекладу перекладач не має часу для розгорнутого, систематичного аналізу тексту. Він чує текст вихідної мови лише сегментами, отже він не знає важливих факторів тексту, або знає їх не в повному обсязі і повинен, ґрунтуючись на цьому не достатньому знанні, приймати рішення. Перекладач має бути готовим до «ризику того, що він зрозуміє щось невірно» [4, с.302]. Під час усного перекладу перекладач не чекає з інтерпретацією до закінчення вихідного тексту, а починає його переклад вже з перших слів. При цьому, окрім іншого, особливо потрібні знання семантичного та синтаксичного керування у вихідній мові та знання ситуації. Обмежена можливість опрацювання, нестача часу та необхідність продукувати вихідний текст мають як наслідок використання когнітивних стратегій.

Перекладач при цьому виступає як інтерпретуючий актант, який має оцінювати всю інтерлінгвальну, інтеркультурну комунікативну ситуацію як ситуацію мовленнєвої дії, щоб утворити когерентні зв’язки між вихідним текстом, текстом перекладу та комунікативним контекстом. З огляду на сказане, на перший план у програмі підготовки перекладачів виступає розвиток здатності прогнозування. При цьому застосовуються наступні стратегії:

·         прогнозування та проспективний аналіз ситуації перекладу;

·         інференція, яка орієнтується на процес перекладу;

·         інференція, яка базується на змісті;

·         лінгвістична інференція.

Проспективний аналіз ситуації перекладу тренується під час пошукових завдань, які мають бути підготовлені для процесу перекладу. До того, як перекласти текст, студенти отримують інформацію про промовця, привід , тему, які вони мають взяти до уваги. Потім вони спекулюють про зміст тексту, який потрібно буде перекладати. Студенти формулюють та обґрунтовують свої очікування. Інша можливість для формування таких очікувань – пропонувати підказки, такі як: тема тексту, перше чи останнє речення, вступ чи окремі уривки вихідного тексту, які пропонуються доцентом. На цьому етапі дидактичного поцесу буде доцільним використання когнітивних карт.

Під час підготовки перекладачів, для розвитку інференції, яка базується на змісті, та лінгвістичної інференції можуть бути запропоновані наступні вправи:

Інференція, яка базується на змісті

Уміння                                                                            Види вправ

відновити зв’язки між пропозиціями вихідного тексту та побудувати макроструктуру на основі пропозицій

- маркування ключових слів у тексті

-короткий зміст тексту у вигляді ключових слів

- розподіл тексту на смислові уривки

- схематичне зображення змісту тексту

 

Лінгвістична інференція

Уміння                                                                            Види вправ

побудувати інференцію на основі схематичних структур окремих видів тексту у культурі вихідної мови

співвідношення ситуації, функцій та мовного оформлення окремих видів тексту вихідної мови

побудувати інференцію на основі синтаксичного керування

заповнення відсутніх елементів на синтаксичному рівні

побудувати інференцію на основі лексичного керування

доповнення відсутніх елементів на лексичному рівні

розбити текст на відповідні сегменти

сегментація вихідного тексту та тексту перекладу

 

Так як процеси розуміння під час перекладу знаходяться у вузькому поєднанні з процесами продукування, на заняттях з перекладу навчають також продуктивним навичкам, зумовленим розумінням. Продуктивна компетенція охоплює наступні складові:

·         встановити співвідношення між пропозиціями тексту мови перекладу та збудувати макроструктуру на основі пропозицій;

·         відійти від звучання вихідної мови та передати задум тексту мовою перекладу (перефразувати);

·         передати детальну інформацію вихідного тексту у спрощеній формі (генералізувати).

Запропонована типологія вправ може бути розширена. Вправи, які базуються на специфіці мов повинні розвинути у студентів уважність до граматичних, синтаксичних і лексичних розбіжностей.

Наступним кроком є вправи з риторики. Викладач має взяти на себе роль промовця, щоб загострити відчуття стилю у студентів (як рідною мовою, так і мовою перекладу).

На заняттях рекомендується також використовувати вправи з літературного перекладу, звертаючи увагу на труднощі передачі естетичних субстанцій. На цьому етапі пропонуються наступні типи вправ: переклад текстів різних стилів мовлення; послідовний переклад розмов, доповідей; переклад невеликого літературного твору (казка, вірш); вправи на загострення відчуття стилю, на вибір слова і синоніміку, на використання різних стилістичних засобів.

Корисним під час навчання перекладачів є також використання різних засобів інформації, особливо комп’ютера, який дає можливість роботи з Інтернетом та системами опрацювання текстів. За допомогою цих систем викладачі, готуючись до занять, самі можуть створювати необхідні їм вправи на основі конкретних текстів.

 

Література:

1.      Best, J., 2002, „Die Bedeutung der grundsprachlichen Kompetenz in der Übersetzer- und Dolmetscherausbildung“, [in:] Übersetzen und Dolmetschen: Eine Orientierungshilfe, Hrsg. J. Best, S. Kalina, Tübingen, S. 123–133.

2.      Kalina, S., 1986, „Das Dolmetschen – Theorie und Praxis“, [in:] Text con Text 3/1986, S. 171–192. 12

3.      Kalina, S., 1998, Strategische Prozesse beim Dolmetschen: Theoretische Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen, Tübingen.

4.      Kautz, U., 2000, Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, München.

5.     Żmudzki, J., 2004, „Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe – Etablierung eines Kategorie-Begriffs“, [in:] Werte und Wertungen: Sprach-, literatur- und kultur-wissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen, Hrsg. I. Bartoszewicz, M. Hałub., A. Jurasz, Wrocław, S. 320–300.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info