zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

 

Пудова С.С.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний

медичний університет імені М.І. Пирогова

 

В статье выделены мотивационные факторы изучения медицинской и биологической физики студентами-медиками и представлены вероятностные оценки каждого мотивационного фактора. Определены с точки зрения будущих врачей аспекты, на которые необходимо обращать внимание во время преподавания медицинской и биологической физики в высшем медицинском учебном заведении.

 

Постановка проблеми. Постійний технічний, економічний, соціальний розвиток вимагає вдосконалення професійної компетентності фахівців різних напрямів діяльності, зокрема підвищення рівня знань, умінь, навичок лікарів в галузі фізико-математичних дисциплін. Знання сучасних методів обстеження, правил безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури, методів захисту від шкідливих фізичних факторів, розуміння елементів статистики виступають необхідною умовою професійного становлення студентів-медиків. Проте сьогодні в значної частки майбутніх лікарів доводиться спостерігати низьку мотивацію до вивчення медичної та біологічної фізики. Дослідження, яке ми провели в 2008-2009 навчальному році серед студентів другого курсу Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, показало, що близько 13% респондентів не приділяли уваги вивченню медичної та біологічної фізики, 10% приділяло частково (за власними оцінками студентів). Зазначена проблема потребує пошуку шляхів розв’язання, оскільки якість засвоєння знань, формування вмінь, навичок, клінічного мислення майбутніх лікарів під час вивчення фізико-математичного матеріалу, крім іншого, залежить від мотивації студентів до його вивчення.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження педагогічних умов оптимізації навчального процесу та підвищення мотивації студентів при вивченні фізико-математичних дисциплін у медичних закладах освіти проводили О.Є. Акуліч, Н.В. Стучинська, Ю.П. Ткаченко, О.В. Чалий, Т.М. Шамаєва та інші. Науковці звертали увагу на необхідність професійного спрямування при вивченні медичної та біологічної фізики і вищої математики, використання інтеграційних зв’язків цих дисциплін зі шкільними курсами та з майбутньою професією, а також з профільними дисциплінами, які вивчаються в ВМНЗ.

Невирішеними на сьогодні залишаються питання детального дослідження мотиваційних чинників майбутніх лікарів до вивчення медичної та біологічної фізики і розподіл цих чинників за певними групами, а також дослідження й створення педагогічних умов, які б підвищили загальний рівень мотивації студентів-медиків до вивчення дисципліни.

Метою статті є виділення мотивів майбутніх лікарів до вивчення медичної та біологічної фізики з ймовірнісною характеристикою появи кожного мотиваційного чинника.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження мотивації навчання студентів-медиків проводилося нами у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова в два етапи: у 2008-2009 навчальному році на ІІ курсі медичного і стоматологічного факультетів (303 студента) та у 2010-2011 навчальному році на ІІ курсі медичного і стоматологічного факультетів (333 студента). Звернемо увагу на те, що вивчення медичної та біологічної фізики закінчується на І курсі, до складу вибірок входили другокурсники, опитування було анонімне. Ми дотримувалися цих умов, щоб мати високий ступінь надійності отриманої інформації (виключити або значно зменшити фактор остраху студентів відповідати правдиво, підвищити рівень усвідомленого та повного зазначення мотиваційних чинників). Анкети першого опитування містили запитання відкритого характеру, що дало можливість визначити причини вивчення медичної та біологічної фізики майбутніми лікарями. Анкети другого опитування з відповідями закритого характеру дали можливість обчислити частку студентів до кожного мотиваційного чинника.

Серед причин уваги студентів до вивчення медичної та біологічної фізики респонденти виділили наступні:

·         необхідність знань, умінь, навичок з медичної та біологічної фізики в майбутньому (навчання, професійна діяльність);

·         наявність інтеграційних зв’язків дисципліни з іншими навчальними дисциплінами та медициною;

·         потреба в професійному зростанні (удосконалення, поглиблення знань, умінь, навичок тощо);

·         наявність інтересу до дисципліни в цілому та до окремих тем зокрема;

·         розуміння матеріалу;

·         професійне викладання матеріалу на заняттях (доступно, зрозуміло, цікаво тощо);

·         наявність достатнього методичного забезпечення;

·         наявність дисципліни в навчальному плані;

·         необхідність підтримки певного рівня успішності в навчанні (потреба здобути мінімальний бал для подальшого навчання в ВНЗ або необхідність мати високий бал для отримання стипендії);

·         вимогливість викладача до знань студентів, постійна перевірка знань.

Серед виділених студентами-медиками причин небажання вивчати вказану дисципліну були наступні:

·         віднесення медичної та біологічної фізики до непотрібних, непрофільних дисциплін;

·         недостатня професійна культура викладача;

·         складність матеріалу, нерозуміння матеріалу;

·         брак часу на вивчення.

На думку студентів, при викладанні біофізики в медичному ВНЗ необхідно звертати увагу на такі аспекти, як 1) професійна культура викладача (вміння пояснити матеріал, культура спілкування тощо), 2) рівень знань, умінь, навичок студентів з дисципліни, їхні здібності та інтерес до навчання, 3) педагогічні умови вивчення дисципліни (наголос на медичну складову дисципліни, зв’язок теорії з практикою, коригування об’єму навчального матеріалу тощо).

При обробці відповідей на запитання «Чи змінили б Ви програму з біофізики і що саме?» відсоток студентів, які відповіли «так» або «ні», не підраховувався. Це пов’язано з тим, що пояснення студентів не завжди стосувалося змісту тем дисципліни. Наприклад, респонденти згадували про методи опитування (усне, письмове опитування, тестовий контроль), про систему навчання, про методику викладання матеріалу та інше. Однак варто відзначити блоки відповідей, які безпосередньо стосувалися запитання; респонденти хотіли б змінити наступне: професійна спрямованість змісту дисципліни; насиченість змісту тем (виключення тем або запитань, які вивчаються в школі; спрощення або поглиблення інформації з дисципліни); зміна вивчення дисципліни у часі (на старших курсах); зміна кількості годин на вивчення дисципліни (збільшення або зменшення).

Після визначення можливих причин вивчення майбутніми лікарями медичної та біологічної фізики, нами були сформульовані твердження для подальшого дослідження мотиваційних чинників. Студентам під час другого опитування потрібно було підтвердити або заперечити ці твердження. На основі відповідей респондентів ми підрахували частоту появи кожного мотиваційного чинника. Твердження представлені в таблиці.

Таблиця

Твердження щодо мотиваційних чинників вивчення студентами медичної та біологічної фізики

ТВЕРДЖЕННЯ

Частка відповідей студентів

так

ні

част-ково

Знання з біофізики є важливими в діяльності лікаря, знадобляться в майбутній професії тощо

0,284

0,064

0,652

 

Знання з біофізики знадобляться мені для вивчення інших дисциплін

0,303

0,212

0,485

Я приділяв(ла) увагу вивченню медичної та біологічної фізики

0,457

0,122

0,421

Я вивчав(ла) біофізику, щоб удосконалити, поповнити свої знання

0,287

0,281

0,431

Для мене біофізика – важливий навчальний предмет

0,2

0,415

0,385

Для мене біофізика – цікавий навчальний предмет

0,209

0,458

0,333

Для мене біофізика – зрозумілий навчальний предмет

0,182

0,438

0,38

Для мене біофізика – складний навчальний предмет

0,571

0,147

0,282

Мене цікавили деякі (не всі) теми з біофізики

0,695

0,111

0,194

Окремі теми мене не цікавили, тому що я їх не розумів

0,604

0,226

0,17

Окремі теми мене не цікавили, тому що вони мені не знадобляться в майбутній професії

0,498

0,241

0,26

Я вивчав(ла) біофізику задля рейтингу (стипендії)

0,327

0,491

0,182

Я вивчав(ла) біофізику, щоб отримати мінімальний бал

0,195

0,717

0,088

Я вивчав(ла) біофізику через те, що на кожній парі відбувалося опитування

0,538

0,24

0,222

Я вивчав(ла) біофізику, тому що від нас вимагали знання

0,578

0,204

,0219

Я всім навчальним предметам приділяю увагу

0,6

0,126

0,274

Моє бажання вивчати біофізику залежало від викладача (його стилю викладання)

0,556

0,201

0,243

Моє бажання вивчати біофізику залежало від культури спілкування викладача, його ставлення до студентів

0,603

0,182

0,215

 

З таблиці видно, що 57 % – 60 % студентів-медиків вважають медичну та біологічну фізику складним навчальним предметом і через цю причину не приділяють належної уваги її вивченню. Зокрема, 60,4 % студентів не розуміли частину навчального матеріалу; 49,8 % не бачили зв’язку окремих тем з майбутньою професією. 20 % – 30 % респондентів впевнено стверджують, що вивчення медичної та біологічної фізики дається їм легко і знання з цієї дисципліни знадобляться в їхній майбутній професійній діяльності або при вивченні інших дисциплін. Категорично заперечують важливість і необхідність знань з біофізики в майбутньому до 20% майбутніх лікарів: 6,4% – у діяльності лікаря, 21,2% – у подальшому навчанні. При цьому не приділяли уваги вивченню дисципліни 12,2% респондентів. Звертаємо увагу на високий показник впливу професійної культури викладача біофізики (60%) та зовнішнього постійного контролю знань студентів (54%–58 %).

Висновки та перспективи подальших досліджень. Мотиваційні чинники вивчення медичної та біологічної фізики студентами-медиками пов’язані зі співставленням ними необхідності отримуваних знань, умінь, навичок з дисципліни до їх використання в майбутній навчальній та професійній діяльності; з інтересом до вивчення природничих дисциплін; з розумінням навчального матеріалу; з професійною майстерністю, стилем спілкування викладача біофізики; із зовнішнім примусом до навчання (оцінка з дисципліни, постійна перевірка знань).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info