zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

 

Самсонова О.О.

Україна, м. Донецьк,

Донецький національний університет

 

В статье раскрывается роль мотивации в процессе привлечения студентов к занятиям научно-исследовательской деятельностью, её место в управлении НИДС; а также раскрываются понятие и классификация мотивов.

 

Підвищення наукової активності студентів залежить від ряду умов в середовищі впливу яких здійснюється ця діяльність. Основне значення для наукової діяльності має інтерес до пізнання, що формується на основі усвідомленої мотивації. Мотивація, інтерес, потреба пізнання усе це необхідні умови для науково-дослідної діяльності. Подібно до будь-якого виду діяльності, процес пізнання неможливий без участі і впливу деякої поживної «енергії», рушійної сили. Таким найважливішим чинником творчої діяльності і являється її мотивація як сукупність рушійних сил, спонукаючих людину до певних дій.

Як зазначає В. Чернобровкін, пошуково-дослідницька мотивація є основою наукової діяльності. Важливою умовою підтримки пошукової мотивації є досягнення почуття успіху, який підкріплює та посилює її [7]. Перш за все зазначимо, що мотиви (від латин. «moveo» – рухаю) – спонукачі діяльності, життя суб'єкта, що складаються під впливом умов і визначають спрямованість його активності. У сучасній психології й педагогіці термін «мотив» застосовується для визначення різних подій і станів, що викликають активність суб'єкта. У ролі мотивів можуть виступати потреби, інтереси, емоції, установки й ідеали.

Аналіз досліджень, у яких розкривається роль наукової роботи для процесу професійної підготовки майбутніх соціалістів-спеціалістів (О. Глущенко, Т. Калашникова, А. Козлов, М. Матушкін, 3. Сазонова та ін.), показує, що традиційно мотиви наукової діяльності поділяються на внутрішні й зовнішні. Внутрішні мотиви є первинними по відношенню до наукової роботи й формуються відповідно до потреб особистості в пізнанні й розвитку. Зовнішні мотиви — вторинні й формуються під впливом зовнішнього середовища. Ґрунтуючись на вищеназваних наукових розробках, окреслимо мотиви науково-дослідної діяльності.

1. Зовнішні мотиви науково-дослідної діяльності – бажання посісти певне місце в житті, стати корисним членом суспільства; бажання заслужити схвалення, завоювати авторитет; бути підготовленим до майбутньої професії; бажання уникнути незадовільної оцінки; вимоги батьків, викладачів та ін.

2. Внутрішні мотиви науково-дослідної діяльності-інтерес до процесу навчання, до змісту навчального матеріалу, способів діяльності; бажання отримати більше знань; прагнення отримати задоволення від роботи; прагнення до систематизації знань; інтерес до сутності явищ, самостійного виконання роботи, подолання труднощів та ін.

До теперішнього часу в дослідженнях мотивації науково-дослідної діяльності сформувалася думка, що внутрішня мотивація перевищує зовнішню. Мається на увазі, що людина включена в діяльність заради неї самої, а не заради іншої мети, у відношенні до якої вона є засобом їх досягнення. Як зазначає А. Козлов, у процесі наукової діяльності внутрішньою спонукою є задоволення від самого процесу роботи, прагнення інтелектуального успіху, бажання вирішувати й знаходити проблеми. Внутрішньо мотивований учений захоплений дослідженнями,перебігом власних міркувань, ним рухає інтерес, азарт досліджень [4].

Такі ж ідеї висловлює С. Сергієнко, зазначаючи, що найбільший ефект від наукової роботи студентів може бути досягнутий за наявності в них внутрішньої мотивації. С. Сергієнко виділяє три основні аспекти: професійний (підвищення загального рівня знань, формування кваліфікованого фахівця, підвищення рівня підготовки за напрямом дослідження); моральний (участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях як засіб відчуття необхідності й можливості самовираження та самореалізації); матеріальний (розробка проектів, що приносять прибуток) [6].

Цікавою нам також видається позиція Т. Давиденко і М. Беняш про єдність мотивації, що виявляється в самому факті існування й розвитку природної схильності людини до творчості, потреби в самовираженні. Зовнішні мотиви можуть слугувати двигуном науково-дослідної діяльності тільки за умови внутрішньої мотивації [1].

Узагальнивши ідеї, висловлені в низці досліджень,зазначимо, що студенти мають мотивацію науково-дослідної роботи: мотиви досягнення (прагнення до успіху; бажання знаходити й вирішувати проблеми; одержання задоволення від роботи), мотив самореалізації (науковий інтерес, пошук; можливість творчого самовираження й саморозвитку), мотив визнання (отримання визнання наукової громадськості; прагнення мати добру репутацію серед колег), мотив приналежності (спілкування з провідними вченими й педагогами; робота в наукових колективах; спілкування з молоддю), мотив статусу (можливість професійного зростання; бажанні зайняти високе соціальне положення в суспільстві; бажання робити внесок у розвиток наукового потенціалу вищої школи, у підвищення добробуту суспільства).

Як зазначає О. Єгорова, мотивація до науково-дослідної роботи припускає наявність стійких інтересів (пізнавального, професійного, особистісного, соціального), що окреслює не тільки інтерес, позитивне ставлення майбутнього фахівця до дослідницької діяльності, але й відображають загальну спрямованість особистості, його пошуково-творчу, дослідницьку позицію, що зумовлює переконаність у професійній та соціальній значущості дослідницької діяльності й усвідомлення необхідності брати в ній активну участь. 3 метою підвищення мотивації майбутніх спеціалістів вона пропонує використовувати прийоми: актуалізація емоційних почуттів у процесі навчання; створення позитивної емоційної атмосфери на заняттях; обов'язковість взаємодії суб'єктів навчання між собою; розвиток у студентів пізнавального інтересу; збудження інтересу до навчального предмета на основі застосування форм активізації подання навчальної інформації; розкриття зв'язків навчального предмета з наукою; застосування завдань проблемного характеру [2].

Нам також цікавими видаються погляди Т. Давиденко і М. Беняш, що розвиток стійкої внутрішньої й зовнішньої мотивації до науковій роботи є частиною ресурсно-мотиваційного механізму селективного управління системою стимулювання наукових досліджень студентів і молодих учених в університеті [1].

Таким чином, мотивація допомагає з перших днів перебування багатьох студентів в університеті зацікавити їх в науково-дослідній діяльності. Та являє собою важливий компонент управління науково-дослідною діяльністю студентів.

 

Література:

1.      Давыденко Т.М., Беняш М.В. Система стимулирования научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей//Высшее образование сегодня. – 2008. – № 11. – С.18-21.

2.      Єгорова О.В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи: Автореф. дис…канд..пед.наук. – Харків, 2009. – 20 с.

3.      Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2003. – С. 271-272.

4.      Козлов А.В. Проектирование и реализация системы научно-исследовательской деятельности студентов технических колледжей на основе очебно-научно-производственной интеграции: Дис…доктора пед. наук. – Тольятти, 2006. – 267 с.

5.      Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки//Вища школа. – 2005. – № 4. – С.35-39.

6.      Чернобровкін В.М. Принцип організації науково-дослідної діяльності студентів у світлі Болонських ініціатив//Освіта Донбасу. – 2005.- № 3 – С. 35-37.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info