zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Савчук М.О., Ксьондз С.М.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

The article examines the work of non-bank financial intermediaries in Ukraine. Defined measures that should contribute to further development of the non-bank financial services in Ukraine.

 

Актуальність теми. Зростання національної економіки на ринкових засадах залежить від ефективної діяльності як банківських, так і небанківських фінансових установ. Банківський сектор з його тривалою історією функціонування продовжує відігравати головну роль у забезпеченні економіки фінансовими ресурсами. Водночас роль небанківських фінансових установ, що з’явилися в період переходу національної економіки на ринкові засади функціонування, залишається досить обмеженою. На сьогодні, коли закінчилися приватизаційні процеси в реальному секторі, і національна економіка потребує довгострокового та дешевого капіталу для забезпечення інноваційних процесів, суттєво підвищується роль небанківських фінансових установ. Виходячи з цього, актуальним є питання вивчення діяльності небанківських фінансових інститутів в контексті економічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження особливостей функціонування небанківських фінансових установ в Україні представляє інтерес для багатьох вчених. Зокрема, роль небанківських фінансових установ розкривається у працях А. Арістової, З.Л. Баланюка, Ватаманюка, С. Реверчука, С. Румянцева, В. Ходаківської та ін.

Метою статті є висвітлення комплексної оцінки поточного стану ринку небанківських фінансових послуг. На основі здійсненої оцінки слід визначити заходи, які необхідно реалізувати для подолання проблем, які притаманні небанківським фінансовим установам та подальшого розвитку основних сегментів ринку небанківських фінансових послуг.

Виклад основного матеріалу. Поняття «фінансова установа» в наукових джерелах ототожнюється з фінансовими інститутами та фінансовими посередниками, тобто організаціями, що випускають фінансові зобов’язання і продають їх за гроші як активи.

Переважну частину ринку небанківських фінансових установ в Україні займають страхові компанії. Страхові компанії – це фінансові посередники, які спеціалізуються на наданні страхових послуг [1, c. 48]. Сучасні страхові компанії здебільшого спеціалізуються на певних видах страхування, серед яких: майнове страхування, особисте страхування або лайфове страхування, страхування відповідальності, перестрахування тощо [1, c. 48].

За результатами I кварталу 2011 року розмір сукупних активів страхових компаній скоротився на 8,0% (3,6 млрд грн) до 41,59 млрд грн станом на 01.04.2011 року. Всього було зареєстровано 453 страхові компанії, з яких: 66 страхових компаній зі страхування життя, 387 страхових компаній, які здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя. Разом з тим, за результатами І кварталу 2011 року концентрація ринку страхування залишається досить високою: на 10 найбільших страховиків типу «Life» доводиться 84,5% зібраних валових страхових премій, а на 20 найбільших страховиків типу «Non-life» - 59,0% [5]. Таким чином, на нашу думку, серед 453 страхових компаній, які мають ліцензію Держфінпослуг, активну діяльність на ринку класичного страхування здійснюють близько 50 компаній, а решта або займаються специфічним схемним страхуванням, спрямованим на оптимізацію оподаткування пов'язаних компаній, або майже призупинили діяльність на ринку страхування України.

Найбільш суттєвими проблемами, що спричинили негативний вплив на розвиток вітчизняного ринку страхових послуг, є:

·         недосконалість нормативно-правового регулювання у сфері страхування;

·         нерозвиненість ринку страхування життя та інших видів особистого страхування;

·         низька платоспроможність потенційних споживачів страхових послуг і їх недовіра до інституту страхування;

·         факти шахрайства та нехтування правами страхувальників з боку окремих страховиків [3, c. 19].

Вітчизняний ринок недержавних пенсійних послуг знаходиться у зародковому стані, хоча і досить швидко розвивається. Систему недержавного пенсійного забезпечення запроваджено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року. Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди [1, c. 49].

Ринок недержавного пенсійного забезпечення характеризувався зменшенням темпів приросту кількості укладених пенсійних контрактів. Сукупні активи недержавних пенсійних фондів за результатами I кварталу 2011 року виросли на 6,7% (77,1 млн грн) і станом на 01.04.2011 року склали 1,21 млрд грн. Система недержавного пенсійного забезпечення має потенціал для подальшого розвитку пенсійного забезпечення населення. Недержавні пенсійні фонди, як і в 2010 році, продовжували демонструвати позитивну динаміку співвідношення інвестиційних доходів і витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів. Структура пенсійних активів залишилася відносно стабільною: на депозитні вкладення недержавного пенсійного забезпечення доводиться 34,6% активів, на акції українських компаній – 20,3%, на облігації підприємств – 14,3% [5].

До найбільш суттєвих проблем, що стримують розвиток ринку недержавних пенсійних послуг, слід віднести:

·         призупинення пенсійної реформи у частині запровадження накопичувальної пенсійної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

·         недостатня інформаційна прозорість діяльності недержавних пенсійних фондів і компаній, що їх обслуговують;

·         низький рівень довіри до цих інститутів з боку потенційних учасників недержавних пенсійних фондів [3, c. 19].

Кредитні спілки – неприбуткові організації, засновані фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів [2, c. 17]. Діяльність кредитних спілок регулювалась згідно Указу Президента від 1993 року «Про тимчасове положення про кредитні спілки в Україні», а з 2001 року відповідно до Закону «Про кредитні спілки» [2, c. 17].

Ринок кредитних спілок протягом I кварталу 2011 року характеризувався скороченням кількості учасників з 659 до 652. Також спостерігалося зменшення кількості членів, які мають внески на депозитних рахунках спілок, з 78,9 до 61,1 тис. осіб і членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, з 343,0 до 322,1 тис. осіб. Крім того, відбулося зменшення балансової вартості власного капіталу кредитних спілок на 16,0% з 1117,3 млн грн до 938,2 млн грн. Якість кредитного портфеля кредитних спілок залишається досить низьким, що проявляється в значному розмірі проблемних кредитів. Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжують займати споживчі кредити із часткою 38,2% [5].

Отже, найбільш гострими проблемами, які стримують подальший розвиток кредитної кооперації в Україні, є такі:

·         відсутність ефективних механізмів рефінансування кредитних спілок та системи гарантування їх вкладів;

·         низький рівень капіталізації та нестійкий фінансовий стан частини кредитних спілок;

·         відсутність дієвого механізму підтримки їх фінансової стабільності [4, c. 295].

Для захисту прав клієнтів від недобросовісних дій фінансових посередників була створена Всеукраїнська громадська організація споживачів фінансових послуг, яка на основі звернень громадян інформує суспільство про існуючи проблеми, допомагає в пошуку шляхів їх усунення. Все це повинно сприяти налагодженню роботи кредитних спілок, оскільки розвиток кредитних спілок в Україні має великий потенціал [1, c 50].

Ломбард – спеціалізована кредитна установа, яка надає короткотермінові позики під заставу особистого майна позичальника[3, c. 20]. Нині основою діяльності ломбардів є надання споживчого кредиту фізичним особам під заставу рухомого майна, яке можна легко реалізувати. Специфіка позичкових операцій ломбардів полягає у видачі невеликих сум позик на відносно короткі строки (переважно до трьох місяців) [3, c. 20].

Ринок послуг ломбардів продовжує зростати. Сукупний розмір їх активів за підсумками I кварталу 2011 року склав у вартісному вираженні 950,8 млн грн. При цьому головним видом забезпечення ломбардних кредитів залишається застава виробів з дорогоцінних металів і каменів (91,6% наданих застав). Протягом I кварталу 2011 року продовжилася тенденція зростання середнього розміру наданого ломбардного кредиту, який за підсумками I кварталу 2011 року дорівнював 632,2 грн. Як позитивне явище можна відзначити збільшення фінансування діяльності ломбардів за рахунок власних коштів. Якщо на початок року частка власного капіталу в пасивах становила 70,6%, то станом на 01.04.2011 року – 75,0% [5].

Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки виконують своєрідну функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін.

У цілому, аналізуючи стан ринку небанківських фінансових установ в Україні, можна зазначити, що тут, як і в інших секторах економіки, спостерігався спад ділової активності (скорочувались обсяги наданих послуг, кількість договорів, фінансові результати).

В той же час стан ринку небанківських фінансових послуг, поведінка фінансових посередників, аналіз діяльності Держфінпослуг як державного регулятора в цій сфері дає можливість виявити нагальні для вирішення проблеми [2, c. 20]:

·         недостатній рівень капіталізації суб’єктів даного ринку, що не дає можливості існуючим посередникам суттєво впливати на стан економіки в цілому і відповідно виконувати свою головну мету – сприяти залученню внутрішніх інвестицій в економіку країни;

·         слабкий рівень захисту вкладів, якість роботи суб’єктів ринку не завжди відповідає визнаним у світі стандартам.

Для стабілізації даного сектору ринку фінансових послуг, по-перше, необхідно активізувати співпрацю Держфінпослуг з іншими органами: НБУ та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у рамках укладених угод про обмін інформацією, Антимонопольним комітетом України, Аудиторською палатою України, що повинно сприяти розв’язанню ряду важливих проблем та стимулювати розвиток даного сектору ринку фінансових послуг. По-друге, удосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні потребує розширення повноваження Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. По-третє, на нашу думку, основним напрямком є заходи щодо підвищення освіченості та поінформованості користувачів фінансових послуг.

Висновки. Аналіз розвитку небанківського фінансового посередництва в Україні показав, що не зважаючи на суттєве відставання за обсягами активів від банківського сектору, небанківські фінансові установи можуть ефективно накопичувати та перерозподіляти фінансові ресурси на потреби економіки. Можна очікувати, що у подальшому роль небанківських фінансових установ буде зростати під впливом таких чинників, як збільшення потреби національної економіки у додаткових інвестиційних ресурсах, зростання заощаджень населення та нагромаджень суб’єктів господарювання, збільшення попиту на новітні інвестиційні послуги та продукти, прискорений інституційний розвиток фінансового сектора країни.

 

Список використаної літератури

1.      Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України / Л. Баланюк // Право України. – 2008. – № 3. – C. 47–51

2.      Ільченко-Сюйва Л.В. Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України / Л.В. Ільченко-Сюйва // Фондовый рынок. – 2009. – № 5. – С. 16–22

3.      Румянцев С. Розвиток небанківських фінансових установ / Сергій Румянцев // Цінні папери України. – 2009. – № 23. – С. 19–22

4.      Черкасова С.В. Роль небанківських фінансових інститутів в інвестиційних процесах / С.В. Черкасова // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 293 – 300

5.      Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info