zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Ворожбіт В.В.

Україна, м. Харків,

Харківський національний

Педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

В статье конкретизировано условия осуществления духовно-нравственного воспитания учащихся общеобразовательных школ Украины периода середины ХІХ – начала ХХ века, указано, как эти условия повлияли на содержание и выбор методов обучения и воспитания школьников.

 

Ключові слова: духовно-моральне виховання, школа, світогляд, релігія, етика.

Стратегія розвитку суспільства у ХХІ столітті відкриває для усіх сфер життєдіяльності, у т.ч. світських і духовних навчальних закладів України, нову еру глобалізації і гуманізації, де людина гуманна і духовно збагачена, громадянин суверенної держави у центрі розвитку, не лише як найвища цінність, але й надзвичайно відповідальна за свої помисли, слова, дії.

У контексті Болонських домовленостей і поетапної реалізації складових мегасистеми цілісного освітнього простору, виразною є потреба збереження національної ідентичності, творче використання педагогічно цінного історичного досвіду упровадження форм і методів виховного процесу при підготовці фахівців через призму Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS - European Credit Transfer System), на основі подальшого духовного розвитку особистості та „одухотворення" нації. Виявлення і аналіз умов здійснення духовно-морального виховання учнів загальноосвітніх закладів України середини ХІХ – початку ХХ століття сприятиме реалізації положень і завдань духовно-морального виховання сучасних дітей і учнівської молоді.

На основі вивчення науково-практичного досвіду українських педагогів та урядовців середини ХІХ – початку ХХ ст. визначено умови формування і здійснення виховних впливів, що в сукупності розкривають специфіку формування світоглядних засад духовно-морального виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. У ході наукового аналізу навчальних програм, політичних заяв та педагогічної практики середини ХІХ – початку ХХ ст. установлено, що першою умовою формування світогляду українців, орієнтованого на духовно-моральне виховання стало традиційне релігійне оточення, так зване виховне середовище спілкування. Дитина від народження і упродовж усього життя перебувала у колі віруючих людей, усі важливі моменти життя так чи інакше були пов’язані із церковною обрядністю. Як другу умову формування світоглядних засад духовно-морального виховання дітей ми виокремили процес зближення принципів урядової освітньої політики і підходів етнопедагогіки у визначенні виховного ідеалу у ХІХ ст. Третя умова формування світоглядних основ духовно-морального виховання дітей у школі – розвиток наукових галузей, поширення антропологічного підходу, педагогічної психології, філософії освіти. Щодо четвертої умови, варто зазначити, що вона певною мірою суперечить третій і виявлялася посиленням ролі релігієзнавства як основи духовно-морального виховання учнів закладів загальної освіти, засобу попередження інтенсивного розвитку у громадян наукового прогресивізму як елементу світогляду. Остання викреслена нами умова виявлялася у політичному та релігійному протистоянні, що впливало на вибір засобів формування світогляду українців ХІХ ст.

Аналіз реальних наслідків політичних заходів у галузі загальної шкільної освіти дозволили схарактеризувати систему використовуваних шляхів, способів і засобів духовно-морального виховання, до яких ми відносимо: уведення у навчальні програми обов’язкових курсів з історії релігії; форми взаємодії і просвітницької діяльності церкви, релігійних товариств і школи; специфіку підготовки і вимоги до вчителів і законовчителів загальних навчальних закладів; поєднання релігійної філософії з філософією освіти; законодавче регулювання питань релігійності викладання; економічні важелі впливу відповідно до релігійної приналежності навчальних закладів [2].

Визначено основні наслідки еволюції духовно-морального виховання для освітньої системи України досліджуваного періоду. Наявний історичний матеріал, автентична джерельна база дозволили зробити комплексний аналіз наслідків політики зміни світоглядних основ духовно-морального виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України, значення навчальних предметів релігійного, гуманітарного, мистецького, прикладного і природничо-наукового спрямування. Так, історичні факти нами були систематизовані у таких аспектах досліджуваної теми: прихований консерватизм та еклектизм у визначенні змісту гуманітарних навчальних предметів; закладаня основ державної шкільної політики у змісті суспільствознавчих курсів; посилення виховуючого характеру навчання під час опанування предметів мистецького, природничо-наукового і прикладного спрямування; специфіка викладання предметів релігійного та релігієзнавчого змісту у школах визначалася динамічною еволюцією від теоцентризму до еклектичного варіанту релігійно-раціональної виховної системи [1, с. 3, 14].

Як відомо, загалом ХІХ ст. — суперечлива доба в історії культури України. Саме у цей історичний період здійснювалася послідовна політика позбавлення України державності й національних досягнень та культурних здобутків попередніх століть. Територія України входила до складу Російської імперії й Австрії. Ще наприкінці ХVІІІ ст. на українських землях, що перебували у складі Російської імперії, відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої. Рух за національне відродження став важливою складовою суспільно-політичного життя України ХІХ ст., що мало відображення і в теорії та практиці духовно-морального виховання учнівської молоді.

В результаті системного аналізу матеріалів з теми дослідження з’ясовано, що умовою успішного духовно-морального виховання було визнано відповідність типології загальноосвітніх закладів соціальній приналежності учнів. В інтересах держави громадяни мали здобути освіту і виховання відповідно до соціального стану, до якого належали від народження. Ця умова розглядалася як основа збереження суспільного миру і спокою. Саме державна ідеологія, становий характер, професійна спрямованість визначали теоретичні засади духовно-морального виховання дітей – мету, завдання, принципи.

Виокремлений нами перелік умов не є вичерпним, однак, він демонструє найбльш загальні із них, які мали безпосередній вплив на формування навчальних програм, відбивалися на зміні суспільних настроїв, державної ідеології у визначенні мети духовно-морального виховання, а також лежали в основі розробки відповідних філософських доктрин, якими керувалися реформатори загальної освіти Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Використана література

1.      Острогорский А. Н. Как устроить нашу школу / А. Н. Острогорский. – СПб., 1903. – 25 с.

2.      Предварительные рассуждения о просвещении в России вообще // Рождественский С. В. Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII -XIX веках / С. В. Рождественский. – СПб., 1910. – C. 373.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info