zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД – ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

Бойко О.Ю.

Україна, м.Чернівці,

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 

The article deals with the theoretical and practical aspects of program-target method in budgeting that promote the reform of local budgets The examples of appliance of program-target method in social sphere, for example, town’s budget of Chernivtsi, analyzed quality and quantity indicators of the reached results from the execution of the foreseen programs are shown here. Proposed introduction of new programs and performance in various areas.

 

Постановка проблеми. Відомо, що при розподілі бюджету лише на основі функціональної та економічної класифікацій витрат бюджету, має вигляд форм, заповнених даними щодо основних категорій видатків. А інформація про мету здійснення видатків та потенційний ефект у ньому немає. Забезпечення ефективності розподілу бюджетних ресурсів для задоволення державних потреб можливе завдяки таким методам планування показників, які б давали змогу встановлювати чіткі пріоритети в рамках наявних бюджетних ресурсів. Це означає, що при застосуванні програмно-цільового методу увага зосереджується не на розвитку мережі та утриманні штатів установ, а на тому, на скільки послуги, надані за витрачені кошти, відповідають потребам громадян – платників податків. Це дозволить уникнути диспропорцій, утворення заборгованостей, використання бюджету як джерела корупції та марнотратства.

Актуальність питання програмно-цільового методу в тому, що потреби у видатках зазвичай переважають реальні можливості у формуванні доходів, тому в подальшому пропонується використання програмно-цільового методу далі (ПЦМ) в Україні, як основний напрям ефективного використання бюджетних коштів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку й удосконалення методів бюджетного управління в цілому та ПЦМ, зокрема, висвітлено у працях зарубіжних вчених: Р. Хакета, О. Лобко, Р. Кочкарова, В. Білопольська, Ф. Мошера, Б. Райзберга та ін.

Постановка завдання. Метою роботи є узагальнення накопиченого досвіду щодо впровадження ПЦМ, особливостей його використання в бюджетній сфері на рівні місцевих бюджетів та встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів і результатами їх використання на основі визначених цілей та результативних показників.

Виклад основного матеріалу. В Україні останнім часом на макрофінансовому рівні почало розвиватися цільове бюджетування – управлінсько-фінансова технологія, яка передбачає формування бюджетних видатків у відповідності до чітко визначених довго- та середньострокових пріоритетів розвитку країни. Сьогодні найбільш прозорою й ефективною його формою є програмно-цільове бюджетування.

Що ж до тлумачення самого поняття ПЦМ у бюджетному процесі. То кожен автор визначає його по різному, але найповніше визначення дає нам нова редакція бюджетного кодексу, що ПЦМ у бюджетному процесі – це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу [1]. ПЦМ є інструментом для раціонального розподілу бюджетних коштів за різними пріоритетними напрямами і допомагає чітко встановити пріоритети в межах існуючих фіскальних обмежень, а також отримати зворотну інформацію від населення про рівень задоволення послугами, наданими за рахунок бюджетних коштів.

Варто зазначити, що при застосуванні ПЦМ недосягнення запланованого результату не призводить до збільшення ресурсу. Досить часто буває навпаки: якщо результат не досягнуто, то програма може бути скорочена або зовсім припинена. І навпаки: при ефективному використанні бюджетного ресурсу програма розширюється і відповідно ресурси збільшуються [11, 25].

Тепер, для прикладу, розглянемо програму, що застосовуються в сфері соціального захисту населення, фінансування якої заплановано у бюджеті м. Чернівці, оскільки застосування програм саме в цій сфері є актуальним (вони спрямовуються на підтримку особливо незахищених верств населення і подолання бідності) [16].

Розглянемо дану програму на період 2010-2012 роки. Головний розпорядник коштів Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради реалізує програму “Захист” на базі якої функціонує комунальний центр “Турбота”, об’єднання громадян “Народна допомога” та інші організації. У виконанні програми беруть участь міський та районний місцеві бюджети. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми становить 19098,8 тис.грн., в тому числі коштів місцевого бюджету – 18708,8 тис.грн. та коштів із інших джерел – 390,0 тис.грн. Відповідно, як і кожна програма, “Захист” передбачає систему соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств чернівчан на 2010-2012 роки. Головна мета – посилення адресної матеріальної підтримки, покращення надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам міста.

Основними завданнями Програми є забезпечити в 2010-2012 роках подальший розвиток матеріальної підтримки найбільш малозабезпечених чернівчан та удосконалити існуючу систему надання соціальних послуг.

До результативних показників Програми належать:

·         показник продукту – кількість осіб, задіяних Програмою;

·         показник ефективності – середній обсяг фінансування на одну особу;

·         показник якості – відсоток малозабезпечених громадян, які охоплені Програмою, до загальної кількості потребуючих (табл. 1).

Таблиця 1

Результативні показники комплексної програми “Захист” на 2010 – 2012рр.

Результативні показники

Роки

2010

2011

2012

Показник продукту: кількість осіб, задіяних Програмою (тис.грн.)

26,0

27,7

28,5

Показник ефективності: середній обсяг фінансування на одну особу (грн.)

226,4

231,7

238,5

Показник якості: % малозабезпечених громадян, які задіяні Програмою, до загальної кількості потребуючих (%)

68,4 %

72,9 %

75,0 %

 

Дані табл.1. свідчать про збільшення результативних показників комплексної програми “Захист”, а саме кількість осіб задіяних Програмою зросте з 26,0 тис. чол. у 2010 році до 28,5 тис. чол.. у 2012 році, середній обсяг фінансування збільшиться з 226,4 грн. у 2010 році до 238,5 грн. у 2012 році.

Проведемо аналіз ресурсного забезпечення комплексної програми “Захист”, використовуючи дані табл.2. Для більш повного задоволення потреб малозабезпечених верств населення міста необхідно здійснювати фінансування Програми у 2010-2012 роках у таких обсягах: з міського бюджету – 15197,8 тис.грн., з бюджетів районних в м. Чернівцях рад – 3511 тис.грн., за рахунок благодійних надходжень в рамках міської акції “Милосердя” – 390 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у ресурсному забезпеченні Програми займають бюджетні кошти, які складуть у 2010 році 5885,3 тис. грн. ( в тому числі кошти міського бюджету 4737,3 тис. грн., кошти районного бюджету 1018,0 тис. грн.), у 2011 році 6417,5 тис. грн. ( в тому числі кошти міського бюджету 5118,5 тис. грн., кошти районного бюджету 1169,0 тис. грн.), у 2012 році 6796,0 тис. грн. ( в тому числі кошти міського бюджету 5342,0 тис. грн., кошти районного бюджету 1324,0 тис. грн.) При тому сума коштів міського благодійного фонду “Милосердя” протягом запланованих років планується на рівні 130, 0 тис. грн.

Таблиця 2

Ресурсне забезпечення комплексної програми “Захист” міста Чернівців на 2010–2012роки

Очікуваний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2010

рік

2011

рік

2012

рік

Всього витрат на виконання Програми, тис. грн.

Обсяг ресурсів всього в тому числі:

5885,3

6417,5

6796,0

19098,8

міський бюджет

4737,3

5118,5

5342,0

15197,8

районні бюджети

1018,0

1169,0

1324,0

3511,0

кошти міського благодійного фонду “Милосердя”

130,0

130,0

130,0

390,0

 

Виконання Програми дасть змогу покращити матеріальне забезпечення та умови проживання біля 28,5 тисяч малозабезпечених чернівчан. Тобто, можна без перебільшення стверджувати, що певні кроки щодо ефективного використання бюджетних коштів та досягнення при цьому результативних показників вже зроблено.

На сьогоднішній день задля досягнення мети ефективного реформування бюджетного планування потрібно ефективно працювати над побудовою чіткої системи узгодження взаємозв’язку стратегічного плану та програмно-цільового бюджету як інструменту досягнення стратегічних цілей.

Хоча м. Чернівці приєднається до планування бюджету за програмно-цільовим методом лише в рамках другого етапу проведення цієї реформи з 2013 року, місцевою владою вже на сьогодні активно розробляється і впроваджується в життя ряд програм в галузі охорони здоров’я, освіти, економіки, житлово-комунального господарства та ін. [2].

Використовуючи досвід пілотних областей (Луганської, Житомирської, Львівської та АРК), можна запропонувати розроблення і впровадження наступних програм, що в подальшому покращили б використання бюджетних коштів.

З метою вирішення проблем, пов’язаних з підготовкою професійної діяльності, підвищення рівня соціальної захищеності вчителя можна розробити Програму “Вчитель”, строком на 3-4 роки. Метою програми буде визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з урахуванням сучасних вимог, забезпечення економічних і соціальних гарантій педагогічними працівниками, підвищення статусу педагога в суспільстві. Для реалізації даної програми потрібно залучити кошти державного бюджету, місцевого та районного бюджетів, а також благодійні внески та інші кошти. В середньому за період здійснення Програми необхідно витратити близько 5 млн.грн. З метою послідовного виконання цілей Програми “Вчитель” та підвищення соціального статусу педагогів потрібно розробити Програму “Підвищення престижу праці вчителя”, яка б передбачала вирішення соціально побутових проблем педагогів, поліпшення системи отримання заробітної плати та ін. в рамках даних програм потрібно звернути увагу на розрахунок наступних результативних показників програми:

·         показники затрат, де б розраховувалося кількість коштів, отриманих з різних рівнів бюджету, кількість коштів отриманих з інших джерел;

·         показники продукту (кількість осіб задіяних програмою, обсяг наданих послуг даною програмою;

·         показники ефективності (середній обсяг фінансування на одну особу, відношення максимальної кількості наданих послуг до визначеного обсягу фінансових ресурсів, досягнення визначеного результату);

·         показники якості (% громадян у сфері освіти, які задіяні Програмою, до загальної кількості передбачених (%)).

Також можна запропонувати створення ряду програм в сфері охорони здоров’я, які би забезпечували зниження демографічної кризи регіону, покращення здоров’я населення, розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та ряд інших програм [17].

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що здійснювати повний перехід на управління видатками за ПЦМ в усіх сферах суспільної діяльності, на наш погляд, не зовсім доцільно, оскільки фінансування таких напрямів, як представницькі органи влади, судова влада тощо на основі ПЦМ ускладнено. У цих сферах відсутня система середньо- або довгострокових цілей, в наслідок чого програми не мають реального підґрунтя, складно визначити показники результативності, тому їхнє фінансування має підтримуватися в поточному режимі із застосуванням традиційного методу, а структура бюджету буде включати програмну та не програмну його частини.

Крім того, у сучасних демократичних суспільствах при побудові незалежних бюджетних систем за орієнтир береться принцип фінансової децентралізації, сутність якого полягає у пошуку різноманітних механізмів перерозподілу фінансових ресурсів між центральним та локальним рівнями управління. Розширення господарської самостійності регіонів у ході трансформаційних змін потребує новаторського підходу до проблематики взаємовідносин між центральним і місцевими бюджетами, правильної оцінки потреб останніх у державному фінансуванні та формах його здійснення. Саме реалізація стратегії розвитку України, яка проголошена її керівництвом, вимагає наближення до стандартів розвинених демократичних країн Європейського Союзу що передбачає, зокрема нові можливості для якісної перебудови вітчизняної економіки, запровадження інновацій в управлінні ресурсами, яка дасть можливість забезпечити економічно вигідне використання і споживання матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, зміцнити рівень економічної безпеки й фінансової стійкості та створення умов населенню для європейського рівня життя.

 

Список використаних джерел

1.      Бюджетний кодекс України: за станом на 08.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2.      Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції

3.      Застосування програмно – цільового методу в бюджетному процесі» (від 14 вересня 2002 р. № 538-р); “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів” (від 23.05.07 р. №308-р) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4.      Білопольська В.М. Проблеми в сфері управління бюджетними ресурсами регіону: стратегія їх подолання / В.М. Білопольська, К.О. Чурікова // Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов [под общ. ред. П. В. Егорова]. – Донецк. - 2009. – № 1 (15). - С.20-32.

5.      Кочкаров Р.А. Целевые программы: инструментальная поддержка. – М.: Экономика, 2007. – 223 с.

6.      Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление / Б.А. Райзберг, А.Г. Лобко. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 428 с.

7.      Хакет Р. Програмно-цільовий метод / Program Budgeting Manual. – Barents Group, 1999. – 112 с.

8.      Офіційний сайт Чернівецької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://chernivtsy.eu/portal/f/programs/zakhyst

9.      Офіційний сайт ІБСЕД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Other Publications/Practic_ukrПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info