zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Сучасний стан взаємодії ДержавноЇ казначейсЬКОЇ СЛУЖБИ України і місцевих бюджетів

 

Буянова І.А.

Україна, м.Чернівці,

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 

Обоснована целесообразность внедрения в Украине казначейской системы исполнения местных бюджетов. Проделан анализ динамики и структуры межбюджетных трансфертов, передавались из Государственного бюджета Украины местным бюджетам. Проанализирован ряд статей отечественных ученых, работавших по исследуемым вопросам.

 

Постановка проблеми. Виникнення Державної казначейської служби України призвело до переходу на новий етап у розвитку бюджетних відносин. Це пов’язано з тим, що при переході на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів їх виконання стало більш прозорим та ефективним. Актуальність дослідження пов’язана з питанням, що стосується визначення ефективності проведення бюджетного процесу, а особливо етапу виконання бюджетів різних рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання казначейського обслуговування виконання бюджетів висвітлювалися у працях Ю.М. Барського, І. Габа, О. Осадченко, О.В. Охрімовського, О.М. Фесик, та ін..

Постановка завдання. Мета статті – висвітлити основні проблеми взаємодії Державної казначейської служби України, шляхи їх вирішення; переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

Виклад основного матеріалу. Місцевим бюджетам України було притаманно хронічне перефінансування одних статей видатків та недофінансування інших, постійне накопичення кредиторської заборгованості, значні зловживання при проведенні фінансових операцій з коштами бюджетів та їх нецільове використання. Власне проблема тимчасової нестачі грошових коштів, що постає нині перед місцевими бюджетами, та покладення на казначейські органи функції покриття касових розривів у процесі управління грошовими потоками місцевих бюджетів стала ключовою при прийнятті рішення про переведення коштів місцевих бюджетів на казначейське обслуговування

Однак вчені виділяють певні недоліки від вимушеного переведення всіх бюджетів на казначейське обслуговування:

1)      зниження мобільності управлінської діяльності органів місцевого самоврядування;

2)      посилення регламентованості та бюрократичності бюджетного процесу на первинному рівні;

3)      блокування можливості застосування прогресивних технологій фінансового менеджменту – бюджетування, яке передбачає можливість оперативного перенаправлення руху фінансових потоків у рамках кожного окремого бюджету.

Казначейська система виконання місцевих бюджетів не позбавляє місцеві органи влади прав, гарантованих їм Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", а створює належні умови для ефективного виконання покладених на них повноважень. Це відбувається завдяки посиленню контролю за витрачанням коштів місцевих бюджетів, отриманню від органів Держказначейства повної та оперативної інформації про фінансові операції з коштами місцевого бюджету і поліпшення управління бюджетними зобов'язаннями. При цьому органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення у процесі виконання місцевого бюджету, а органи казначейства мають повноваження щодо забезпечення та контролю за реалізацією цих рішень з боку розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету.

Перехід на казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів вніс наступні позитивні моменти у фінансову систему [2]:

1)      модернізація методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на рахунках розпорядників коштів;

2)      розміщення бюджетних коштів на казначейських рахунках та їх акумуляція на єдиному казначейському рахунку дає змогу своєчасно виконувати видаткову частину бюджету;

3)      концентрація дохідної і видаткової частини бюджетів, що надає можливість володіти повною, достовірною та оперативною інформацією;

4)      формування органами Державної казначейської служби України достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в цілому за результатами кожного звітного періоду.

Створення системи "єдиного казначейства" ставить місцеві органи влади в рівні умови, оскільки перерахування міжбюджетних трансфертів здійснюється органами Держказначейства відповідно до встановлених нормативів щоденних перерахувань від обсягу надходжень доходів державного бюджету на регіональні рахунки казначейства.

Казначейське виконання місцевих бюджетів значно посилює контроль за використанням бюджетними організаціями бюджетних коштів, передбачених на їхнє утримання і проведення заходів. Адже воно забезпечує щоденний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни, відповідність наданих до оплати документів (рахунків, договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) тощо) вимогам чинного законодавства.

Переваги казначейського обслуговування переконливо свідчать про те, що він є ефективним і доцільним. Але ряд проблемних питань, які виявлено в ході казначейського обслуговування місцевих бюджетів, спонукають органів ДКСУ до необхідності удосконалення та оптимізації процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками.

Серед них можна виділити такі: недостатність забезпечення матеріально - технічною базою (комп'ютерами, модемами тощо); значне збільшення навантаження на канали зв'язку, низький рівень охоплення районної ланки цифровими технологіями зв'язку; оптимізація системи "Клієнт-Казначейство". При цьому слід зазначити, що розробка даного програмного забезпечення має враховувати специфіку казначейського обслуговування, тобто проведення попереднього та поточного контролю в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів; відсутність чіткого розмежування повноважень та функцій між органами місцевого самоврядування і органами Держказначейства в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів; територіальна віддаленість сільських та селищних бюджетів; оптимізація документообігу та скорочення обсягів робіт, що здійснюються в ручному режим, тощо[5].

За словами О. В. Охрімовського, у роботі казначейства спостерігається значне збільшення функцій, а також їх конкретизація та деталізація без відповідного закріплення у нормативній базі, що в свою мірою породжує безліч проблем в процесі казначейського обслуговування бюджетів. Тому назріла гостра проблема у прийнятті закону України про ДКСУ з встановленням чітких його прав та обов'язків у процесі виконання бюджетів усіх рівнів [4].

Найдискусійнішими питаннями, пов’язаними з прийняттям такого закону, є: статус Державної казначейської служби України як інституту виконавчої влади, елементу інтегрованої системи управління державними фінансами; комплекс питань, пов’язаних з регламентацією взаємодії ДКУ з Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією, Державним митним комітетом, Національним банком України, Верховною Радою України через її профільні комітети і комісії, органами виконавчої влади усіх рівнів; структура і якість ДКСУ; розмежування функцій і завдань, що стоять перед Головним управлінням ДКСУ, обласними управліннями та районними управліннями; соціальні гарантії працівникам ДКСУ[1].

На шляху до розв’язання цієї проблеми було прийнято Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», з метою усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління.

Висновки. Державна казначейська служба України є надійною, стабільною державною установою, яка забезпечує казначейське обслуговування державного та місцевого бюджетів, розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів державних коштів, контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями, контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевого бюджетів. Однак, поряд із цим існує ряд певних недоліків у його функціонуванні і співпраці із місцевими бюджетами, зокрема, відсутність закону, який би чітко регламентував його діяльність.

 

Список використаних джерел:

1.      Барський Ю.М. Механізм забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи України органами Державного казначейства України / Ю.М. Барський, І.В. Олександренко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.

2.      Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги і недоліки/ І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010.- №9.-с.20-22

3.      Осадченко О. Проблемні питання обслуговування місцевих бюджетів / О. Осадченко// Казна України. – 2011.- №1.- с.24-26

4.      Охрімовський О.В. Удосконалення організації в роботі територіальних казначейських органів // Казна. - 2007. - № 11. - с. 4-6.

5.      Фесик О.М. Вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами / О.М. Фесик, І.А. Зав’ялова. Режим доступу: www.intkonf.org.

6.      Державне казначейство України. – Режим доступу : www.treasury.gov.ua.

7.      Головне управління Державного казначейства України в Чернівецькій області. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/reg/control/chv/uk/index.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info