zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕПРОДУКТИВНИЙ ЦИКЛ МОЛЮСКІВ РОДИНИ МELANOPSIDAE В РІЧКАХ (MOLLUSCA: GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA) СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ

 

Стельмащук Н.М.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Приведены сведения по срокам достижения моллюсками семейства Melanopsidae всех стадий зрелости гонад в условиях степной зоны Украины (бассейны Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра).

 

Молюски родини Melanopsidae (чорнушкові) є малодослідженою групою на території України. Посезонні спостереження за станом зрілості гонад цих тварин протягом всіх стадій їх репродуктивного циклу раніше не проводились. А без цього неможливим є встановлення вікових та сезонних особливостей розмноження чорнушок ─ чорнушки плямистої Fagotia esperi (Fẻrussac, 1823) і чорнушки загостреної Facicularis (Fẻrussac, 1823). Ці ж дані є необхідні для розуміння усіх процесів, які протікають у водних екосистемах, компонентами яких є ці молюски.

Для дослідження використано 144 екз. гістологічних препаратів гонад F. esperi (90екз.) і Facicularis (54 екз.), зібраних з водотоків Правобережної України (Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро) протягом травня – вересня 2011 року. Гонади фіксували 4%-вим нейтральним формаліном. Фарбування зрізів проводили гематоксиліном Гайденгайна-еозином. Товщина зрізів близько 6 мкм. Для визначення стадій зрілості гонад використовували шкалу А. А. Львової та Г. В. Макарової (1990). Видову належність молюсків визначали за В. І. Жадіним (1952).

Дослідженням гістологічних зрізів статевої залози цих тварин з’ясовано, що вони мають п’ять стадій зрілості гонад (рис.1, 2.). Перша стадія характеризується початком гаметогенезу – у обох статей починається процес утворення гамет. В ацинусах самок наявні оогонії і дрібніші ооцити. У самців формуються сперматогонії і сперматоцити. Ця стадія триває з кінця квітня до другої половини травня. На початку першої стадії стінки ацинів тонкі, під кінець гаметогенезу вони повністю заповнюються гаметами і помітно потовщуються. На другій стадії починається активний гаметогенез. Вона триває протягом двох – трьох тижнів (до І-ї декади травня). Багаточисельні ооцити щільно прилягають до ацинів, а у самців спостерігаються гамети на різних стадіях сперміогенезу.

 

Рис. 1. Стадії зрілості гонад самок F. esperi (Дніпро, Херсон.): 1 – перша стадія; 2а – друга стадія, 2б – третя стадія; 3 – четверта стадія. Гематоксилін-еозин, зб. 15x20.

 

У самців у центрі ацинів спостерігається велика кількість зрілої сперми. На третій стадії (переднерестова) ацини гонад самок сильно збільшуються у розмірах. Вони заповнені зрілими овоцитами, котрі досягли вже максимальних розмірів. В ацинах гонад самців переважають зрілі сперматозоїди, які орієнтовані хвостовими частинами до центру ацинів. Стінки останніх тоншають настільки, що стають ледве помітними. Ацини гонад дуже щільно прилягають один до одного. Ця стадія триває до середини червня. Опісля настає нерестова стадія. Вона припадає на липень. В другій половині липня з’являються поодинокі кладки. В міру виходу зрілих статевих продуктів відбувається швидке дозрівання нових статевих клітин. Остання стадія – післянерестова (нульова) триває з другої половини вересня до кінця квітня. За цей період зазвичай в ацинах у обох статей гамет не спостерігається. Зрідка, одначе, у невеликої кількості особин спостерігається наявність поодиноких залишкових гамет, які поступово дегенерують. На нульовій стадії стінки ацинів спадаються, стаючи при цьому складчастими. Це ж саме явище описане у прісноводних двостулкових молюсків Colletopterum ponderosum rumanicum (Янович, Стадниченко, 1996) і представника морської фауни Cerastoderma glaucum (Михайлова, 1984; Kingston, 1979).

 

Рис. 2. Стадії зрілості гонад самців F. acicularis (Дніпро, Херсон.): 1 – перша стадія; 2а – друга стадія, 2б – третя стадія; 3 – четверта стадія. Гематоксилін-еозин, зб. 15x20.

 

Отже, дозрівання статевих продуктів і відкладання кладок в українських популяціях чорнушкових припадає на найтепліші сезони року, що дозволяє цим тваринам максимально збільшити свою плодючість.

 

Література

1.      Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / Жадин В.И. – М–Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 376 с.

2.      Львова А.А. Исследования репродуктивного цикла / А.А. Львова, Г.Е. Макарова // Методы изучения двустворчатых моллюсков. – Л., 1990. – С. 101–120.

3.      Михайлова Т.В. Особенности размножения Cerastoderma glaucum (Mollusca, Bivalvia) в Черном море / Т.В. Михайлова // Экология моря. – 1986. – № 23. – С. 64–68.

4.      Янович Л.Н. Репродуктивные циклы перловицевых Центрального Полесья / Л.Н. Янович, А. П. Стадниченко // Вестник зоологии. – 1996. – № 4–5. – С. 16–23.

5.      Kingston P. Studes on the reproductive cycles of Cardium edule and C. glaucum / P. Kingston // Mar. Biol. – 1979. – 28, № 4. – Р. 317–325.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info