zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В ХАРКІВСЬКОМУ КОЛЕГІУМІ (ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)

 

Відченко А.Г.

Україна, м. Харків,

Харківський національний

Педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

В статье раскрыт исторический опыт организации научно-исследовательской деятельности студентов в Харьковском коллегиуме, охарактеризовано перспективные для современности формы научного сотрудничества преподавателей и студентов.

 

Ключові слова: наука, студент, колегіум, історія, професійна освіта.

Сучасний стан педагогічної науки та освітньої практики позначився актуалізацією питань формування у молоді життєвих цінностей, орієнтування національної системи освіти на гуманістичні принципи виховних впливів, створення сприятливих умов для саморозвитку кожної особистості. Науково-дослідна діяльність забезпечує такі умови.

Висвітлення історичного досвіду дасть змогу відтворити на творчому рівні педагогічно цінні напрацювання.

Приклади науково-дослідницької діяльності студентів спостерігалися і в історії Харківського колегіуму (1721 р.) Як свідчить вивчення інструкції, підготовленої С. Миславським, під час вивчення навчальних курсів студенти зобов’язувалися упродовж навчального року самостійно готувати тексти виступів на публічних диспутах, фрагменти наукових промов, тлумачення текстів відомих риторів і священників [1]. Найздібніші учні додаткових класів колегіуму мали змогу удосконалювати навички професійної діяльності у процесі наукових стажувань, вчитися у відомих академіків і професорів. Слід також зазначити, що в додаткових класах Харківського колегіуму вживалася система вибору додаткових предметів самими учнями, яка набуває поширення в сучасних і вищих професійних закладах України. Учні додаткових класів певні предмети вивчали обов’язково, а військову, мистецьку чи-то спеціалізацію на архітектурі обирали за бажанням. Цей факт може слугувати аргументом того, що студенти колегіуму мали відповідну мотивацію до певної професії, потребу самостійної науково-дослідницької діяльності.

В Харківському колегіумі науково-дослідницька діяльність в структурі навчального процесу спрямовувалася на розвиток розуму учнів, виключала схоластичне зубріння. Це підтверджує вказівка в інструкції про навчання граматики латинської мови: «Въ сей школъ ученковъ, какъ малолътнихъ дітей, не мучить изыстнымъ изученіемъ правилъ и изъятій, и въ них через то склонности къ ученію, съ самого начала и обыкновения всегда, не отнимать» [1, с. 73]. Учні старших класів колегіуму могли самостійно опановувати наукові знання в багатій бібліотеці колегіуму, у якій, крім книг, було чимало давніх рукописів. Дослідник професор А. Лебедєв зазначав, що свідченням систематичної організації науково-дослідницької діяльності студентів було обов’язкове складання ними оригінальних творів з різних питань філософії, богослов’я, які свідчили про їхню інтелектуальну і духовну зрілість [1, с. 20].

Про високий рівень наукової, дослідницької діяльності в Харківському колегіумі свідчить той факт, що викладали філософію, риторику, богослов’я найосвіченіші професори. Дослідниця Л. Посохова, спираючись на ґрунтовну базу першоджерел, аргументовано вказувала, що в основу викладання в Харківському колегіумі було покладено богословську систему Ф. Прокоповича [2, с. 92].

Так, вважаємо цінним досвід системи диспутів, які проводились в класі богослов’я Харківського колегіуму. Диспути проводились щомісяця в кінці навчального року, урочисто – на завершення курсу. Спираючись на звіти професорів, Л. Посохова зазначала, що для диспутів студенти заздалегідь готували доповіді, тези, запитання і заперечення доповідачу. Деякі із студентів, наприкінці навчального року писали і захищали перед іншими студентами дисертації [там само].

Харківський колегіум демонстрував приклад міцних взаємозв’язків з іншими навчальними закладами для організації просвітницької діяльності його вихованців упродовж усього періоду існування закладу. Зокрема, цінним є досвід наукових зв’язків з Києво-Могилянською академією, Переяславським та Чернігівським колегіумами. Наукові зв’язки відбувалися за напрямками: обмін студентами на підставі бажання самих студентів прослухати певний курс у конкретного викладача; направлення викладачів колегіуму у Московську академію, семінарії Російської імперії; створення вихованцями колегіуму просвітницьких гуртків, розповсюдження наукових знань, сприяння роботі наукових і освітніх установ.

Вихованці Харківського колегіуму, йдучи на кондиції (тимчасове відлучення від занять для викладацької роботи), зобов’язувалися брати книги для самостійних занять наукою [3, с. 185]. Таким чином, справедливо стверджувати, що від початку навчання студенти Харківського колегіуму займалися самостійною науковою діяльністю, студіювали літературу, пов’язували таку діяльність з набуттям практичних навичок викладання.

У ході наукового пошуку з’ясовано, що в Харківському колегіумі утворювалися численні наукові і просвітницькі гуртки. Один із перших гуртків об’єднав прихильників і друзів Г. Сковороди. Це об’єднання виникло наприкінці 60-их рр. XVIII ст., його члени впливали на духовну атмосферу закладу, поширювали серед різних верств населення ідеї філософа. У середині 90-их рр. XVIII ст. утворили гурток, який іноді називали «Попівською академією», під керівництвом О. Паліцина. Гурток об’єднував літераторів, художників, архітекторів (В. Каразін, Є. Станевич, М. Алфьоров, М. Ушинський, О. Кордашевський та ін.).

Отже, історичний досвід Харківського колегіуму свідчить про високий рівень організації науково-дослідницької діяльності студентів у структурі навчального процесу та в якості заходів просвітницького спрямування (робота товариств, проведення публічних лекторіїв, науково-літературних бесід).

 

Використана література

1.      Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительский центр Слободской Украйны / А. С. Лебедев // Чтения Общества Истории и Древностей Российских. – М., 1885. – Кн. 4. – С. 61.

2.      Посохова Л.Ю. Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) / Л. Ю. Посохова. – Харків : Бізнес Інформ, 1999. – 168 с.

3.      Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко / Підготував Ю. Вільчинський. 2-е вид. – Львів : Афіша, 2001. – С. 114 – 185.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info