zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

 

Кучерявенко О.П.

Україна, м. Бобровиця,

ВП НУБіПУкраїни „Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової

 

Завданням вищої школи в сучасних умовах є підготовка всебічно розвинених, здатних безперервно вчитись, поповнювати і поглиблювати свої знання фахівців. На професійну спрямованість навчання орієнтовано принцип зв’язку теорії з практикою і навчання з життям, який спирається на найважливіші методологічні положення про єдність теорії і практики.

 

На сучасному етапі реорганізації професійної діяльності та запровадження нових державних стандартів вищої освіти все більше уваги приділяється питанню підвищення якості підготовки фахівців. Молодший спеціаліст є тією ланкою в системі освіти від умінь, знань, відповідальності якого значно залежить успіх навчально-виробничого процесу. І саме інноваційні процеси, що йдуть сьогодні в системі професійної освіти найгостріше порушують питання пошуків резервів удосконалення підготовки високоосвіченої інтелектуально розвиненої особистості працівника - аграрія.

Зміни у виробництві постійно породжують нестандартні ситуації, з якими спеціаліст незмінно стикається у своїй роботі. Тому дуже важливо навити студентів застосовувати одержані знання у розв’язанні нових проблем, які виникають. Специфіка ж вищої аграрної школи полягає в тому, що є найширші можливості у формуванні спеціальних знань, вмінь і навичок , придатних для перенесення їх до змінених умов. Сьогодні найочевидніший той факт, що нову якість професійної освіти неможливо отримати, вирішуючи педагогічні проблеми застарілими методами. Випускники вищого навчального закладу повинні одержати не тільки ґрунтовну професійно-методичну підготовку з обраного фаху. У кожного молодого спеціаліста має бути сформована активна життєва позиція, здатність до об’єктивного аналізу результатів своєї діяльності, потреба у постійному самовдосконаленні, вміння знаходити шляхи саморозвитку протягом всього життя. Такою нині є розстановка акцентів у формулюванні цілей освіти особистості. Серед вимог , які висуває наше суспільство, до спеціальної підготовки студентів, самостійність посідає чільне місце, бо неможна для розв’язання всіх завдань створити алгоритм, що визначали б схему трудових дій. Неможливо передбачити всі умови і види дій, які виникають в різних виробничих ситуаціях. Дуже важливо навчити студентів застосовувати знання у вирішенні можливих проблем.

На професійну спрямованість навчання орієнтовано принцип зв’язку теорії з практикою і навчання з життям, який спирається на найважливіші методологічні положення про єдність теорії і практики. Сьогодні аграрному сектору потрібний спеціаліст. Який володіє системою знань і вміє впроваджувати їх у практику, спеціаліст який бачить проблеми виробництва і шляхи їх розв’язання.

Невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців є практика студентів. ЇЇ метою є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Практична підготовка студентів спеціальності « Виробництво і переробка продукції рослинництва» ВП НУБіП України « Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.О.Майнової» здійснюється , як у базових господарствах району так і на колекційно - дослідному полі коледжу.

Колекційно – дослідне поле є навчальним підрозділом коледжу, головним завданням якого є забезпечення інтеграції навчальної, дослідної та практичної діяльності з метою підготовки кваліфікованих фахівців агропромислового профілю.

Колекційно- дослідне поле , створене з метою вивчення питань росту, розвитку,розмноження рослин, проведення дослідницької роботи, заготівлі роздаткового матеріалу для проведення практичних занять, навчальної практики, вирощування сільськогосподарської продукції.

Для створення колекційно- дослідного поля виділена ділянка загальною площею 3 га . Земельна площа впорядкована додатковими приміщеннями і спорудами : навчальний клас, підсобні господарські приміщення, система водопостачання, метеорологічний майданчик, парниково- тепличний об’єкт. навчально- господарська територія , багаторічні насадження, ділянки лабораторій.

За результатами дослідної роботи щорічно проводяться науково- теоретичні конференції, екскурсії, таким чином робота колекційно- дослідного поля дає можливість розширити прищеплювати студентам органічну потребу в постійному вдосконаленню та оновленню знань, набувати вміння оперативно реагувати на вимоги виробництва, повніше розкривати потенціал викладацького складу. Участь майбутніх фахівців у роботі колекційно- дослідного поля позитивно впливає на рівень їх професійної підготовки, сприяє скороченню термінів адаптації спеціалістів до специфіки роботи у виробничих умовах, успішному оновленню ними елементів новітніх технологій.

 

Література

1.              Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про освіту", 2001.

2.              Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002.

3.      Дудар Алла. Методи активного навчання//Організація навчально виховного процесу( досвід роботи вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації).-2007.-№9.-с 40.

4.      Лузан П.Г, Решітник П.М.,Журавська Н.С.Теорія професійної підготовки спеціалістів ( загальна методика).К.:Вид-во НАУ 2003.

5.     Стецюк Н.А.Структура та зміст особистісно- зорієнтованого заняття// Організація навчально виховного процесу( досвід роботи вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації).-2007.-№9.-с 153.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info