zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ АВГУСТИНА ВОЛОШИНА В РОЗРОБКУ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

Бобела С.І.

Україна, м. Дрогобич,

Дрогобицький державний педагогічний університет

 імені Івана Франка

 

В статье определен вклад научно-педагогического опыта Августина Волошина в разработку теоретических и практических основ социального воспитания. Раскрываются некоторые аспекты проблемы социального воспитания учащейся молодежи в педагогическом наследии Августина Волошина.

 

Ключові слова: Августин Волошин, соціальне виховання, індивід, концепція виховання, соціалізація.

Становлення України як незалежної держави, виникнення нових політичних, економічних та соціальних основ її розвитку вимагає вирішення актуальної проблеми - побудови нових відносин між особистістю та суспільством. Пошук раціональних шляхів соціалізації особистості, її соціальний захист стають невідкладними питаннями людинознавчих дисциплін. Закон України «Про соціальну роботу в Україні» передбачає надання психолого-педагогічної допомоги дітям, молоді, працівникам зайнятим у сфері реалізації державної молодіжної політики в Україні, тому нині досить актуальною є проблема формування педагогічної культури працівників соціальних служб для молоді, керівників гуртків, спортивних секцій, клубів, бібліотек тощо, молодих батьків та осіб, які готуються стати батьками і т. д.

А оскільки знання минулого є надійним джерелом розвитку сучасної системи соціального виховання, тому варто звернутися до історично-педагогічної спадщини видатних діячів, які досліджували аспекти соціального виховання учнівської молоді.

До плеяди відомих українських педагогів першої половини ХХ століття відносимо Августина Волошина – визначного вченого, громадського, культурного й церковного діяча Закарпаття, президента Карпатської України, який усю свою творчу спроможність віддав українському народові, його духовним устремлінням до кращої долі, свободи і щастя.

Августин Волошин народився в с. Келечині нинішнього Міжгірського району Закарпатської області в висококультурній сім’ї сільського священика в 1874 році, а помер у 1945 році в Москві, у лефортовській в’язниці НКВС [ 4, с.89].

Розквіт педагогічного таланту Августина Волошина припадає на першу половину ХХ сторіччя. Він писав і за власні кошти видавав для дітей Закарпатського краю підручники для початкових та горожанських шкіл, а також для гімназії та учительської семінарії педагогічні часописи, газети. Його науково-педагогічні видання служили поширенню освіти і культури закарпатців. Назвемо лише окремі видання підручників: «Методическая Грамматика карпаторусского языка для народных школ» (Ужгород, 1899 р.), «Читанка для угрорусской молодежи, часть І, ІІ» (Ужгород, 1900 р.), «Азбука» (Ужгород, 1904 р.), «Азбука и перва читанка для 1 кл. народныхъ школъ на русскомъ языцђ» (Будапешт, 1905, 1913 рр.), «Малая Библия для низшихъ классов народных школъ» (Ужгород, 1904 р.), «Наука о числахъ для 1и 2 классов народныхъ школъ» (Ужгород, 1919 р.), «Физика» (Ужгород, 1923 р.), «Наука стилізації для IV, V и VI классов (Ужгород, 1923 р.), «О письменном языцђ Подкарпатских Русинов» (Ужгород, 1920 р.), "Історія педагогіки для учительських семінарій" (Ужгород, 1923, 2-е вид., Ужгород, 1931), "Педагогіка і дидактика для учительських семінарій" (Ужгород, 1923), "О соціяльном вихованню" (Ужгород, 1924), "Методика народно-шкільного навчання" (Ужгород, 1935), "Педагогічна психологія" (Ужгород, 1932), "Педагогічна методологія. Книга 1. Методологія навчання" (Прага, 1943), в першій половині 40-х рр. були завершені, але залишилися неопублікованими "Педагогічна хрестоматія" (40 арк.), "Методологія морального виховання" (20 арк.), "Педагогічна телеологія" (15 арк.), «Педагогічна психологія», Ужгород ( 1932 р.) та інші [4, с.90].

Педагогічні погляди А. Волошина формувалися на основі досягнень передової європейської педагогічної думки XIX—XX ст. Його педагогічна концепція максимально наближувала процес навчання та виховання до життя, поєднувала моральне, духовне і фізичне виховання, обстоювала трудове виховання. Він визначав п’ять основних чинників виховання: сім’ю, школу, державу, церкву і вихователя. Значну увагу приділив А. Волошин соціальному вихованню, яке так само покликане ширити культуру, нести світло знань і добра в усі куточки людського життя.

Важливе місце в системі психолого-педагогічних праць закарпатського вченого-педагога займає праця «О соціяльном выхованю». Слід зауважити, що ця стаття вийшла з друку у 1924 році, тобто до виходу в світ його основних праць з педагогіки, психології, логіки і дидактики. Тому соціальні мотиви виховання, розроблені вченим ще на початку 20-х років, згодом пронизують усі дослідження, підручники, наукові статті, промови тощо.

Привертає увагу теоретична сторона праці "О соціяльном выхованю". На фоні широкого історичного матеріалу автор простежує розвиток понять індивіда і товариства, політичних і соціальних умов життя людини. Посилаючись на французького вченого Сен-Сімона, він підкреслював, що "для благобыта людського не державна форма важна, но тот способ, котрым розділяються продукты, т.є. моральні односини між людьми" [1, с.4-5]. Вчений-педагог дав огляд еволюції соціальних відносин і піддав критиці концепцію К.Маркса і Ф.Енгельса — представників історичного матеріалізму, які розуміли суспільство, в першу чергу, як господарський організм, окремого індивіда механічно підкоряли товариству, колективу, суспільству. Індивід у К.Маркса і Ф.Енгельса залишається без волі, без свободи вибору. Вони принизили роль релігії, моралі [1, с.5].

А.Волошин справедливо писав, що практично «матеріалістичний соціалізм пішов у напрямі безрелигійності, т.є. поправді в напрямі антисоціальном» [1, с.5]. Ігнорування морального і соціального аспекта виховання — велике упущення соціалістів, — стверджував вчений. Матеріалістичні соціалісти виступили проти соціальної педагогіки П.Наторпа, бо намагалися спрямувати школу на безрелігійний шлях, в напрямі лише класової боротьби. Це однобічний підхід до педагогіки.

Із наведених фактів А.Волошин робить висновок про те, що освіченість в соціальному розумінні полягає не лише в знаннях, але і у внутрішніх переконаннях, в моральній свободі людини. Там, де немає моральності, там не може бути і справжньої освіченості. Як у минулому, так і сьогодні, доводив вчений, ігнорування морального принципу не може вести до благополуччя, до правдивого культурного життя. Приклад цьому Радянський Союз 20-х років, життя в якому добре знав А.Волошин із розповідей емігрантів. Він ще в книжці не вживає слово СРСР, але твердить, що комуністи, які відкинули моральні принципи, намагалися побудувати утопічне суспільство, але на ділі привели лише "до рабства, до неровности, безправности і до голоду".

Як людина широкого наукового кругозору, А.Волошин подає огляд еволюції людства, аналізує місце і роль в історичному процесі соціальних проблем і доводить, що людське суспільство зазнає поступових змін, які зумовлюють різні ступені культурного середовища. Вищим досягненням він вважає християнську культуру, яка розбиває "інститути рабства, нерівності і несправедливості".

А. Волошин розглядає кілька напрямків соціального виховання. Серед них на перше місце ставить школи праці. Спираючись па дослідження вчених Німеччини і Данії, де успішно діяли школи праці, автор знайомить педагогів Закарпаття з досвідом їх роботи, робить теоретичні узагальнення і дає певні рекомендації. У параграфі «Школа праці. Кершенштейнер. Данські школы» А.Волошин підкреслює значення такого фактора соціальної адаптації учнів як учнівське самоврядування. Узагальнюючи досвід роботи ряду шкіл країн Західної Європи, автор твердить, що підтримання порядку в школах має бути спільним завданням учителів і учнів. Учителі повинні вчити учнів дотримуватись порядку, привчати їх до самостійності, поважати дисципліну. Чим більше довіряти учням, тим більше має бути користі від самоврядування [3, с.15]. Цей важливий висновок А.Волошина в наші дні знаходить свій прояв у принципах педагогіки співробітництва.

Спостерігаючи за ситуацією в Україні, Августин Волошин наголошував на значущості та необхідності створення спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, в яких не лише захищають дітей, але і навчають та виховують їх, готують до життя в суспільстві, сприяють їх соціалізації.

Вчений узагальнив досвід роботи спеціальних установ, які мають справи не просто з бідними дітьми, але ще й з вадами здоров'я — це спеціальні заклади для хворих дітей, притулки для сиріт, патронажні школи і т.д. У Закарпатті існували такі заклади, але в дуже малій кількості.

А.Волошин разом із дружиною І.Петрик організували в Ужгороді будинок-притулок для сиріт, під який віддали свій власний будинок [5, с.21]. У роботі цього закладу на практиці втілювалися актуальні соціально-педагогічні ідеї, про які писав А.Волошин. Вони творчо поєднувалися з традиціями української народної педагогіки, патріотичним та моральним вихованням.

Автор описав роботу таких установ у країнах Західної Європи (Швейцарія, Франція) і закликав уряд Чехословаччини, громадськість ширше впроваджувати закордонний досвід, створити всі умови для навчання і виховання хворих дітей, сиріт, інвалідів від дитинства і т.д.

Про заслужене визнання Августина Івановича Волошина як визначного і талановитого педагога-просвітителя досить влучно сказано в нарисі «Августин Волошин, єго житя и дђяльность» (1924 р.): «Волошин був педагогом усеї частини руського народа, що жиє по сђм боцђ Карпат. Був педагогом в широком значенні слова, педагогом усеї руської молодежи, своими книжками, педагогом усего народа, своими новинками, своєю працею, своею національною сведомостею, своим характером и тим, що випередив свою суспольность своїми поглядами на народ и его язык о кольки десят лђт» [ 2, с. 25 ].

Можна зробити висновок, що педагогічний досвід Августина Волошина зробив чималий внесок в розробку теоретичних та практичних засад соціального виховання, а повернення до джерел його педагогічної спадщини є спробою подивитись на сучасні проблеми соціального виховання крізь призму часу.

 

Література

1.        Волошин А.І. О соціяльном выхованю. - Ужгород: «Уніо», 1924. - 53 с.

2.        Волошин А.І. Педагогика и дидактика для учительських семинарий. - Ужгород: «Уніо», 1923 – 186с.

3.        Волошин А.І. Педагогічна психологія.- Ужгород: Накладом Пед. Товариства Підкарпатської Руси, 1932.-111с.

4.        Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (ХІХ-ХХ ст.) / Під ред. Ю. О. Піпаш. – К.: Видавництво «Закарпаття», 1992. -290 с.

5.        Зимомря М., Гомоннай В., Вегеш М. Августин Волошин.-Ужгород: «Уніо», 1995.-100с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info