zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЧИКТОНІК» НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ  СВИНОМАТОК ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

 

Ряполова І.О., Баранов В.А.,

Вогнівенко Л.П., Архангельська М.В.

Україна, м. Херсон,

Херсонський державний аграрний університет

 

Введення комплексного мультивітамінного препарату «Чиктонік» поросним свиноматкам позитивно позначається на стані їх здоров’я, це сприяє збільшенню молочної продуктивності маток та впливає на ріст поросят, їх збереженості до відлучення. За рахунок препарату від однієї голови свиноматки дослідної групи отримано додатково 489,9 грн прибутку, а економічна ефективність використання препарату на 1 грн затрат склала 3,26 грн.

 

Постановка проблеми.. Повноцінна збалансована годівля сільськогосподарських тварин різних видів і статево-вікових груп лише традиційними кормами польового і лучного виробництва не завжди можлива й виправдана, як за дефіцитом протеїну, так і окремих амінокислот, вітамінів, ферментів та мінеральних речовин. Тому майже в усьому світі для поповнення нестачі в раціонах тварин необхідних елементів живлення застосовують найрізноманітніші кормові засоби синтетичного, хімічного, мікробіологічного та гормонального походження [1, 2, 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями І.Я. Семчук [4] встановлено, що згодовування свиням рекомендованих добавок біологічно активних речовин в складі кормових сумішей значно підвищило продуктивність свиноматок та інтенсивність росту відгодівельного молодняку, рентабельність виробництва свинини Балансуючи раціони свиней біологічно активними добавками можна забезпечити вищу продуктивність та прирости зниження собівартості продукції та зростання рентабельності виробництва свинини до 66,4–71,3%.

Мета і завдання дослідження. Метою наших досліджень є вивчення впливу вітамінно – амінокислотного комплексу «Чиктонік» на супоросних свиноматок, на зміни живої маси маток за період підсису, рівень захворюваності свиноматок за дослідний період, масу гнізда на час відлучення, рівень збереженості поросят до відлучення,- визначити економічну ефективність проведених досліджень.

Дослідження проводились в СК «Радянська Земля» Білозерського району Херсонської області. Дослід проводили на великій білій  породі свиней

Матеріал і методика досліджень. Для проведення досліду було сформовано дві групи свиноматок третього опоросу – контрольну  та дослідну по 10 голів у кожній групі. Відбір проводився за принципом аналогів. На час опоросу за свиноматками проводили ретельне спостереження. Враховували термін опоросу, ускладнення при опоросі, кількість живих та мертвих поросят. Як контрольна так і дослідна групи мали однакові умови утримання та годівлі. Але свиноматки дослідної групи отримували препарат «Чиктонік».

«Чіктонік» - сучасний мультивітамінно – мінерально – амінокислотний комплекс іспанського виробництва. Який є сумішшю водо-і жиророзчинних вітамінів, мінеральних солей, мікроелементів, амінокислот, факторів росту, стимуляторів апетиту, тонізуючих і ароматизуючих добавок [5].

Результати досліджень та їх обговорення. У задачу наших досліджень входило вивчення впливу даного препарату на репродуктивне здоров’я маток, тому ми вели ретельне спостереження за опоросом дослідних свиноматок і відмічали кількість маток з нормальним опоросом і з ускладненнями ( табл.. 1)

 

Таблиця 1. Дані опоросів свиноматок контрольної та дослідної груп

 

Показники

Групи маток

контрольна

дослідна

Кількість нормальних опоросів

7,0

9,0

Кількість ускладнених опоросів

3,0

1,0

Народжено всього поросят, голів

115,0

114,0

Кількість живих поросят, голів

106,0

110,0

Кількість слабких поросят, голів

7,0

4,0

Кількість мертвонароджених поросят, гол

9,0

4,0

Загинуло:

 

 

- до 30 – ти денного віку

7,0

3

- до 2 – х місячного віку

11,0

5,0

Кількість поросят на час відлучення, гол.

95

105

 

Аналіз отриманих даних свідчить, що суттєвих відмінностей при проходженні опоросу в дослідній і контрольній групах свиноматок не виявлено. Проміж тим, ускладнення  зареєстровані в обох групах. До таких випадків було віднесено затримка посліду, випадіння матки, мертворожденні поросята.

Кількість мертвонароджених поросят у контрольній групі була вищою на 56% ніж у дослідній. За 30 днів життя загинуло 7 поросят з контрольної групи, що також вище ніж у дослідній на 58%. У 60 - денному віці спостерігається така ж тенденція і різниця становить 55% на користь свиноматок дослідної групи. Отримані результати по проходженню опоросів свідчать, що використання мультивітамінного комплексу «Чиктонік» під час вагітності маток сприяє зменшенню кількості ускладнених опоросів, кількості мертвонароджених поросят та підвищенню збереженості новонароджених поросят в дослідній групі на 10%.

Ми дослідили динаміку живої маси свиноматок дослідних груп і отриманих від них поросят за підсисний період (табл.. 2).

 

Таблиця 2. Динаміка живої маси свиноматок і маси гнізда за підсисний період

 

Показники

Групи

% до контролю

контрольна

дослідна

Кількість свиноматок

10

10

 

Середня жива маса свиноматок на 5-й день після  опоросу, кг

138,4±5.7

137,6±5,4

99.0

Середня жива маса свиноматок при відлученні, кг

123,6±5,2

125,4±5,7

101,0

Приріст за дослід, кг

- 14,8

- 12,2

82,0

Середня маса гнізда при опоросі, кг

12,73±0,34

13,18±0,38

103,0

Середня маса гнізда при відлученні у 60 днів, кг

164,31±4,13

185,64±4,28

112,0

Приріст гнізда за дослід, кг

151,58±3,62

172,46±4,10

113,0

Середньодобовий приріст, г

252,0±6,31

287±6,86

113,0

 

Як видно із отриманих даних, введення «Чиктоніку» сприяло не тільки збільшенню живої маси поросят – сисунів, але й меншому зниженню живої маси підсисних свиноматок до відлучення. Середня жива маса маток дослідної групи знизилась на 12,2 кг проти 14,8 кг у контрольній. Свиноматки дослідної групи знижували живу масу на 8 % менше ніж контрольна.

Аналіз даних динаміки живої маси гнізда за підсисний період показує, що в 60 – денному віці у маток дослідної групи вона виявилась вищою  і склала 185,64 кг проти 164,31 у контрольної. Середня маса гнізда при відлученні у свиноматок цієї групи перевищувала контроль на 12%. За період досліду приріст поросят від свиноматок дослідної групи був на 13% вище ніж у контролі.

Найбільш важливим показником відтворювальних якостей свиноматок є ріст і розвиток отриманого приплоду, а також його збереженість. Введення препарату маткам позитивно позначилось на інтенсивності росту поросят – сисунів (табл..3). Отримані дані свідчать, що від свиноматок контрольної групи під час опоросу було отримано 115 поросят, 9 -  з них були мертворожденні. У маток дослідної групи нежиттєздатними було 4 поросяти із 114 народжених.

 

Таблиця 3. Динаміка росту та збереженість поросят сисунів

 

Показники

Групи

% до контролю

 

контрольна

дослідна

Отримано поросят під час опоросу, гол.

115,0

114,0

99.0

Багатоплідність, гол.

10,7±0,22

10,9±0,25

101,0

На початок досліду:

 

 

 

- кількість поросят, гол.

106,0

110,0

103,0

- середня жива маса, кг

1,19±0,08

1,21±0,06

101,0

На кінець досліду:

 

 

 

- кількість поросят, гол.

95,0

105,0

110.0

- середня жива маса, кг

16,94±0,61

17,85±0,5 2**

105,0

Середньодобовий приріст за дослід, г

252,0±6,31

287,0±6,86*

113,0

Збереженість поросят, %

90,0

95,0

105,0

*Р< 0,05; ** Р < 0,01; *** Р< 0,001

 

Середня жива маса одного поросяти в контрольній і дослідній групі була майже однаковою. За час спостереження до відлучення, поросята отримані від свиноматок дослідної групи за живою масою перевищували контрольну на 910 гр або на 5 %  (Р < 0,01).

Поросята від свиноматок дослідної групи росли швидше. В цілому за період досліду їх середньодобові прирости склали 287,0г проти 252,0г в контрольній, що становить 13%.

Збереженість поросят від свиноматок дослідної групи, які отримували препарат «Чиктонік» до опоросу склала 95% проти 90% у контролі, тобто вище на 5%.

Для визначення економічної ефективності проведених досліджень ми оцінювали середню живу масу гнізда на час відлучення від свиноматок контрольної та дослідної груп та вартість додатково отриманої продукції.

Отримані результати свідчать, що найбільшою середньою масою гнізда на час відлучення у віці 60 днів характеризувались свиноматки дослідної групи які отримували препарат «Чиктонік» за схемою досліду. Маса гнізда цієї групи становила 185,64 кг і переважала середню живу масу гнізда маток контрольної групи на 21,33 кг .

Вартість додаткової продукції становить 639,90 грн., що дозволило отримати на 1 грн. витрат – 3,26 грн. прибутку.

Висновки Введення супоросним свиноматкам препарату «Чиктонік» збільшує їх молочності на 9,0 %, середньодобові прирости поросят на 13%, збереженість молодняку на 5%.

Маса гнізда свиноматок дослідної групи збільшується  на 21,33 кг, або на 13%. За рахунок чого отримано додатково 489,9 грн прибутку, а економічна ефективність використання препарату на 1 грн затрат склала 3,26 грн.

 

Список літератури

1.      Семчук І.Я. Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами / Автореф. канд.. с. – г. н. Львів, 2008. -  26с.

2.      Столярчук П.З., Півторак Я.І., Семчук І.Я. Вирощування та відгодівля молодняку свиней при використанні біологічно активних добавок // Журнал „Сільський господар” № 5-6, Львів, 2008. – С. 5–10.

3.      Адамович К.Ф. Биологические особенности использования свиноматками комбикормов с сапропелем // Ефективні корми та годівля. – 2008. - № 1. – С. 9-12.

4.      Федючка М., Малярчук П., Світельський М.,Ревунець А. Вплив мінеральних добавок на ріст і розвиток молодняку ВРХ// Тваринництво України №11. - 2010. – С.32-34.

5.      Майстренко А. Технологія використання кормових добавок у свинарстві// Тваринництво України №6. 2009.-С. 6 -10.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info