zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ

 

Поляков А.О.

Україна, м. Харків,

Харківський національний

Педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

В статье конкретизировано отдельные направления проблематики непрерывного правового образования в Украине. Указано, что проблемі розробки связаны с модернизацией образования как части социальной практики, самим процессом освоения человеком нового жизненного, социального, профессионального опыта.

 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, школа, світогляд, релігія, етика.

Сучасні процеси розвитку демократичної, правової держави, розвиток засад громадянського суспільства в Україні, об’єктивне інтегрування в Європейське співтовариство, проведення освітньої реформи, зокрема реформування післядипломної освіти кадрів у сфері правової освіти, спрямованої на її вдосконалення, сьогодні є пріоритетними.

Дослідження неперервної освіти дає підстави стверджувати, що саме безперервність є стимулом професійного розвитку особистості фахівця правової галузі: «Центральною в теорії неперервної освіти є категорія розвитку особистості людини як суб’єкта діяльності та спілкування, культури та моралі. Як механізм духовного виробництва, неперервна освіта забезпечує збагачення та збільшення сукупного інтелектуального, морального й культурного потенціалу суспільства на основі всеосяжного використання потенціалу кожної людини, шляхом освоєння нею всієї актуально необхідної традиційної та нової економічної, суспільно-політичної, наукової, технічної, інформації, розширення загального кругозору, росту інтелектуального та культурного рівня» [2, с.12].

Неперервна освіта є способом становлення смислових, життєвих орієнтирів особистості, включаючи професійний та освітній. Неперервна освіта виступає як шлях та засіб творчого зростання особистості, конструктивного подолання ситуацій соціальної, професійної та життєвої кризи.

Проблематику неперервної освіти можна умовно розділити на дві основні сфери. Перша пов'язана з побудовою системи модернізацією освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект неперервної освіти); друга - із самим процесом освоєння людиною нового життєвого, соціального, професійного. досвіду (психолого-педагогічних аспект неперервної освіти ).

В теорії та практиці післядипломної освіти України накопичено певний досвід, який може стати концептуальною основою її розбудови та модернізації. Важливими є дослідження з питань: безперервності освіти працівників різних спеціальностей (Л. Анциферова, О. Аббасова, І. Дяченко, О. Вербицький, В. Кучинський, В. Терченко, З. Дудар, І. Ревенчук, О. Першукова); професійної адаптації педагогічних працівників (В. Бондар, О. Мороз, В. Луговий).

У теорії й практиці неперервної освіти особливої уваги заслуговує освіта дорослих за межами базової освіти – набуття та підвищення професійної кваліфікації, перепідготовка в процесі зміни професій, освіта в ході адаптації до змінних соціальних умов тощо.

Неперервна освіта в ХХ ст. стала освітою дорослих, а тому педагогічні проблеми неперервної освіти нерідко зосереджуються саме в цій сфері. У соціально-освітній практиці неперервна освіта часто зводиться до додаткової, продовження освіти дорослих за межами отриманої раніше. Гострота проблем неперервної освіти стосовно освіти дорослих пов’язана з її високим соціокультурним потенціалом, особливою значущістю для державної освітньої та соціальної політики в умовах соціально-економічних змін сучасності. Виключно важливого значення набуває проблема формування методичного забезпечення освіти дорослих, розробки психолого-педагогічного базису організації навчально-пізнавальної діяльності дорослих.

На сучасному етапі післядипломну освіту дорослих розуміють, як засіб привнесення змін в різні сфери через розвиток системи неперервного, послідовного процесу, у соціалізації й ресоціалізації особистості в трьох концептуальних напрямах: громадськість, соціально-професійна мобільність і участь [2, с.31].

Н. Протасова розуміє післядипломну освіту як систему навчання та розвитку фахівців з вищою освітою, яка спрямована на проведення їхнього професійного рівня кваліфікації у відповідність до світових стандартів, вимог часу, індивідуально-особистісних та виробничих потреб, удосконалення наукового та загальнокультурного (загальноосвітнього) рівня; стимулювання та розвиток творчого і духовного потенціалу особистості, яке відбувається у спеціалізованих державних або приватних навчальних закладах та засобами самоосвіти, і керується державними стандартами до фаху певних рівнів кваліфікації, відповідно до вимог соціально-економічного та науково-технічного прогресу [3].

О. Першукова уточнює поняття «післядипломна освіта, розглядаючи його як удосконалення наукового та загальнокультурного потенціалу особистості, яка реалізується в діяльності спеціалізованих державних та приватних навчальних закладів та засобами самоосвіти й керується державними стандартами відповідно до вимог суспільно-економічного та науково-технічного прогресу [1].

Незважаючи на різноманіть поглядів, на місце та роль післядипломної освіти, переважна більшість авторів визнають її важливе значення для професійного зростання педагогічних працівників, як процес, що продовжується впродовж усього життя людини [1; 2; 3].

Сучасний стан досліджуваної проблеми свідчить про необхідність розробки нових підходів щодо післядипломної освіти фахівців у сфері правознавства. Інтерес до ідеї неперервного професійного зростання, освіти впродовж усього життя, виникає у зв’язку з соціально-економічною кризою в Україні, нездатністю освіти випереджати розвиток суспільства. Можна зробити висновок про те, що неперервна освіта, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах світу, керується установками на вивчення й задоволення освітніх потреб фахівців, потребою створення широкого спектру додаткових освітніх послуг за принципами індивідуалізації навчання, фундаменталізації, антропологізації, гуманізація, гуманітаризації, інноваційнності.

 

Використана література

1.      Першукова О.О. Європейська багато вимірність в освіті / О.О. Першукова // Шлях освіти.-2000.- №4.-С.24-27.

2.      Післядипломна педагогічна освіта України: сучасність і перспективи розвитку: Наук.-метод.посібник. / За заг. ред. В.В.Олійника, Л.І.Даниленко. – К.: Міленіум, 2005. – 230с.

3.      Протасова Н. Теоретичні основи післядипломної освіти педагогів // Післядипломна освіта та управління в навчальних закладах в умовах трансформації суспільства: Матеріали звіт.наук.конф. 1-2 квіт. 1999р. / Ред.кол.: М.Доброход, С.Крисюк, Л.Даниленко та ін. – К.: ДАККО, 1999. – 369 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info