zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Офшорні зони: проблеми та перспективи для економіки України

 

Коваль С.М., Шеремета М.О.

Науковий керівник - Петрук О.Ф.

Україна, м. Чернівці, БДФЕУ

 

Рассмотрены особенности функционирования оффшорных зон и проблем, возникающих в святи с их господствующей позицией на рынке мировых капиталов, а также выделены перспективные пути решения проблем, которые они создают для экономики Украины в частности.

 

В сучасних умовах офшорні зони зайняли панівну позицію в розподілі світового руху капіталу. Відповідно до розрахунків експертів у офшорних зонах зосереджується близько 60% загальної вартості світового капіталу, а також приблизно 22 % зовнішніх банківських активів, через них проходить приблизно половина фінансових транзакцій.

Останніми роками офшори стали потужними світовими розподільчими центрами, а також активізують різні транснаціональні фінансові потоки та прискорюють обіг фінансових активів в міжнародному масштабі.

Функціонуванню офшорних зон та офшорного бізнесу присвячені дослідження багатьох науковців, зокрема: Батрименка В.В., Бозуленка О., Каховича О.О., Кмітя В.М., Крикуненка К.В., Мірошніченка О.В., Москаленка Н.В., Натюшина О.К., Шуліка О.О. та багатьох інших.

У вітчизняному законодавстві відсутнє чітке визначення офшорних зон, при цьому виходячи з того, що у Податковому кодексі під терміном «нерезиденти, що мають офшорний статус» розуміються «нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента» [1], апріорі виходить, що для українських податкових, правоохоронних і інших контролюючих органів офшорними територіями (зонами) є країни, що входять до затвердженого КМУ «Переліку офшорних зон», який періодично оновлюється.

Офшорна зона є одним із видів вільних економічних зон. Їх відносять до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високий рівень та законодавчі гарантії банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання [7, 88].

В Україні складні умови здійснення підприємницької діяльності спонукають підприємців до пошуку засобів планування та мінімізації податків. Для цього використовують світовий досвід, щодо створення офшорних компаній.

Господарський суд чи органи прокуратури не можуть кваліфікувати переказ грошей в офшорну зону як приховування або заниження прибутку. Створення компаній в офшорних зонах законодавством не заборонено, а прибуток з’являється у суб’єктів господарювання інших країн.

 

Рис.1. Структура прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2011 році

 

Варто проаналізувати структуру прямих іноземних інвестицій, потрібно відмітити кардинальні зміни у структурі та обсязі прямих іноземних інвестицій в економіку України у 2011 році, зокрема найбільшу частку від загального обсягу іноземних інвестицій надійшло від Кіпру, тобто 25 % , наступні за обсягом вкладення з Німеччини, а саме 15%, та замикають трійку найбільших вкладень Нідерланди, а саме з часткою в 10%.

Аналіз динаміки обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України по країнах-інвесторах (Рис. 1) дозволяє зробити висновок про існування стійкої тенденції до зменшення долі інвестицій у вітчизняну економіку таких провідних в економічному плані країн світу як Велика Британія, Німеччина і США за умов підвищення долі інвестицій із Кіпру, обсяг яких починаючи з початку 2000 року виріс більш ніж у 40 разів, та офіційно віднесених до переліку офшорних територій Британських Віргінських островів (у 9 разів за останні 10 років).

Варто зазначити, що явище несплати податків безпосередньо пов’язане з іллегальною («тіньовою») складовою економічної діяльності, оскільки остання, виходячи з існуючих підходів до її структуризації, поділяється на «неформальну» (у межах домогосподарств та підприємств із неформальною зайнятістю), «приховану» (частина легальної діяльності, яка не обліковується або применшується з метою ухилення від оподаткування) та «кримінальну» (заборонена законом діяльність) [7, 89], то перші дві з розглянутих складових набувають іллегального характеру саме через несплату, або неповну сплату податків.

При цьому фахівцями розділяються поняття «втеча від податків» і «ухилення від податків», під втечею від податків зокрема розуміються легальні дії платника податків щодо зменшення його податкових зобов’язань, а під ухиленням — нелегальна, несумісна з податковим законодавством діяльність.

Саме офшорні зони можуть виступати як засобом легітимної мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів господарювання, так і ухилення від оподаткування та виведення фінансових ресурсів з під контролю державних органів, що є реальною загрозою національній економічній безпеці.

Відсутність адекватних заходів протидії використанню офшорних механізмів ухилення від оподаткування призводить до виникнення нерівних конкурентних умов, в яких перебувають законослухняні господарські суб’єкти у разі сплати конкурентами менших податків, що спонукає суб’єкти підприємницької діяльності до пошуку «схем оптимізації оподаткування», у т. ч. і нелегальних.

Реальною протидією процесам ухилення від оподаткування, у тому числі і шляхом використання офшорних механізмів може стати лише комплексна, узгоджена з іншими країнами та міжнародними організаціями, система політичних, правових, економічних, організаційних, технічних заходів направлених на обмеження можливостей проведення фіктивних фінансових операцій, метою яких є ухилення від оподаткування.

До проблем, що пов’язані з функціонуванням офшорних зон, можна віднести:

·         створення елементів нестабільності у світовій економіці та фінансах у зв’язку з можливістю накопичення в офшорних зонах великих обсягів капіталів, зокрема спекулятивних;

·         створення умов для відтоку капіталу;

·         поглиблення і підтримка тіньової економіки;

·         погіршення соціальних процесів, що пов’язані з ухиленням від оподаткування за допомогою офшорних зон.

Серед перспективних шляхів вирішення вищезазначених проблем можна виокремити:

·         сформувати ефективну вітчизняну нормативно – правову базу, що стосується функціонування офшорних зон;

·         посилення регуляторних і контрольних заходів по відношенню до офшорного бізнесу;

·         оптимізувати податкове навантаження, що залежить від конкретної ситуації функціонування ринку;

·         посилити співпрацю з міжнародними організаціями для гармонізації національного законодавства з їх правовими системами;

·         забезпечення легалізації «тіньових» інвестиційних потоків за допомогою регуляторних процесів.

Отже, існує необхідність ефективної протидії використанню офшорних механізмів ухилення від оподаткування з метою підвищення рівня економічної безпеки України визначають актуальність і перспективність проведення подальших розвідок у даному напрямку.

 

Список використаних джерел:

1.      Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www. rada. gov. ua.

2.      Про перелік офшорних зон: Розпорядження Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www. rada. gov. ua.

3.      Батрименко В.В. Криза фінансового регулювання на мегарівні у світовому господарстві: виникли для нових ринкових економік / В.В. Батрименко // Економіка і управління. – 2010.- №2. – С.20-26.

4.      Бозуленко О. Роль офшорної фінансовї діяльності у світовій фінансовій системі // Економіст. – 2008. - №1. – С.51-53.

5.      Кахович О.О. Функціонування офшорного бізнесу та необхідність його законодавчого регулювання / О.О. Кахович, О.К. Натюшин, О.О. Шуліка// Економічний простір. – 2011. - №46. – С.13-20.

6.      Кміть В.М. Офшорні зони як інструмент міжнародної податкової конкуренції / В.М. Кміть, Л.П. Ткачик // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби. – 2009. - №1. – С.151-157.

7.      Крикуненко К.В. Глобалізація фінансового капіталу та роль офшорних зон у міжнародному русі капіталу / К.В. Крикуненко // Вісник донецького Національного університету. Серія: Економіка і право. – 2009. – Вип.1. – С.443-448.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info