zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЯКIСТЬ ВИКЛАДАННЯ АНГЛIЙСЬКОЇ МОВИ

 

Павленко Н.О.

Україна, м. Донецьк,

Донецький національний технічний університет

 

Статья посвящена рассмотрению позитивного влияния компьютерных и информационных технологий на образовательный процесс, и на улучшение качества преподавания английского языка в частности. Анализируются методы и способы обучения с помощью данных средств и их воздействия на процесс обучения.

 

За останній час традиційні методи викладання були доповнені спочатку аудіо – візуальними засобами вчення, а потім комп'ютерними. Розвиток інформаційних технологій привів до швидкого прогресу у вживанні нових навчальних технологій. Інформатизація якісно змінила систему викладання: комп'ютер став повноцінним інструментом не лише освіти, але і викладання. Навчання іноземним мовам, зокрема англійській мові вже стало неможливим без комп'ютерних класів, що стали звичними, Інтернету, мультимедійних засобів навчання і дистанційної освіти.

Завдяки розвитку Інтернету можна говорити про формування глобального освітнього простору, що включає всі сучасні засоби телекомунікації, електронні підручники, довідники і словники, величезні електронні бібліотеки. Сучасним методом викладання слід також вважати метод дистанційного вчення, заснований на використанні Інтернету. Дистанційне навчання є формою здобування освіти, при якій в освітньому процесі використовуються традиційні і специфічні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях. Основу складає цілеспрямована і контрольована самостійна робота студента, який може вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і можливість контакту з викладачами і іншими студентами по телефону, факсу, електронній і звичайній пошті, тощо. Використання усіх цих технологій в освіті дозволяє вчитися все більшій кількості людей, а також застосовувати інформацію, що постійно оновлюється. Завдяки необмеженому об'єму матеріалу в мережі та іншим можливостям інфокоммунікаційних технологій можна вибирати й експериментувати, підвищувати інтерес і мотивацію студентів, робити отримані знання більш усвідомленими, формувати і розвивати здібність до міжкультурної комунікації. Одним з основних видів діяльності із застосуванням мережі Інтернет на заняттях є робота сайтами, спеціально розробленими для вивчення англійській мові. На цих сайтах знаходиться величезна кількість тестів, тренувальних граматичних і лексичних завдань, направлених на ефективне доповнення матеріалу, представленого в підручниках, а також на розвиток граматичних, лексичних навиків і умінь, перевірку знань. Крім того, за допомогою програм, представлених в Інтернеті, викладач може легко розробляти завдання самостійно. У мережі Інтернет є сайти більшості періодичних видань. Вибравши газетний матеріал, викладач може використовувати його як основу для створення адаптованих учбових текстів і вправ. Онлайнова газета може стати незамінним компонентом як засіб формування комунікативної компетенції. При проведенні занять викладач дає студентам можливість представити різні точки зору на обговорювану проблему, так як це необхідне для формування самостійного творчого і критичного мислення. Комп'ютерні програми сприяють підвищенню мотивації учення, дають можливість проводити ознайомлення з новим матеріалом з подальшим виконанням тренувальних вправ, а також певною мірою сприяти розвитку мовних навиків.У викладанні англійської мови давно і успішно використовуються різні технічні засоби навчання. Електронне навчання і вживання мультимедійних відкривають нові можливості, які ще більш різноманітили методики викладання іноземної мови. Використання проекційної техніки у поєднанні з аудіозасобами дає можливість активно використовувати на заняттях при поясненні нового матеріалу тези, таблиці, відео- і довідкові матеріали, при аналізі текстів - схеми і дані електронних словників. Це, як показує практика, з успіхом допомагає реалізувати принципи наочності, доступності і системності викладу матеріалу. Але для перевірки письмових завдань і для аналізу тексту доводиться звертатися до маркерних і крейдяних дощок. Тому поряд з проекторами, комп'ютерами і іншими мультимедійними технічними засобами поступово вводяться у навчання інтерактивні дошки. Завдяки цим засобам зовсім необов'язково міняти структуру заняття. В деяких випадках інтерактивна дошка може стати хорошим помічником, наприклад, при, так званому, індуктивному методі викладання, коли студенти приходять до тих або інших виводів, сортуючи отриману інформацію. Викладач може легко класифікувати матеріал, використовуючи функції інтерактивної дошки: працювати з кольором, при цьому залучати студентів для роботи в групах. Але перш за все, поважно пам'ятати, що робота даного технічного засобу багато в чому залежить від самого викладача і того, як він використовує можливості інтерактивної дошки.

Практика показує, що планування і проведення уроків англійської мови представляються неможливим без всіляких електронних технічних засобів, оскільки вони дозволяють вирішити велику кількість завдань, а саме: стимулювати у студентів мотивацію до вивчення англійської мови, забезпечувати процес матеріалами, що постійно оновлюються, аутентичними текстами, активізувати розумові здібності студентів, і що найголовніше – забезпечити наочність, яка створює чітке і ясне розуміння різноманітних тем. Електронне навчання використовує інтерактивні технології і комунікаційні системи для вдосконалення навчальних методик та має безмежні можливості для вдосконалення методів викладання і вивчення, що не мають кордонів. Тому, якщо ми хочемо йти в ногу з часом, необхідно знати та уміти застосовувати на практиці досягнення комп'ютерних технологій, які значно збагачують традиційний учбовий процес.

 

Література

1.      Роберт, И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / И. В. Роберт. – М. : Школа-Пресс, 1994. – 290с.

2.      Кизрина Н.Г., Вишнякова І. Использование учебных интернета-ресурсов в процессе учения иностранному языку // Международный научно-практический интернет-семинар «Новое в преподавании иностранных языков». – 2011.

3.       Титова, СВ. Ресурсы и службы Интернета в преподавании иностранных языков / С. В. Титова. – М.: Издательство Московского университета, 2003. – С. 267.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info