zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

 

Шупта О.В.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

The article deals with the problems of translators’training by means of information and communication technologies. The article gives some recommendations when and what to use at certain stages of translators’ training. The use of different means of ICT encourages students’ motivation, cognitive process, professional competence and learning activity.

 

Інформатизація системи освіти України розглядається як необхідна умова і важливий етап інформатизації держави в цілому, як процес підготовки людини до повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства. Вона пов’язана із забезпеченням сфери освіти теорією і практикою розробки і використання сучасних інформаційно-комунікаційні технологій (ІКТ), які орієнтовані на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання і виховання.

Розвиток міжнародних зв’язків та співробітництва в економічній, політичній, культурній і науковій сферах може здійснюватися тільки за наявності висококваліфікованих спеціалістів, які вільно володіють іноземними мовами, що зумовлює нові вимоги до рівня знань з іноземної мови, і, відповідно, до її викладання. Швидкий ріст комп’ютеризації та стрімкого розповсюдження найновіших технологічних засобів змінили зміст і умови сучасної професійної перекладацької праці. В умовах сьогодення необхідними стають такі професійні якості перекладача як здатність працювати в стресових умовах; аналізувати, переформульовувати, компресувати, редагувати текст, дотримуючись обмеженості часу; відчувати мову, характерну для засобів відеоінформації; швидко приймати рішення і брати на себе відповідальність за якість перекладів перед замовниками; здатність працювати в команді, співпрацювати з спеціалістами інших галузей.

У дослідженнях В.Краснопольського, Л.Морської, Є.Полат, П.Сердюкова доведено, що підвищенню ефективності навчальної діяльності студентів, які вивчають іноземну мову, сприяє використання ІКТ для покращення якості каналів прямого і зворотного зв'язків у навчальному процесі; підвищення продуктивності праці викладача; якісного засвоєння навчальної інформації; доступу до нетрадиційних джерел інформації. Це також дозволяє замінити ілюстративно-пояснювальні методи навчання широким спектром різних видів навчальної діяльності, які орієнтовані на активне використання ІКТ в якості інструмента пізнання, дослідження, конструювання.

З появою ІКТ з’явилася можливість створення єдиного освітнього й інформаційного простору, що дає змогу користувачеві брати в реальному режимі часу участь у конференціях з необхідної наукової тематики, обмінюватися думками зі спеціалістами. Роль викладача змінюється з інформатора до помічника, консультанта, координатора, експерта при вивченні інформації. “Телекомунікації сприяють формуванню нового підходу до отримання інформації, яка за допомогою аналізу, синтезу, переосмислення обговорення, підкріплення практикою перетворюється у знання”.[1, c. 6]

Нові ІКТ “підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання”.[2, c. 171]

Використання сучасник ІКТ у процесі вивчення іноземних мов дозволяють забезпечити:

·         інтенсифікацію процесу здобування лексико-граматичних знань (комп’ютерні вправи і лінгвістичні ігри);

·         розвиток продуктивних мовних умінь і навичок розуміння мовлення на слух різних носіїв мови (програми мультимедіа);

·         поповнення вокабуляру (електронні версії словників та інших довідкових видань);

·         навички двостороннього перекладу (системи машинного перекладу);

·         перевірку орфографії, граматики і стилю у тексті перекладу (постредагування машинного перекладу);

·         контроль якості засвоєння матеріалу теоретичних курсів (програми тестування);

·         можливість індивідуалізувати процес навчання мові за рахунок використання інтерактивних комп’ютерних середовищ (програми вивчення іноземних мов) [3, с. 194 ]

В усіх ланках системи професійної освіти, беручи до уваги необхідність розвитку професійно-важливих якостей майбутнього фахівця, можливо достатньо ефективно вирішити цілий ряд завдань, яких важко досягти під час традиційного навчання. У навчальний процес підготовки майбутніх перекладачів було впроваджено систему занять з використанням найбільш доступних засобів сучасних ІКТ (робота в мережі Інтернет, програми автоматизованого машинного перекладу, комп’ютерні навчальні програми, супутникове телебачення, тестово-контролюючі програми: http://www.nkkep.dp.ua/Metodi/IT-Conference). На початкових курсах студенти знайомляться з ІКТ та програмними продуктами, а саме їм демонструють як користуватися електронними енциклопедіями, довідниками, різноманітними браузерами для підготовки тематичних рефератів, програмами-тренажерами для відпрацювання фонетичних умінь і навичок, виправлення граматичних помилок, розвитку мислення, пам’яті, концентрації. Особливо корисними є інтерактивні мультимедійні електронні підручники-посібники – це повний методичний комплекс текстової, графічної, звукової та відеоінформації: http://www.nkkep.dp.ua/Metodi/IT-Conference-2. Такі завдання дозволяють посилити мотивацію студентів та стимулювати пізнавальну активність. На старших курсах студенти-перекладачі намагаються здійснити переклад матеріалів за допомогою мережі Інтернет, користуватися електронною поштою для ділового листування, медіа-порталами для аудіювання та синхронного перекладу текстів, програмами-перекладачами для подальшого редагування перекладів. Метою таких занять є тренування мовленнєвих механізмів, а також формування вміння долати типові перекладацькі труднощі, які виникають у процесі передачі змісту прослуханого тексту.

Отже, систематичне використання ІКТ створює сприятливі умови для розвитку професійно-важливих якостей перекладача, а знання програмних продуктів, алгоритмів перекладацької діяльності засобами ІКТ забезпечить трансформацію існуючої професійної парадигми у якісно новий стан, сприятиме самовираженню та самовдосконаленню фахівця.

 

Перелік посилань:

1.      Гафіяк А. Відкрита освіта в освітньо-інформаційному просторі / Рідна школа, -2003. - №3. с.5-7.

2.      Освітні технології: Навч.-метод.посіб./ О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг.ред.О.М.Пєхоти. – К.:А.С.К.,2002. – 255с.

3.      Скиба К.М. Новітні інформаційні технології на допомогу викладачеві / К.М.Скиба // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. ; ред. кол. В.В.Левицький, Л.І.Бєлєхова та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – Ч.ІІ. – Вип. 3. – 334с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info