zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРОНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

 

Рябченко О.П.

Україна, м. Київ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

В статье рассмотрены научные основы понятия финансовое обеспечения, методологические засады формирования сути финансового обеспечения ветеринарной медицины Украины, предложения повышения эффективности финансирования отрасли ветеринарной медицины.

 

Актуальність теми. Посилення соціальної спрямованості економічних систем – об’єктивний процес притаманний сучасному етапу еволюції людства. Охорона здоров’я населення є важливою сферою суспільного життя, внутрішньою функцією і частиною соціальної політики держави. А саме функцією держави є прямий або опосередкований вплив на проблеми фінансування охорони здоров’я. Цей процес має бути керований крізь призму державних важелів фінансового забезпечення лікування та профілактиці, високій санітарній якості, захисту кордонів від небезпечних вірусів для споживання продуктів харчування, одержаних від здорових тварин. Але серед обов’язкових умов належної якості ветеринарного обслуговування — фінансове забезпечення, один із основних чинників, що впливає на розвиток охорони здоров’я й показники соціально-економічного розвитку галузі. Що в свою чергу характеризується належним рівнем впливу держави на потреби галузі ветеринарної медицини України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день немає єдиного підходу щодо визначення в економічній літературі категорії "фінансове забезпечення". Адже протягом останніх років це поняття підлягало дослідженню в багатьох вітчизняних наукових працях І.А. Бланка, М.Д. Білик, П.Ю. Буряка, О.Д. Василика, С.І. Юрія, І.В. Зятковського, О.П. Кириленко, М.І. Крупи, В.М. Опаріна, А.М. Поддєрогіна, Р.А. Слав'юка, О.О. Терещенка, та ін. Думки науковців розходяться при визначенні елементів і форм фінансового забезпечення.

Метою роботи є дослідження cутності фінансового забезпечення, як елементу фінансового механізму ветеринарної медицини України, його місця та ролі в системі фінансового управління .

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи сучасний стан бюджетної системи України, завдання якої є відтворення процесу економічного зростання, можна відмітити нестабільність у виборі пріоритетів на шляху соціально-економічному розвитку держави. Адже головний напрямок в процесі фінансування держави - соціальний чи економічного розвитку є неоднозначним до кінця. З одного боку ваги піднімаються вгору під впливом важелів конкурентоспроможності, рентабельності, прибутковості, розвитку виробництва, капіталовкладень, інвестування, підвищення заробітних плат, але в той же час перевантаження іде в бік підвищення середнього рівня здоров’я збільшення тривалості життя, показників народжуваності, соціальної захищеності.

На думку О.Д.Василика , К.В.Павлюка головною соціальною функцією держави є піклування про здоров’я людей. Суспільство і держава, відповідальні перед сучасними і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я, поліпшення умов праці, роз’яснення екологічних проблем, удосконалення медичної допомоги і пропаганди здорового способу життя [4, с. 381]. Без встановлення соціальних гарантій та механізмів їх реалізації не можна досягти соціальної злагоди між населенням, державою і підприємцями, а отже, і економічної стабільності в країні.

Закони фінансових систем визначають алгоритм успішності розвитку галузей охорони здоров’я - це зростання економічних показників, від яких залежить її соціальна спрямованість. Зростання державних видатків на соціальні статі бюджету все частіше для країн з ринковою економікою стає закономірністю. Така спрямованість супроводжується новими мірками якості стандартів соціуму. Згідно з ринковою економічною теорією, вивчення сучасних підходів до політики фінансування охорони здоров'я повинно проводитись у взаємопов'язаних і послідовних етапах: макроекономічна стабілізація держави (політичний аналіз, загальноекономічна політика, стримання інфляції, аналіз структури і динаміки ВВП, аналіз реального виробничого сектора, оцінка грошового ринку, аналіз зовнішньої діяльності, курсу національної валюти тощо); лібералізація економіки (формування ринку споживачів, поетапна лібералізація цін); реструктуризація і приватизація виробництва. Всі ці складові вплинуть на економічне становище охорони здоров’я [5, с. 94]. При цьому на кожному новому етапі становлення функції держави мають трансформуватись під умови ринку, але не втрачати контроль у соціальній сфері.

Ветеринарна медицина, користуючись досягненнями фізики, хімії, молекулярної біології i медицини, одночасно поповнює їх фактичними даними і органічно входить в загальну систему охорони здоров’я. «Медицина оберігає людину, а ветеринарна медицини – людство» - цей крилатий вислів відомого українського ветеринарного лікаря С.С.Євсеєнка все ж має в собі глибокий зміст [1, с.4]. Оскільки цілі у ветеринарії та медицині різні та мета одна – продовжити життя та зберегти здоров'я людини та тварини є неможливим без галузі ветеринарної медицини. Цей процес має бути керований крізь призму державних важелів фінансового забезпечення лікування та профілактиці, високій санітарній якості, захисту кордонів від небезпечних вірусів для споживання продуктів харчування, одержаних від здорових тварин. Тому, фінансова система галузі ветеринарної медицини не може бути імплантована штучно. Вона визріває органічно, переживаючи необхідні – політичні, культурні, економічні, соціальні мутації для того, щоб за відповідних обставин спричинити докорінні зміни устрою соціуму, його ритмів і способів життя.

Головним завданням галузі ветеринарної медицини - організація i проведення ветеринарних заходів, направлених на розвиток тваринництва, підвищення продуктивності тварин i птиці, тобто лікування i профілактика сiльськогосподарських тварин. Сучасне ведення сiльського господарства вимагає ретельного контролю харчових продуктiв на наявнiсть залишкових кiлькостей антибiотикiв, анаболiтикiв, iнсектицидiв, лiкарських речовин, радiонуклiдiв тощо. Це досягається ветеринарними заходами, якi сприяють випуску доброякiсних у санiтарному вiдношеннi продуктiв тваринництва. Для боротьби зі збудниками хвороб необхiднi спецiальнi бiопрепарати. Розробкою таких препаратiв теж займається ветеринарна медицина. Важко переоцiнити внесок ветеринарної медицини в розробку нових нешкiдливих засобiв профiлактики iнфекцiйних захворювань тварин, специфiчних дiагностичних препаратiв, методiв трансплантацiї ембрiонiв тварин тощо.

Забезпечення населення медичною допомогою в достатньому обсязі та якості залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів ветеринарної медицини, підготовки контролюючих органів охорони території нашої країни від занесення від інших держав або з карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин, професіоналізму і кваліфікації лікарів, нормативно-правового забезпечення галузі . Але серед обов’язкових умов належної якості ветеринарного обслуговування — фінансове забезпечення, один із основних чинників, що впливає на розвиток охорони здоров’я й показники соціально-економічного розвитку галузі. Що в свою чергу характеризується належним рівнем впливу держави на потреби галузі ветеринарної медицини України.

Незаперечною ознакою розвитку галузі ветеринарної медицини є безумовно залежність її від темпів розвитку фінансової системи України. Адже галузь ветеринарної медицини є визначеним елементом господарського механізму держави в цілому, як і органічною складовою фінансової системи. Відтак стан останньої є фундаментальним чинником щодо зростання значення її фінансових ресурсів та ступеня функціонування. А тому виникає двосторонній причино-наслідковий зв’язку: ефективність функціонування фінансової системи нарощує темпи розвитку ветеринарної галузі. Цей зв’язок означає, що рівень розвитку фінансової системи держави впливає на характер організації та механізм фінансового забезпечення досліджуваної галі ветеринарної медицини. Так само як дана галузь в умовах зростання значення фінансових ресурсів в повному обсязі здатна забезпечити покладені функції, так і сприяти залученню додаткових коштів до державної казни, надаючи платні послуги в процесі ветеринарного обслуговування. Тобто ефективність функціонування фінансової системи на макрорівні це запорука як з емпіричної так і з наукової точки зору розвитку ветеринарної галузі України. Зважаючи на значення фінансової системи у соціально-економічному розвитку держави, визначення сутності її змісту та організації були і залишаються у центрі уваги провідних науковців та економістів-практиків.

Факторами росту будь-якої галузі, в тому числі і ветеринарної медицини є показники природного, людського, виробничого та фінансового капіталу. Але цікавим є те, що відтворення фінансового капіталу використовується на всіх стадіях галузі, починаючи від придбання матеріалів та запасів та закінчуючи заробітною платою працівникам. Завдяки фінансам у державі створюються фонди відшкодувань , отримуються доходи, відбуваються інвестиційні процеси.

В економічній літературі категорія "фінансове забезпечення" підлягала дослідженню в багатьох вітчизняних наукових працях І.А. Бланка, М.Д. Білик, П.Ю. Буряка, О.Д. Василика, С.І. Юрія, І.В. Зятковського, О.П. Кириленко, М.І. Крупи, В.М. Опаріна, А.М. Поддєрогіна, Р.А. Слав'юка., О.О. Терещенка, та ін. Але на сьогоднішній день немає єдиного підходу щодо визначення цього поняття. Думки науковців розходяться при визначенні елементів і форм фінансового забезпечення.

На думку С.І. Юрія, Т.О. Кізима, Н.П.Злепко фінансове забезпечення трактується як формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання. Автори виділяють п'ять елементів фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, а саме: самофінансування (відшкодування витрат на основну діяльність та їх розвиток за рахунок власних джерел); кредитування; бюджетне фінансування; оренда; інвестування [3,с. 41].

За дослідженням В.М. Опаріна фінансове забезпечення "реалізується на основі відповідної системи фінансування, яке може здійснюватись через самофінансування, кредитування та зовнішнє фінансування" (надання суб'єктам на безповоротній і безоплатній основі) [2, с. 56]

Узагальнюючи вище сказане можна зробити висновок, що фінансове забезпечення — це рушійна сила фінансового механізму, яка забезпечує процес нагромадження, розподілу або перерозподілу фінансових ресурсів з метою формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів, які прямо або опосередковано впливають на різні сфери розвитку суспільства.

Фінансове забезпечення ветеринарної медицини - це діяльність, яка здійснюється в межах органів фінансової системи держави та є формою участі в процесі розподілу грошових коштів шляхом отримання фінансових ресурсів.

Питання фінансового забезпечення галузі ветеринарної медицини надається широке тлумачення, яке окреслює всі етапи фінансового забезпечення, у тому числі – обчислення потреби в грошових ресурсах, їх затвердження, отримання і розподіл, витрачання, облік, звітність і контроль. Тому окреслюючи фінансове забезпечення галузі ветеринарної медицини України необхідно відтворити його так, щоб оперативне управління грошовими потоками спрямовувати на підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів. Від механізму фінансового забезпечення ветеринарної медицини України, що супроводжується фінансовими відносинами в процесі управління грошовими ресурсами залежать і макроекономічні показники галузі.

 

Список використаних джерел:

1.      Рудик С.К. Курс лекцій з історії ветеринарної медицини: Навч.посіб.– К.:, 2005. – 132с.

2.      Юрій С.І. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посіб./ Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 357 с.

3.      Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посіб.– К.:КНЕУ, 2002. – 240 с.

4.      Василик О., Павлюк К. Державні фінанси України:Підручник. – К.:НІОС,2004.– 608 с.

5.     Карамушка Л.І.,Євсєєв В.І. Сучасні наукові підходи до бюджетування охорони здоров’я в ринковому середовищі // Україна. Здоров’я нації. – 2007. – № 1. – С. 94 – 99.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info