zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВРАХУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ДАНИХ У ПРОЕКТУВАННІ СХОВИЩА ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ «ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ» МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

Яцишин А.Ю.

Україна, м. Київ, Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Building of data warehouse for the system “Transparent Budget” of the Ministry of Finance of Ukraine is discussed in this article. The author analyses existing solutions which deal with the problem of considering data sources in data warehouse building.Then he presents his own one related to building hybrid data warehouse considering data sources.

 

Проблема прозорості дій влади на будь-якому рівні сьогодні особливо актуальна, оскільки прозорість – основна умова відвертості рішень владних структур, становлення демократії. Метою створення інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет» Міністерства Фінансів України (далі - Система) є забезпечення прозорості та публічності державних фінансів за допомогою розміщення публічної інформації про результати діяльності органів фінансової сфери. Основним завданнями Системи є забезпечення кожному громадянину України «прозоро» бачити процеси наповнення бюджету та витрати бюджету.

Система функціонує наступним чином. Спочатку дані готуються та завантажуються до сховища даних відповідальними структурними підрозділами Міністерства фінансів України. Потім ці дані завантажуються у бази даних, що закріплені за цими структурним підрозділами відповідно до структури Міністерства фінансів України. Після цього ці дані з визначеною періодичного завантажуються до єдиного централізованого сховища. Користувачі доступаються до системи за допомогою веб-браузера, що відображає дані зі Сховища даних.

Але враховуючи той факт, що дані для сховища даних Системи отримуються з існуючих джерел даних, то доцільним є автоматизоване проектування сховища даних з врахуванням їх структури. Це дасть можливість оптимізувати швидкодію виконання запитів до сховища даних у відповідності з конкретними джерелами даних. Розглянемо основні рішення, що стосуються проектування сховищ даних з врахуванням джерел даних.

Одним таких рішень, є проект Стенфордського Університету з сховищ даних (Stanford Data Warehousing Project) [1]. Метою цього проекту є створення сховища даних, яке автоматично проектується з існуючих джерел даних. У роботах, що описують Stanford Data Warehousing Project представлена система WHIPS, яка ґрунтується на модульній системі сховища даних. Стосовно цього рішення було опубліковано декілька десятків статей, що описують різні аспекти функціонування сховища даних. Особлива увага приділяється управління змінами, що проявляється в механізмах відстежування та застосування оновлень до сховища даних. Однак у даних роботах не враховується характер баз даних, що входять у сховище.

Іншим рішенням, що стосується проектування сховищ даних з врахуванням структур джерел даних, є «maintaining data warehouses over changing information sources» [9]. Ця стаття описує обслуговування сховищ даних при змінних джерелах даних. У роботі [9] представлене рішення, що пропонує розширення SQL для розвитку подань сховища даних. Однак у цьому рішенні також не враховується характер джерел даних.

У статті “Efficient View Maintenance at Data Warehouses” [11] описується обслужування подань в сховищі даних У ній представлено алгоритми інкрементального управління поданнями для сховища даних, що походить з багатьох розподілених автономних джерел даних. У роботі також описана деталізована основа для аналізу алгоритмів обслуговування подань з паралельними оновленнями. Однак у цій роботі характер носія даних також не розглядається.

Як видно з аналізу існуючих рішень, існуючі підходи не враховують характеру носія даних у сховищі даних. Тому доцільно використовувати рішення, яке б враховувало і зміни даних у джерелах даних, і характер носія даних у сховищі даних. Автором були опубліковані роботи [12,13,14], в яких розглядаються питання проектування гібридних сховищ даних. Враховуючи результати, запропоновані в існуючих рішеннях, розширимо концепцію узагальненого гібридного сховища даних для підтримки джерел даних.

Наведемо архітектуру розширеного гібридного сховища даних (рис. 1.)

 

Рис. 1. Архітектура розширеного гібридного сховища даних

У даній архітектурі гібридне сховище даних зв’язане через інтегратор з джерелами даних та через подання доступне клієнтам ГСД.

Розширене гібридне сховище даних включає наступні компоненти:

·         Реляційні та багатовимірні бази даних ,які зберігають дані сховища даних;

·         Сховище метаданих, яке є реляційною базою даних та зберігає метадані сховища даних;

·         Інтегратор джерел даних, який виконує початкову ініціалізацію сховища та здійснює взаємодію зі джерелами даних;

·         Подання для доступу до сховища, які надають уніфікований доступ до сховища даних.

Створення сховища на базі розширеного гібридного сховища даних для системи «Прозорий Бюджет» дозволить сховищу даних слідкувати за змінами баз даних у регіонах, тим самим підримуючи актуальність даних Системи. Крім того, таке сховище дозволяє уникнути прямого виконання запитів до джерел даних, що суттєво підвищує швидкодію Системи за рахунок звернення до локальних баз даних.

 

Перелік посилань

1.      W. J. Labio, Y. Zhuge, J. L. Wiener, H. Gupta, H. Garcia-Molina, J. Widom. "The WHIPS Prototype for Data Warehouse Creation and Maintenance." In Proceedings of the ACM SIGMOD Conference, Tuscon, Arizona, May, 1997. Demonstration Description. The demo was also given at the International Conference on Data Engineering, Binghamton, UK, April, 1997.

2.      Philip A. Bernstein. Data warehouse scenarios for model management [Текст]. ER'00 Proceedings of the 19th international conference on Conceptual modeling. / Philip A. Bernstein , Erhard Rahm - Springer-Verlag Berlin, Heidelberg - 2000.

3.      El Abbadi. Efficient View Maintenance at Data Warehouses [Текст]. Proceedings of the 1997 ACM SIGMOD international conference on Management of data / A. El Abbadi, A. Singh, D. Agrawal, T. Yurek - New York, NY, USA - 1997

4.      Томашевський В.М.Математична модель задачі проектування гібридних сховищ даних з врахуванням структур джерел даних [Текст]. Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. /Томашевський В.М.,Яцишин А.Ю. – К.:Век+, – 2011. – № 53. – 211 c.

5.      Яцишин А.Ю. Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних [Текст]. Вісник Національного університету „Львівська політехніка, секція "Інформаційні системи та мережі",/ Яцишин А.Ю. - м.Львів – 2011

6.      Яцишин А.Ю. Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних [Текст]. Вісник Національного університету „Львівська політехніка, секція "Інформаційні системи та мережі" / Яцишин А.Ю – м. Львів – 2010Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info