zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МІС, ЯК НЕОБХІНА УМОВА ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Яневич М.М.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський Національний Економічний Університет

 

В докладе рассмотрена важность формирования маркетинговой информационной системы, как необходимого условия осуществления стратегического маркетингового управления предприятием.

 

Сьогоднішнє управління промисловим виробництвом для більшості підприємств значно змінилася. Важливою ланкою між підприємством, управлінням та потенційним покупцем стала маркетингова діяльність підприємства. Як свідчить практика, підприємства, які активно здійснюють управління на маркетингових засадах, орієнтуючись на ринок та споживача є найбільш конкурентоспроможними.

В науці розглядається три етапи формування маркетингового управління підприємством [12, с. 16].

На першому етапі маркетингового управління так званого наукового ( 4-3 тис. років до н. е. - першої половина XIX ст.). з’являються перші елементи маркетингу зокрема упаковка, реклама.

Другий етап еволюції маркетингового управління (XIX ст. – XX ст.) характеризується початком розвитку маркетингової концепції. Основна увага на даному етапі приділяється перш за все виробництву а не ринку, хоча в літературі і з’являється термін “маркетинг”, все ж він не відіграє важливого значення.

На третьому етапі еволюції (поч. 50-70 роки XX століття) маркетингового управління – здійснюється формування і подальший розвиток концепції маркетингового управління, в основі якого лежить повністю орієнтація на ринок та кінцевого споживача.

Аналізуючи етапи еволюції маркетингового управління стає очевидним, що протягом тривалого часу на промислових підприємствах відбувається повільний перехід до маркетингового управління, змінюючи при цьому характер і ступінь їх діяльності. Підприємства стають все більш орієнтовані на зовнішнє та внутрішнє ринкове середовище.

Маркетингове управління на підприємстві може здійснюватися лише втому разі, коли організаційна діяльність підприємства організована на принципах маркетингу, коли в основі всієї діяльності стоїть кінцевий споживач продукції, в той час, коли відділи менеджменту виробництва, фінансів, персоналу, дослідження і розробки об’єднають зусилля для задоволення його потреб.[1, C.17 ]

Ми підтримуємо думку вченої Мордвінзева Т. Б., яка вважає, що головною метою стратегічного маркетингового управління є забезпечення розвитку і високої резуль­тативності діяльності підприємства через задоволен­ня потреб покупців. Досягненню даної цілі буде сприяти вирішення наступних задач [2,с.42]: моніторинг конкурентного середовища підприє­мства; оцінка маркетингових можливостей і маркетин­гових ризиків підприємства; оцінка сильних і слабких позицій на ринку; розробка маркетингової концепції стратегічно­го розвитку підприємства; трансформування місії підприємства в су­купність стратегічних маркетингових цілей; формування маркетингових стратегій розвитку бізнес-портфеля підприємства; адаптація маркетингових стратегій до зміни в зовнішньому середовищі підприємства; забезпечення реалізації стратегії.

На наш погляд ефективне здійснення стратегічного маркетингового управління підприємством та вирішення вищезазначених задач залежить від якісного інформаційного забезпечення маркетинговою інформацією. Правильне і постійне використання повної, достовірної, якісної стратегічної маркетингової інформації забезпечує ефективне проведення стратегічного аналізу та дозволяє здійснювати вибір найкращої стратегічної альтернативи, що, в свою чергу, збільшує конкурентні переваги.

Водночас, необхідною умовою для ефективного використання маркетингової інформації при стратегічному маркетинговому управлінні підприємством, є формування маркетингової інформаційної системи, яка б дозволила забезпечити надійну обробку стратегічних інформаційних потоків з метою проведення стратегічного аналізу обрання альтернативних рішень та подальша їх реалізація.

На думку провідного науковця Л. В. Балабанової, маркетингова інформаційна система (МІС) або система маркетингової інформації є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреби інформації різних рівнів прийняття маркетингових рішень [5, с. 57]. Елементами МІС, як вважає Ф. Котлер, є збір, обробка, зберігання і передача інформації [6, с. 106].

Для забезпечення ефективності функціонування МІС, та подальшої її діяльності, перед тим як приступити до її впровадження, потрібно приділи увагу вирішення таких питань:

По-перше, це забезпечення ефективної комунікації. Потрібно визначити, яку саме інформацію, якою технікою, і в якій форматі потрібно накопичувати та перерозподіляти між управлінцями в залежності від їх потреб.

По-друге, необхідно визначити основні фактори та критерії змін в зовнішньому та внутрішньому середовищем за, якими буде вестися спостереження для завчасного попередження та адаптації підприємства до ринкових змін. Саме тому спостереження в МІС відіграє ключову роль в реагуванні підприємства на ринкові зміни.

 По-третє, важливо вирішити проблему, яка уже існує на ринку, а в майбутньому стане ще більш вагомішою – це є надлишок різноманітних даних. Потрібно оптимізувати збір необхідної інформації без надлишкового її накопичення і забезпечити максимальну віддачу отриманих даних.

Незважаючи на вище зазначене, в Україні все ж залишається низка підприємств, які мало приділяють уваги забезпеченню підприємства маркетинговою інформацією. Як правило, в разі необхідності вони звертаються за послугами до сторонніх дослідницьких організацій залишаючи поза увагою власні можливості та резерви, що в інформаційному віці являється слабкою стороною для підприємства.

Основними причинами даної ситуації є: нерозуміння керівництвом важливості маркетингової інформації та ринкових змін; неправильне поєднання надання послуг дослідницьких організацій та проведення досліджень власними силами; незнання та неспроможність формування ефективної МІС;

Таким чином для ефективної адаптації підприємства до ринкових змін та якісного здійснення стратегічного маркетингового управління необхідно формувати надійну маркетингову інформаційну систему.

 

Література

1.      Маркетинговый менеджмент. Учеб. пособие. / Под общей редакцией М.И. Белявцева и В.Н. Воробьева — Донецк: ДонНУ, 2004.— 545 с.

2.      Мордвінзева Т.Б., Інвестиції: практика та досвід № 23/2007 науково практичний журнал

3.      Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник – к.: НАУ. 2001. – С.2004

4.      Прокопчук Л.О. П 804 Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. СПб.: Изд-но Михайлова В.А., 2004. —511с.

5.      Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник./ За ред. Л. В. Балабанової. 3-те вид, перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.

6.      Котлер Ф. Управлениэ маркетингом: Сокр. пер. с англ.- М. Экономика, 1980. – 224 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info