zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АЛОЗИМНА МІНЛИВІСТЬ МОЛЮСКІВ РОДУ VIVIPARUS MONTFORT, 1810 (GASTROPODA VIVIPARIDAE) СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я

 

Андрійчук Т.В.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Приведены данные алозимного анализа двух видов моллюсков – V. viviparus, V contectus. Показано, что использование этих биохимических генных признаков дает 100% надежность в идентификации этих двух видов.

 

До роду Viviparus Montfort, 1810 належать черевоногі молюски середніх розмірів, які населяють більшість річок та озер. Таксономічні дослідження цієї групи черевоногих молюсків минулих років базувались виключно на сукупності порівняльно-анатомічних ознак, в основі яких лежать використання якісних і кількісних ознак черепашок (враховують їх розміри, форму, забарвлення, тощо). В результаті це викликало досить жваву дискусію відносно статусу цілої низки форм, яким різні автори надають різні таксономічні ранги. Традиційно вважалось [1, 2, 3, 4, 5], що до складу європейської малакофауни входить один рід Viviparus s. l. з кількома видами, найбільш поширеними серед яких є Vviviparus (L.) і Vcontectus (Mill.). Саме ці види вважалися поширеними на території Європейської частини колишнього СРСР [1]. І зараз Західноєвропейські дослідники дотримуються широкої концепції роду. Тоді як малакалоги радянської школи [2] виділяють в родині Viviparidae два роди – Viviparus s. str. і Contectiana, до яких відповідно відносяться вищезгадані масові види, причому кожний з них згодом поділили ще на кілька. Саме ці суперечності у поглядах різних дослідників викликають необхідність проведення додаткових досліджень, які б базувалися на генетичних дослідженнях, що дозволили б прийти до однозначного висновку щодо систематичної структури родини Viviparidae.

Матеріал та методи дослідження

Матеріалом для дослідження послужили збори молюсків, зроблені восени 2009 року та весною 2010 р. у водоймах басейну Середнього Придніпров’я, а саме в с. Пряжів (р. Гуйва), с. Сонячне (р. Кам’янка), м. Канів (урочище Криві Озера) та м. Житомир (р. Тетерів).

Для аналізу використовували м’язи ноги. Екстракт готували, гомогенізуючи шматочок тканини з розчином 10% сахарози з домішкою бромфенолового синього у співвідношенні 1:1.

Електрофоретичний аналіз проводили у 7,5%-му поліакриламідному гелі в тріс-ЕДТА·Na2-боратній системі з рН 8,5 [6]. Для подальшого аналізу обрано один ферментинеспецифічні естерази, у яких були виявлені видоспецифічні спектри. Електрофорез Es ghjdjlbdcz протягом 1 год 20 хв., a Mdh — 2 год. 30 хв.  при напрузі 200 V і силі струму 140 mA. Фарбування гелів проводилося за стандартними методиками [7]. Отримані електрофореграми сканували.

Результати та їх обговорення

Неспецифічні естерази у досліджених молюсків роду Viviparus в м’язах представлені трьома фракціями різної інтенсивності, які відповідають трьом локусам (Es-1, Es-2, Es-3). У даному випадку певною видоспецифічністю характеризуються спектри локусів Es-1, Es-2. Перший характеризується наявністю продукту, а другий – його відсутністю. Такий тип поліморфізму викликаний наявність так званого нуль-алелю у V. сontectus (рис.1)

 

Рис. 1. Схема полокусної інтерпретації спектрів неспецифічних естераз у калюжниць: с – V. сontectus; vVViviparous

 

Великий інтерес викликають відмінності в спектрах цих видів за локусом Es-2, який у Vcontectus є дублікованим, тобто кодується двома ізолокусами, що підтверджується наявністю спектра, що складається звичайно з трьох фракцій, що свідчить про димерну природу ферменту .

Таким чином за електрофоретичними спектрами неспецифічних естераз можна надійно ідентифікувати ці два види живорідок.

Висновки:

1.      Таким чином, на підставі проведеного електрофоретичного дослідження ферментів встановлена чітка видоспецифічність електрофоретичних спектрів неспецифічних естераз

2.      Використання цих біохімічних генних ознак дає 100% надійність в ідентифікації цих двох видів, що і буде використано при подальшому морфометричному аналізі.

 

Література:

1.      Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – 167 с.

2.      Старобогатов Я.И. Фауна моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов / Я.И. Старобогатов – Л.: Наука. – 1970. – 372 с.

3.      Franz V. Viviparus: Morphomrtrie, Phylogenie und Geographie der europaischen, fossilen und rezenten Paludinen / V. Franz // Denkschriftender Medizinisch-Naturwissenschafdichen Gesstllschaft zu Jena (Gustav fisher). – 1932. – 18 p.

4.      Glöer P. Süsswassermollusken / P. Glöer, C. Meier-Brook. – Hamburg: DJN, 1998. – 136 s.

5.      Glöer P. Sübwassergastropoden. Mollusca. Vol I: Nord-und Mitteleuropas / PGlöer. – Hackenheim: ConchBooks, 2002. − 327 s.

6.      Harris H. Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics / H. Harris, D.A. Hopkinson. – Amsterdam: North-Holland, 1976. – 257p.

7.      Peacock F.C. Serum protein electrophoresis in acrilamyde gel patterns from normal human subjects / F.C. Peacock, S. L. Bunting, K.G.Queen // Science. – 1965. – Vol. 147. – P. 1451-1455.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info