zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Коваль Л.В., Причепa Г.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний аграрний університет

 

В статье рассмотрены специфические вопросы организации бухгалтерского учета на предприятиях, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Внесены предложения относительно совершенствования учетных процедур при ведении учета внешнеэкономических операций.

 

 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві відіграє важливу роль в досягненні високих результатів діяльності як в поточному періоді, так і на довгострокову перспективу. Правильна побудова системи обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю має свої специфічні особливості.

Питаннями організації бухгалтерського обліку займались такі науковці як Ф.Ф. Бутинець, О.І. Кобилянська, М.В. Кужельний, О.В. Олійник, І.В. Павлова, М.М. Шигун. Наведені автори дослідили організаційні особливості бухгалтерського обліку, проте проблеми обліку зовнішньоекономічних операцій потребують більш ґрунтовного висвітлення.

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, включає такі специфічні завдання:

1)      забезпечення всебічного контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, а також за виконанням зобов’язань та угод;

2)      подання інформації для визначення фінансових результатів від здійснення зовнішньоекономічної діяльності та обчислення рентабельності зовнішньоекономічних операцій;

3)      підготовка даних щодо кредиторської та дебіторської заборгованості між контрагентами;

4)      подання фінансової звітності та управлінської для оперативного прийняття рішень;

5)      формування інформації щодо ділової активності підприємства та шляхів її покращення;

6)      врахування зміни курсових різниць на кожну звітну дату.

Ведення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві визначає певні параметри бухгалтерського обліку та його організації, зокрема організаційна структура бухгалтерської служби на підприємстві має враховувати обсяги діяльності підприємства та географічне розташування ринків збуту. Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність

Особливості організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність

Характер впливу на ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

1. Нормативне забезпечення

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що проводять зовнішньоекономічні операції має проводитись у відповідності до вітчизняного та міжнародного законодавства.

2. Обов’язкові процедури

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в будь-якому випадку виступає об’єктом митного контролю, що також буде впливати на параметри бухгалтерського обліку такого підприємства.

3. Оформлення експортної чи імпортної операції

Для чіткого визначення моменту переходу права власності на товар укладається зовнішньоекономічний договір та в обов’язковому порядку передаються товаросупровідні документи, зокрема товарно-транспортні накладні та рахунки-фактури.

4. Валюта операції

Хоча розрахунки між контрагентами відбуваються за обумовленою валютою, в обліку в обов’язковому порядку визначається курс НБУ на дату перерахунку готівки.

5. Мовні бар’єри

Документальне оформлення може здійснюватись як на обох мовах країн-учасниць (українській та іноземній), так і виключно на іноземній мові, але в будь-якому випадку підприємство повинно мати переклад тексту.

6. Ризиковість

Постачання товарів та послуг на міжнародному рівні містить в собі набагато більше ризиків, ніж аналогічна діяльність в межах однієї країни, тому при здійснення цих операцій має забезпечувати належний високий рівень рентабельності.

 

Одним із важливих моментів організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, є побудова робочого плану рахунків. Основна проблема полягає у відсутності аналітики при веденні експортно-імпортних операцій на рахунках бухгалтерського обліку, тому підприємство мусить займатись даним розподілом самостійно і визначати конкретні субрахунки, виходячи із своїх потреб. Облік зовнішньоекономічних операцій передбачає появу рахунків обліку іноземної валюти, доходів та витрат від операційних та неопераційних курсових різниць, розрахунків з іноземними контрагентами, а авансові платежі деталізуються з позначенням іноземної чи вітчизняної валюти. Рахунки бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій відображені в таблиці 2.

Таблиця 2

Рахунки бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій

Рахунки

Ведення аналітики

312

 «Поточні рахунки в іноземній валюті» (передбачає додаткову аналітику за формами розрахунків та видами валюти)

314

«Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

362

«Розрахунки з іноземними покупцями» (вводиться додаткова аналітика для позначення грошових та бартерних операцій)

371

«Розрахунки за виданими авансами» (аналітику відображають за іноземною або вітчизняною валютою)

632

«Розрахунки з іноземними постачальниками» (аналітику здійснюють за грошовими та бартерними операціями)

681

«Розрахунки за авансами одержаними» (додатково вказується вітчизняна чи іноземна валюта)

714

«Дохід від операційної курсової різниці»

945

«Втрати від операційної курсової різниці»

744

«Дохід від неопераційної курсової різниці»

 

Облік операцій має бути побудований таким чином, аби легко можна було обчислити рентабельність зовнішньоекономічних операцій та їх частку в загальному обсязі здійснених операцій за певний період часу, а також порівняти фінансові результати з продажу товарів та послуг зарубіжним та вітчизняним партнерам [1]. Для ведення вказаної аналітики, на нашу думку, доцільним буде передбачення в робочому плані рахунків аналітичних витратних і доходних рахунків для обліку зовнішньоекономічних операцій.

Ще одним елементом організації бухгалтерського обліку виступає документообіг підприємства, що повинен враховувати особливості і потреби конкретного суб’єкта господарювання, його розміри та складатись з 4 послідовних етапів: створення документів, перевірка, обробка та зберігання. Поняття документообороту охоплює всі зазначені стадії.

В обліку зовнішньоекономічних операцій часто використовуються специфічні форми документів, зокрема такі як вантажно-митна декларація, інвойс, коносамент тощо. Для обліку товарів зазвичай оформляється вантажно-митна декларація, тоді як типова форма акта наданих послуг при їх експорті чи імпорті не передбачена жодним із існуючих нормативних актів, якщо не брати до уваги такий вид діяльності як будівництво [3]. Тому, на нашу думку, доцільною буде розробка відповідної документації щодо відображення наданих послуг. Будь-яка зовнішньоекономічна операція передбачає укладання договору комісії, консигнації чи договору постачання [2].

Отже, організація бухгалтерського обліку на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, має свої особливості та завдання. Форма організації бухгалтерського обліку та організаційна структура бухгалтерської служби повинна враховувати розміри, масштаби діяльності та періодичність здійснюваних зовнішньоекономічних операцій. Деталізацію інформації на рахунках бухгалтерського обліку доцільно проводити за наявними методичними рекомендаціями, що спрощує процедуру аудиторського контролю, для чого в обов’язковому порядку розробляється робочий план рахунків. Особливу увагу слід приділити розробці типових форм первинних документів для відображення наданих послуг.

 

Література:

1.      Гриліцька А.В. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій / А.В. Гриліцька, Н.О. Якименко // Збірник наукових праць ЧДТУ. – 2009. – №22. – С. 26 – 30.

2.      Пшеничний Н.Ю. Облік та контроль експортно-орієнтованої готової подукціїї / Н.Ю. Пшеничний // Облік, аналіз і аудит. – 2011. – №1. – С. 215 – 218.

3.      Чирка Д.М. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності / Д.М. Чирка // Міжнародний збірник наукових праць. – 2008. – №1(19). – С. 393 – 400.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info