zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Колесник М.В.

Україна, м. Київ,

КНУ ім. Т.Г. Шевченка

 

У сучасному світі організація та проведення  маркетинговх  досліджень має величезну цінність. Крім того, ця цінність постійно зростає. З одного боку, таке зростання обумовлене переходом від локального маркетингу, обмеженого державними кордонами, до глобального. З іншого, у міру розвитку ринків і вдосконалення технологій, споживачі отримують великі можливості у виборі, щоб найбільш повно задовольнити їх потреби. При цьому, через доступ до великого обсягу найрізноманітнішої інформації, вони стають все більш розбірливими. У такій ситуації передбачити реакцію споживачів на ті або інші товари і послуги, можна лише володіючи оперативною й достовірною маркетинговою інформацією.

 

Маркетингова діяльність - це діяльність, насамперед орієнтована на перспективу, її головний напрямок - вивчати тенденції і можливості розвитку запитів споживачів і суттєво впливати на їхнє формування. Необхідність проведення маркетингових досліджень з метою одержання маркетингової інформації з думки Ф. Котлера була обумовлена трьома тенденціями, що проявилися в ХХ столітті [6]:

·         Перехід від маркетингу на місцевому рівні до маркетингу в загальнонаціональному масштабі.

·         Перехід від купівельних нестатків до купівельних потреб.

·         Перехід від конкуренції в цінах до нецінової конкуренції.

Рекомендації щодо вдосконалення способів збору і обробки маркетингової інформації: основу маркетингу складає процес безперервного збору, аналізу та оцінки інформації. Неможливо ефективно управляти всією сукупністю заходів, об'єднаних поняттям маркетинг, при відсутності постійно оновлюваної і відповідної дійсності інформації.

Для вирішення цих та багатьох інших маркетингових завдань кожна фірма повинна володіти системою отримання, зберігання та аналізу маркетингової інформації. Допомогти в цьому покликана правильно побудована маркетингова інформаційна система.

Маркетингова інформаційна система (МІС) - система заходів щодо збору, сортування, аналізу і представленню маркетингової інформації, яка використовується при прийнятті маркетингових рішень.

Спеціальні відділи маркетингових досліджень звичайно мають великі компанії. Які в змозі понести істотні витрати, пов'язані з функціонуванням такого відділу.

У ряді випадків вкомпанії призначається тільки один фахівець, відповідальний за маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження можуть проводитися власними силами організації або ж організація може вдатися до послуг спеціалізованих консультаційних організацій. При виборі між першим і другим варіантами проведення маркетингових досліджень враховується безліч факторів.

Результати опитування менеджерів 1690 компаній Росії показали, що послугами агентств з дослідження ринку користуються 36,2 % компаній і 63,8 % не користуються [7]. Після вирішення організаційних питань приступають до проведення маркетингових досліджень.

До сучасних методів збору та обробки даних можна віднести використання Інтернет - технологій. Завдяки поширенню та використанню комп'ютерних технологій, в даний час в ньому зібрана інформація практично з усіх галузей людської діяльності: науки, виробництва, комерції, літератури, сфери розваг і т.д. У той же час він дозволяє отримати зручний оперативний доступ практично до будь-якого виду інформації, що зберігається в різних мережах і базах даних.

Маркетингові дослідження треба розглядати як частину постійнодіючого інформаційного процесу. Необхідно, щоб фірма розробляла і використовувала систему постійного спостереження за навколишнім середовищем та зберігання даних з тим, щоб вони могли аналізуватися в майбутньому.

У практиці розробки ефективних маркетингових структур у сучасних підприємствах можна виділити такі завдання, що вимагають розв’язання:

1.      побудова організаційної структури маркетингу, визначення необхідних функцій, налагодження взаємодії з підрозділами підприємства;

2.      перегляд застосовуваних методів і підходів, аналіз практики запровадження маркетингових інструментів, визначення результативності маркетингу;

3.      розробка маркетингових стратегій, визначення комплексу маркетинг–мікс для досягнення цілей підприємства;

4.      інформаційне забезпечення процесу прийняття маркетингових рішень.

Організаційна структура маркетингу на підприємствіможе бути різною, за умови, що вона забезпечує ефективне виконання основних функцій. Для підприємства продовольчих товарів характерні два основних види організації маркетингу: маркетинг як функція управління і маркетинг як функція обслуговування.

Маркетингові дослідження являють  собою один з ключових інструментів маркетингової інформаційної системи сучасного підприємства.

Інтернет, як середовище та засіб комунікації, що містить великий обсяг інформації практично з усіх галузей знань і представляє більшість провідних світових компаній і широкі верстви споживачів, може бути ефективно використаний для їх проведення.

Інтернет є ефективним інструментом проведення як вторинних, так і первинних маркетингових досліджень. Основними джерелами вторинних даних є web-сайти, доступні через Інтернет бази даних, телеконференції та файлові сервери. Основне завдання, що стоїть при проведенні вторинних досліджень в Інтернеті полягає у пошуку ресурсів, що містять необхідну інформацію. Основними інструментами пошуку виступають пошукові машини, каталоги і мета-засоби пошуку.

Основними методами збору первинних даних в Інтернеті є інтернет-опитування, спостереження та експерименти. Підготовка до проведення інтернет-опитувань складається з ряду важливих етапів – планування вибірки, вибору місця і засобів проведення опитування, правильного складання анкети. Основними методами збору інформації про поведінку відвідувачів на web-сайтах є лічильники та використання статистики, одержуваної постачальниками послуг Інтернету.

При цьому необхідною умовою успішного планування і проведення пошукових робіт стає знання всіх основних існуючих на сьогоднішній день типів ресурсів Інтернету, розуміння технічної та тематичної специфіки їх інформаційного наповнення та особливостей доступу до них.

Отже, забезпечення ефективного управління маркетинговою інформацією можливе лише в межах маркетингової інформаційної системи. Технологічно МІС містить у собі індивідів, устаткування і процедури збору, сортування, аналізу, оцінки і розподілу необхідної своєчасної і достовірної інформації, що використовується для прийняття маркетингових рішень. Очевидно, що першочерговим завданням, яке має бути вирішене при створенні МІС, є оцінка потреб зацікавлених осіб в інформації, її характері й регулярності постачання.

 

Список використаних джерел

1.      Виханский О.С. Стратегическое управление. – М., 2005.

2.      Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. – М.: Финпресс, 2000.

3.      Горелова А. Маркетинговые исследования, многоаспектный взгляд // Маркетинг, 2000 г. №6.

4.      Гуров В. Интернет для бизнеса. М., 2004.

5.      Ковалев В.А., Вайленко П.П. Маркетинговый анализ. – М.: Экономика, 2001. – 173 с.

6.      Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736с.

7.      Маркетинговые исследования / Под ред. Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1998.

8.      Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.: Прогресс, 2001. – 189с.

9.      НарешМалхотра. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. — К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. — 768 с.

10.  Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 752 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info