zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БЮДЖЕТУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Нескородєва І.І., Тарасевич К.В.

Україна, м. Харків,

Харківський національний економічний університет

 

At the present stage of development of Ukraine, development of local government identified one of the most important areas of public policy. Expanding the functions and powers of local government, which took place in recent years, not accompanied by adequate increase of financial resources coming in their direction. Own revenues are negligible and, in particular, local taxes and fees, and revenues from enterprises belonging to the local economy. Constantly growing dependence subsidized local budgets from the state budget, further improvement requires the calculation of budget transfers. In this regard the crucial theoretical and practical problems of local budgets, management, organization of intergovernmental relations, local taxation.

 

Ключові слова: фінансова автономія, рейтинг, децентралізація, податкові надходження, трансферти, доходи, видатки.

Показниками розвитку регіону є його фінансова стійкість та платоспроможність. Платоспроможність місцевого бюджету – це можливість на конкретну дату погасити за рахунок наявних та очікуваних грошових активів (у т.ч. залишків бюджетних коштів) загального фонду місцевого бюджету, за виключенням субвенцій з інших бюджетів, додаткових дотацій та трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду, бюджетні фінансові зобов'язання.

Постановка проблеми. Фінансова стійкість регіону є якісною характеристикою його фінансової спроможності, яка забезпечується на основі фінансової достатності (збалансованості фінансових можливостей та потреб) та дієздатності (результативності фінансової політики). Вона відображає можливість регіону стабільно забезпечувати розвиток, а тому є запорукою безпеки, платоспроможності й своєчасного виконання фінансових зобов’язань. Це зумовлює необхідність постійного нарощування власного фінансового потенціалу регіону як основи забезпечення фінансової стійкості та виявлення резервів росту такого потенціалу,що повинно відбуватись на основі діагностика платоспроможності регіону та складання рейтингової оцінки досліджуваного регіону за декілька років.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженням цієїпроблеми займалися українські та зарубіжні вчені:В.А. Лебедєв, Б.А. Карпінський, Л.Ф. Кондусова, В. Оутс, В.Л. Андрущенко, О.П. Кириленко, О.С. Дрезденська, Ч. Тібо,Р. Масгрейв, Л.І. Якобсон, О.О. Сунцова, Д.В. Полозенко, Ю.А. Глущенко.

Мета. Метою даної статті є аналіз стану платоспроможності Харківської області та визначення рівня фінансової незалежності.

Виклад основного матеріалу. Управління бюджетними ресурсами повинно бути ефективним, щоб збільшити інвестиційну привабливість для потенційних інвесторів та кредиторів, показником ефективності в даному випадку виступає оцінка платоспроможності місцевого бюджету, що являє собою основу для розуміння поточної фінансової ситуації місцевого бюджету відносно попередніх років, що за своїм змістом відображає підсумки фінансової діяльності виконавчих органів влади, та є індикатором розвитку місцевого бюджету.

Для оцінки платоспроможності застосуємо певний інструментарій, за який візьмемо фінансові коефіцієнти, які використаємо для зіставлення показників конкретного місцевого бюджету із відповідними показниками даного місцевого бюджету у різні роки.

Переваги застосування методу рейтингової оцінки полягають у тому, що він є зручним інструментом для динамічних і регіональних порівнянь. Певним недоліком є те, що рейтингова оцінка сама по собі не має реального економічного змісту і може застосовуватись лише для порівняння у просторі або часі.

Спираючись на дані звітності зведеного бюджету. Харківської області за 2008-2010 роки було проведено розрахунки коефіцієнтів.

Дані для розрахунків платоспроможності місцевого бюджету приведено в таблиці.

Таблиця 1

Показники для оцінки платоспроможності зведеного бюджету Харківської області, млн.грн.

Показники

2009

2010

2011

Кількість населення, тис.осіб

2,78

2,76

2,74

Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трасфертів

2842,55

3205,74

3554,10

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, тис.грн

600,48

600,10

915,65

Продовження таблиці 1

Загальний фонд

3442,66

3805,85

4202,96

Спеціальний фонд

599,50

658,91

561,90

Дотації

1688,56

2131,92

1695,57

Субвенції

1701,17

1762,84

1695,57

Сума трансфертів

3343,39

3933,40

3772,69

Відсоток виконання бюджету, %

98,7

99

96,4

Власні надходження бюджетних установ

293,17

357,44

435,81

Податкові надходження

3390,28

3775,98

3575,66

Видатки бюджету

7257,23

8438,81

7688,89

 

На рейтингову оцінку впливають питання як формування так і розвитку та фyнкцioнувaння мiсцeвoгo бюджету. Для визначення фінансового стану зведеного бюджету Харківської області , використаємо наступні коефіцієнти, які характеризують стан місцевого бюджету ( табл.2 ).

Таблиця 2

Коефіцієнти визначення платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці

Показник

Формула для визначення

1

Коефіцієнт самостійності

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів/ (загальний фонд бюджету + трансферти)

2

Коефіцієнт податкової спроможності

Видатки місцевих бюджетів/податкові надходження

3

Коефіцієнт трансфертів (стійкості)

Сума трансфертів / Загальний фонд

4

Коефіцієнт бюджетного забезпечення

Обсяг бюджету / Кількість населення

5

Коефіцієнт податкової самостійності

Податкові надходження/Доходи місцевого бюджету без урахування трансфертів

6

Профіцит "+", Дефіцит "-"

Доходи – Видатки

7

Коефіцієнт міжбюджетних відносин

( Дотації + Субвенції) / Сукупна сума доходів

8

Відсоток виконання бюджету

 

 

За даними табл. та табл. проведемо визначення оцінки платоспроможності Харківської області та отримані дані порівняємо за аналізований період (2008-2010) роки. Отримані результаті розрахунків та рейтинги (Р) занесемо до табл.3 .

Таблиця 3

Оцінка платоспроможності Харківської області за 2009-2011 роки на основі рейтингового методу

Показник

2009

Р

2010

Р

2011

Р

 

1. Коефіцієнт самостійності

0,09

2

0,08

1

0,11

3

 

2. Коефіцієнт податкової спроможності

2,14

1

2,26

3

2,15

2

 

4. Коефіцієнт трансфертів (стійкості)

0,97

2

1,03

3

0,89

1

 

5. Коефіцієнт бюджетного забезпечення

1022,5

1

1161,5

2

1297,117

3

 

6. Коефіцієнт податкової самостійності

0,46

1

0,45

2

0,46

1

 

7. Профіцит "+", Дефіцит "-"

+

2

+

2

+

2

 

8. Коефіцієнт міжбюджетних відносин

0,46

3

0,40

1

0,44

2

 

9. Відсоток виконання бюджету

98,7

3

99

3

96,4

2

 

Загальний рейтинг

 

15

 

18

 

16

 

 

 

За даними табл. можемо зробити висновок, що платоспроможність зведеного бюджету м.Харків у 2009році є значно нижчою, ніж у 2011 та 2009 роках. Рейтинг аналізованого бюджету у 2009 році склав 18. На такий рейтинг вплинуло значне погіршення показників майже по всім розрахованим коефіцієнтам. Покращення відбулося лише по коефіцієнту бюджетного забезпечення, який склав 1161,5 грн. на одну людину. Ми бачимо, що коефіцієнт самостійності має дуже низьке значення.

Виходячи з загального рейтингу платоспроможності бюджету Харківської області в 2009 році вища (15), ніж у 2011році (16) та у 2010році. (18). На загальний рейтинг впливають такі показники: коефіцієнт надходжень в бюджет розвитку, коефіцієнт міжбюджетних відносин, коефіцієнт податкової заборгованості. На платоспроможність впливає об’єм дотації, одержаної з державного бюджету, своєчасне погашення боргу, відсутність заборгованості по заробітній платі.

Механізм формування доходної частин місцевих бюджетів здійснюється на основі використання власних джерел доходу,а отже до власних доходів бюджету слід відносити ті, які в повному об’ємі безпосередньо поступають до відповідного бюджету і на які місцеві власті можуть реально впливати. Питання фінансової сталості, платоспроможності місцевих бюджетів пов’язано з їх фінансовою самостійністю та залежністю від коштів бюджетів вищого рівня. Ця проблема пов’язана з оцінкою фінансової сталості органів місцевого самоврядування

Помітне підвищення трансфертів, які передаються на фінансування делегованих повноважень місцевих органів влади, свідчить про відсутність реальної фінансової самостійності у 2010 році, трансферти склали-3933,4 млн.грн. У 2009 році після прийняття низки змін у податковому законодавстві органами виконавчої влади Харківської області було порушено на державному рівні питання відносно компенсації втрат доходів, і інтереси міста відстоювались безпосередньо у Міністерстві фінансів України, одержана дотація місту була виділена лише у грудні, а її розмір склав лише третину від потреби, що також посприяло збільшенню фінансової стійкості бюджету.

Розглядаючи проблеми формування доходів місцевих бюджетів, слід зазначити, що в Україні застосовується система необґрунтованого надмірного вилучення фінансових ресурсів адміністративно-територіальних формувань з їх наступним частковим поверненням у формі міжбюджетних трансфертів, що не створює стимулів у органів місцевого самоврядування для забезпечення зростання економічного потенціалу регіонів [2].

Висновки. За даними розрахунками ми бачимо,що з кожним роком рівень незалежності та платоспроможності місцевих бюджетів значно зменшується, за рахунок того, що в Україні занадто централізована бюджетна система. Харківська область є дотаційною та надто залежить від державних трансфертів.

В нашій державі необхідно провести низку заходів, що до децентралізації місцевих бюджетів, за для того щоб не зупиняти розвиток нашої держави. Самостійність місцевих бюджетів веде до покращення економічно-соціального стану областей та країни загалом, до стимулювання громадян до співпраці.

 

Використана література:

1.      Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Формування збалансованості фінансових показників // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 50-56.

2.      Ахметов Р. Р. Проблемы повышения устойчивости региональных финансовых рынков // Финансы и кредит. – 2004. – № 12. – С. 34-36.

3.      Едронова В. Н., Кавинов А. А. Содержание понятия «устойчивость региональной финансовой системы» // Финансы и кредит. – 2005. – № 7(175). – С. 2-8.

4.      Финансы: Учебн. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. В. Ковалева. – ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – 634с.

5.      Доронина Т. В. Финансово-экономическое обеспечение устойчивости региональных бюджетов / Дис. к.э, 2000.

6.      Поддерьогін А. М., Наумова Л. Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні //Фінанси України. – 1999. – № 12. – С. 8-14.

7.      Наумова Л. Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 19-28.

8.      Кириленко О.П. Місцеві бюджети в умовах ринкової трансформації // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.Серія «Економічні науки». – 2002. – № 2. – С. 391-395.

9.      Старостенко Н. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості бюджету міста //Економіка України. – 2005. – № 8. – С. 38-47.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info