zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОЗНАКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ МАРКЕТИНГУ

 

Коровецька Н.А., Конькова Н.В.,

 Максименко Є.В.

Україна, м. Ірпінь,

Національний університет ДПС України

 

Arguments which certify the weakness of traditional conception of marketing are resulted. Shift of accents in the values of customers caused by scientifical, technological progress and informatization of society is reflected. The necessity of setting of communications with target audience on the basis of listening of user in social media is emphasized. Basic signs of new paradigm of marketing are identified. Most meaningful tendencies which will form the theory and practice of marketing are found out.

 

Світова практика маркетингу у теперішній час характеризується новими тенденціями, серед яких важливе місце займає зміна маркетингових парадигм. Відбувається поступовий перехід від домінування класичної парадигми – “вивчення потреб населення – маркетинг товарів, що задовольняють ці потреби” до парадигми “нових ідей” – “формування потреб споживачів в інноваційних продуктах” . Цей процес почався у кінці ХХ століття, і сьогодні дві цих парадигми вже успішно співіснують. Сьогодні маркетологи повинні навчитися діяти у нових умовах. Понад сорок років маркетинг домінував як маркетинг мікс (“4 Р” маркетингу: продукт, ціна, збут, просування), ставши парадигмою менеджменту. Сьогодні ця парадигма починає втрачати свої позиції. Глобалізація, системи електронної комунікації та інформації змінили погляд на партнерів та покупців [1, c. 232-233].

Світова фінансова криза 2008–2010 рр. пришвидшила необхідність здійснення змін у сучасній маркетинговій науці та практиці. Зокрема, вона довела хибність багатьох традиційних маркетингових прийомів, таких, як скорочення асортименту, агресивне використання засобів стимулювання збуту, використання примітивної реклами тощо. Також криза довела безперспективність цінових війн між конкурентами з метою втримання клієнтів. Навіть великим компаніям, що інвестують у вивчення ринків, не завжди вдається спрогнозувати попит на власні товари і послуги. Це відбувається тому, що вони звикли розглядати вже сформовані тенденції, припускаючи, що у майбутньому існуючі тренди збережуться. Недостатньо просто відстежувати тенденції, їх потрібно прогнозувати.

Питанням зміни маркетингової парадигми присвячено роботи багатьох як іноземних, так і вітчизняних вчених. Проте ознаки нової маркетингової парадигми ще вивчені недостатньо [1, c. 232]. Виходячи з того, що парадигма – це осмислення світу на основі ідей, поглядів і понять, обґрунтування нової парадигми маркетингу спостерігається постійно під час вивчення історії еволюції маркетингу. Сучасні тенденції розвитку суспільства характеризуються зростанням інтересу до стратегічного планування й управління. Посилення конкуренції на розвинених ринках і пов’язані з нею проблеми зростання, складне навколишнє середовище, яке постійно змінюється в умовах глобалізації, змусило піддати ревізії раніше сформовані принципи та методи управління [1, c. 233].

Існує безліч доказів того, що сучасна парадигма маркетингу поступово втрачає актуальність. Наприклад, старі добрі конкурентні переваги – частка ринку, низькі витрати, якість обслуговування – вже не гарантують безумовного лідерства на ринку. General Motors, замість того, щоб отримувати переваги від завоювання найбільшої частки ринку, наразі веде боротьбу за виживання. Caterpillar – лідер за витратами – раптово виявляє втрату своєї переваги на ключових ринках. Рейтинг корпоративних цінних паперів компанії Delta Airlines, що славиться якістю свого сервісу, знижується до спекулятивного. Світ швидко змінюється і жодна з маркетингових стратегій, що приносили успіх у минулому, не може гарантувати його в майбутньому. Такі компанії, як Wang і IBM, які є прикладами зразкового бізнесу сьогодні, можуть стати синонімами неефективного менеджменту завтра.

Сучасна концепція маркетингу є результатом значних змін, що призводять до трансформації каналів і методів комунікацій бренду зі споживачами. Нова маркетингова модель персоналізації вимагає відмови від концепції масового продукту для масового споживача [1, c. 233].

Цікавими у цьому контексті є результати досліджень СМО Сoncil: вивчивши 1365 брендів широкого споживання, фахівці компанії дійшли висновку, що 2,5 % покупців приносять 80 % прибутку, і тільки 25 брендів підтвердили іншу пропорцію – 80 % прибутку приносять понад 10 % покупців [4, с. 26]. Отже, компаніям доцільно концентрувати увагу на діяльності, що приносить дохід, тобто на невеликих групах клієнтів, однак складність полягає у ідентифікації цільової групи і налагодженні з нею ефективних комунікацій.

Отже, нова парадигма маркетингу в умовах глобалізації передбачає вільне переміщення робочої сили та капіталу по всьому світу, обмін інформацією, стирання відмінностей між ринками окремих країн, уніфікацію збутової та маркетингової діяльності [3]. Сучасна концепція маркетингу є результатом значних змін. Вони призводять до трансформації каналів і методів комунікацій бренду зі споживачами. Сучасна концепція маркетингу суттєво відрізняється від класичної. Вона направлена, в першу чергу, на створення інноваційних технологій, сприятливих умов для розробки нових товарів і послуг. Ключова роль у цьому належить технологіям просування, які базуються на дослідженнях психології споживача та створення з ним конструктивних, довгострокових та взаємовигідних стосунків.

 

Список використаних джерел

1.      Дейнека О. Є. Ознаки нової парадигми маркетингу в контексті еволюції споживчої цінності [Електронний ресурс] / О. Є. Дейнека // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2010. - № 683. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_683/46.pdf

2.      Шкляєва Г. О. Міждисциплінарний діалог нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. О. Шкляєва // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2011. № 1 (4). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2011_1_4/69.pdf

3.      Гуревич Л.Я. Так называемый “кризис маркетинга”: вызовы и ответы [Электронный ресурс] / Л.Я. Гуревич // Вестник бизнес-образования. – 2008. – № 1. – Режим доступа: http://www.bisam.kz/articles/tnkm.html

4.      Ваганова О. Прыжки за потребителем / Ольга Ваганова // Компаньон. – 2009. – № 24 (645). – С. 25-26.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info