zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПИТАННЯ СТРОКУ КОРИСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Баранік О.О.

Україна, м. Суми, Сумський НАУ

 

В статье рассмотрены проблемные вопросы срока полезного использования основных средств. Рассмотрены проблемы определения срока использования основных средств в условиях действия Налогового кодекса Украины.

 

В сучасних умовах господарювання менеджмент підприємств, а також їх ділові партнери прагнуть одержати реальну інформацію про стан і використання основних засобів. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.04.1999 р. № 996-XIV таку інформацію має містити фінансова звітність. Насправді, поточний бухгалтерський облік і фінансова звітність не завжди надають реальні дані про основні засоби, через що втрачають свою корисність для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Питання обліку операцій з основними засобами стали предметом дослідження вчених-економістів, а саме: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Н.Г. Виговської, М.Я. Дем’яненка, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, М.С. Пушкаря, Ю.Д. Чацкіса, Я.В. Соколова, А.Є. Фукса, Й. Бетге, М.Р. Метьюса, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішара, Е.С. Хендріксена, М.Ф. Ван Бреда та інших. Вченими велика увага надається розкриттю сутності основних засобів, документального оформлення, проблемам амортизації, ремонту та поліпшення. Однак, питання строків корисного використання основних засобів не в повній мірі висвітлені в літературі, зокрема з практичної точки зору.

Відомо, що строк експлуатації впливає на визначення суми (норми) амортизації об’єкта основних засобів, проте слід пам’ятати, що цей строк впливає не лише на амортизацію, а й на визнання об’єкта основного засобу.

У пп. 145.1.3 Податкового кодексу України (ПКУ) [1] йдеться про те, що, визначаючи термін корисного використання (експлуатації), варто зважати на:

·         очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

·         фізичний та моральний знос, що передбачається;

·         правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.

Такі вказівки фактично повторюють бухгалтерські положення, зафіксовані в п. 24 П(С)БО 7 «Основні засоби» [2].

Відповідно до пп. 14.1.138 ПКУ очікуваний строк корисного використання (експлуатації) з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Це визначення практично дублює ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР, в редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР, що діяв до набрання чинності Податкового кодексу та п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби» [2].

Таким чином, якщо очікуваний строк корисного використання менший за рік, відповідний актив узагалі не може бути визнано ні податковим, ні обліковим основним засобом.

А це означає: якщо підприємство придбало об’єкт (автомобіль чи іншу машину), який планує експлуатувати менше одного року, після цього його продати, то згідно з пп. 14.1.138 ПКУ та п. 4 П(С)БО 7 такий об’єкт не можна класифікувати як основний засіб. А тому його вартість не підлягатиме податковій та бухгалтерській амортизації. Отже, очікуваний строк корисного використання впливає не тільки на визначення суми (норми) амортизації, але й на класифікацію активу [3].

Проте, здебільшого коректне визначення терміну корисного використання активу важливе саме для адекватного розрахунку амортизаційних відрахувань.

Згідно з пп. 14.1.3 ПКУ амортизація - це систематичний розподіл вартості основних засобів протягом строку їхнього корисного використання (експлуатації). Однак, дане поняття не визначено самим ПКУ. Таким чином, бухгалтери змушені орієнтуватися на бухгалтерське тлумачення цього терміну, яке наведене в п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»: «Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)».

Визначення строку корисного використання - приклад бухгалтерської оцінки, яка в свою чергу є продуктом професійного судження та залежить від політики організації й управління даними активами. Термін корисної служби може бути коротшим за строк його економічного використання [4].

Як зазначають автори посібника з фінансового обліку [5]: «Строк корисного використання активу має визначатися кожним власником окремо. Поточний власник активу визначає його строк корисної служби згідно зі своїми особистими планами щодо цього активу, а не відповідно до можливого чи прийнятого строку корисного використання цього активу усіма його потенційними власниками».

Тобто, процедура та порядок визначення строку корисного використання залежать лише від планів конкретних керівників (власників) конкретного суб’єкта господарювання.

Професійні судження зазвичай базуються на суб’єктивних уявленнях менеджменту підприємства. Проте для фіскальних цілей цей суб’єктивізм є суворо обмеженим: ст. 145 ПКУ встановлює мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів. Відповідно, амортизацію об’єкта основних засобів у податковому обліку нараховують протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого терміну, визначеного за групами основних засобів у п. 145.1 ПКУ.

У бухгалтерському обліку обов’язкове застосування лімітів у вигляді мінімально допустимих строків експлуатації відсутнє. Тому менеджмент підприємства для цілей складання фінансової звітності може встановлювати такі строки корисного використання необоротних активів, які вважає за потрібне. Керуючись виключно власними міркуваннями.

На практиці можливі варіанти, коли бухгалтери будуть орієнтуватися на ті строки, які визначив ПКУ, що передбачає і П(С)БО 7 «Основні засоби». Це дає можливість мінімізувати розходження між податковим і бухгалтерським обліком. В той же час, такий варіант використання строків використання основних засобів, на наш погляд, не варто. Так як, це призводить до викривлення, перш за все, фінансової звітності.

Використання різних строків експлуатації основних засобів призведе до того, що вони в податковому і бухгалтерському обліку будуть амортизуватися з різною швидкістю. Це, в свою чергу, призведе до виникнення податкових різниць. Однак, кінцева мета обліку, складання достовірної фінансової звітності, того варта.

Також необхідно відмітити, що нормативні документи не дають вичерпного переліку факторів, які впливають на визначення строку корисного використання.

Науковці розмежовують поняття технічного та планового (тобто оціночного для кожної конкретної бізнес-ситуації) строків корисної експлуатації. На практиці ці строки, досить часто, не співпадають. Якщо підприємство має намір використовувати основний засіб до повного його фізичного зносу, то плановий строк експлуатації в ідеалі буде співпадати з технічним строком експлуатації такого об’єкта.

На практиці бухгалтери, як правило не розрізняють фізичний та моральний знос, оскільки їх цікавить строк експлуатації основних засобів, незважаючи на можливий строк їхньої служби» [6].

Однак в тих випадках, коли плановий строк експлуатації суттєво менший за технічно можливий і при цьому підприємство не збирається продавати відповідний об’єкт, в практичній діяльності бухгалтеру необхідно поцікавитися в керівників про обґрунтування такого урізаного терміну корисного використання. Дана ситуація, як правило, зумовлена саме моральним старінням активів.

Суттєво впливає на визначення строку корисної експлуатації й політика ремонтів. Для визначення оптимальних строків служби автор [7] пропонує використовувати показник мінімуму приведених витрат на одиницю напрацювання машини (одиницю продукції, робіт, послуг, не обов’язково в натуральному виразі). При цьому питомі витрати обчислювати для цілого числа ремонтних циклів. Однак при такому підході усе залежить від того, як була розрахована кількість та строки ремонтних циклів, а останні, як відомо, морального зносу не враховують.

На наш погляд, період, протягом якого об’єкт основних засобів цілком втрачає свою споживчу вартість є строком його корисного використання. Здатність засобів виробництва приносити прибуток робить їх корисними, втрата цих властивостей означає закінчення періоду їхнього корисного використання.

 

Перелік використаних джерел

1.      Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

2.      Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

3.      Чалий І. Строк корисного використання основних засобів: практичні поради з визначення / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. - № 25 (1902), 15 березня. - С. 8-14.

4.      Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / Под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - М. : Финансы и статистика, 2009. - С. 219.

5.      Велш Глен А. Основи фінансового обліку / А. Глен Велш, Г. Деніел Шорт / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. К. : Основи, 1999. – С. 427.

6.      Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл / Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. М. : Финансы и статистика, 1993. - С. 201.

7.      Колегаев Р. Н. Управление обновлением машинного парка / Р. Н. Колегаев, П. А. Орлов, В. И. Шелепко. - К. : Техника, 1981. - 175 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info