zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ

 

Савчук М.О., Антонюк П.П.

Україна, м. Хмельницький,

Хмельницький національний університет

 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования процесса эффективного управления страховыми компаниями. Исследованы основные проблемные аспекты деятельности страховых компаний и обосновано, что развитие страхования в Украине невозможен без эффективного механизма страхового менеджмента, который требует системного анализа деятельности страховщика, совершенствования системы управления и эффективного контроля на макро- и на микроуровне.

 

Актуальність теми. По мірі поглиблення ринкових перетворень в економіці зростає роль ефективного управління фінансовими ресурсами, які нерозривно пов’язані з відтворювальними процесами і є необхідною умовою здійснення розширеного відтворення на всіх його стадіях і в усіх формах. Важливим стратегічним сегментом економіки виступає страхування, оскільки воно забезпечує страховий захист, сприяє соціально-економічній стабільності в суспільстві та зниженню навантаження на витратну частину бюджетів різних рівнів, дозволяє оптимізувати діяльність суб’єктів економіки за рахунок централізованих фондів фінансових ресурсів, а також накопичувати фінансові ресурси для інвестування їх в економіку країни. Тому динамічний розвиток та значний потенціал страхового ринку України, зростаюча конкуренція серед страховиків обумовлюють створення та застосування ефективної системи управління страховими організаціями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день дослідженням теоретичних і практичних питань, пов’язаних зі страховими компаніями та управлінням ними, займаються такі вчені: В. Базилевич, В. Борисова, Л. Горбач, І. Іванюк, В. Лук’янова, С. Осадець, П. Сорока, В. Фурман, Л. Шірінян та ін. Але попри значні наукові напрацювання у сфері страхування, аналіз останніх публікацій переконливо свідчить про необхідність подальших досліджень.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення страхової діяльності, розробці комплексу організаційних заходів, програм та методик, які забезпечать умови для активізації страхової діяльності в країні та дозволять підвищити економічну ефективність конкретних страхових компаній, формуванні ефективних ринкових механізмів залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що управління – це вплив суб’єкта управління на об’єкт управління для досягнення стратегічних і тактичних цілей. Ефективність управління – це, з одного боку, своєчасне досягнення поставлених цілей з найменшим використанням ресурсів. З іншого боку, під ефективністю мається на увазі якість, тобто ефективне управління – це управління, спрямоване на підвищення якісного рівня страхової компанії за допомогою специфічних методів та інструментів [2, c. 106].

Ефективна діяльність страховика в довгостроковій перспективі, забезпечення високих темпів розвитку та підвищення конкурентоспроможності значною мірою визначаються рівнем фінансового потенціалу, що забезпечується високою якістю управління фінансами страхової організації. На жаль, у нашій країні практика ефективного страхового менеджменту перебуває поки на стадії становлення. Така ситуація обумовлена як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами, серед яких особливо виділяються, зокрема, недосконалість нормативно-правової бази та недостатній рівень підготовки фахівців у сфері страхування [5, c. 68].

На ефективність менеджменту страховика впливають не тільки теоретичні розбіжності щодо його суті, змісту, мети та завдань, а й суто практичні проблеми, які обумовлені тим, що страхова діяльність в Україні ще зовсім недавно була монополією держави, а страховий ринок розвивався в умовах суперечності між інтересами підприємців та влади.

Гальмуючим фактором розвитку страхового ринку України є й те, що капіталізація і стан фінансових ресурсів переважної більшості страхових компаній є незадовільними і не забезпечує їх конкурентоспроможність навіть на внутрішньому ринку. Обмежені обсяги та недосконала структура фінансових накопичень більшості страховиків заважають перетворенню їх на дієвий інститут соціального захисту населення та інвестування української економіки.

Аналіз показників, що характеризують діяльність показників страхових компаній свідчать по такі тенденції (таблиця 1) [7].

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30 вересня 2011 року становила 445, у тому числі СК «life» – 65 компаній, СК «non-life» – 380 компаній, (станом на 30 вересня 2010 року – 451 компанія, у тому числі СК «life» – 70 компаній, СК «non-life» – 381 компанія).

У порівнянні з 9 місяцями 2010 року на 995,6 млн грн (6,5%) збільшився обсяг надходжень валових страхових премій. Основним фактором зростання валових страхових премій у порівнянні з 9 місяцями 2010 року стало збільшення обсягу валових страхових премій, зокрема, з таких видів страхування, як: обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ), страхування фінансових ризиків, страхування життя, медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).

 

Таблиця 1Динаміка основних показників діяльності страхового ринку України за 9 місяців 2010-2011 років

 

Період

Відхилення +/-

абсолютне

відносне, %

9 місяців 2010 р.

9 місяців 2011 р.

9 місяців 2011 р.-

9 місяців 2010 р.

млн грн

Кількість договорів страхування, тис. одиниць

Кількість договорів, крім договорів з обовязкового страхування від нещасних випадків на транспорті

19193,1

21033,8

1840,7

9,6

Кількість договорів з обовязкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті

433837,0

472534,4

428697,4

8,9

Страхова діяльність

Валові страхові премії

15434,7

16430,3

995,6

6,5

Валові страхові виплати

3953,5

3482,2

-471,3

-11,9

Перестрахування

Сплачено на перестрахування

7024,0

4699,6

-2324,4

-33,1

Виплати, компенсовані перестраховиками

317,0

326,7

9,7

3,1

Страхові резерви

Обсяг сформованих страхових резервів

10139,1

11223,6

1084,5

10,7

-          резерви зі страхування життя

2041,3

2526,0

484,7

23,7

-          технічні резерви

8097,8

8697,6

599,8

7,4

Активи страховиків та статутний капітал

Загальні активи страховиків (згідно з балансом)

43917,2

45248,5

1331,3

3,0

Обсяг сплачених статутних фондів

14528,8

13728,6

-800,2

-5,5

 

За 9 місяців 2011 року відстежується тенденція зростання деяких показників страхової діяльності. Так, на 10,7% зросли обсяги сформованих страхових резервів. У порівнянні з 9 місяцями 2010 року на 11,9% зменшилися валові страхові виплати. Скорочення страхових виплат може розглядатися як негативна ознака з огляду на те, що надходження страхових платежів збільшилося в порівнянні з відповідним періодом 2010 року. Це може свідчити про недостатність у страхових компаній ліквідних інструментів, надмірну збитковість діяльності деяких страховиків.

Ряд страхових компаній розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо).

Ефективність страхового менеджменту значною мірою залежить від якості його інформаційного забезпечення. Вичерпна, достовірна, своєчасна та зрозуміла інформація є запорукою прийняття оптимальних управлінських рішень, спрямованих на зменшення витрат фінансових ресурсів, зростання прибутку та ринкової вартості організації [3, c. 13].

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту – це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур. Удосконаленню інформаційного забезпечення системи управління фінансами сприяють досягнення у сфері новітніх технологій, зокрема, комп’ютеризації.

Однак, всупереч позитиву, глобальна комп’ютеризація призводить до певних проблем, серед яких слід особливо відзначити такі [6, c. 175]: несанкціонований сторонній доступ до інформації, її копіювання чи зміна; некоректна робота програмного забезпечення; технічні проблеми з обладнанням; помилки персоналу.

Для покращання інформаційного забезпечення страхового ринку України необхідно розробити загальнонаціональну систему розкриття інформації; вирішити питання автоматизації обліку та формування бази даних клієнтів; забезпечити можливість оперативного прийняття рішень щодо страхових випадків; зробити доступною інформацію про скарги страхувальників та рейтинг страховиків. Саме відсутність доступної аналітики у сфері страхування, на думку багатьох дослідників, стримує його розвиток в Україні [3, c. 15].

Оскільки основним чинником, що впливає на рівень рентабельності страхової діяльності, є витрати на утримання страховика, а не рівень виплат, тому пріоритетним напрямом страхового менеджменту має стати вдосконалення політики управління витратами. При цьому доцільно переглянути перестрахову політику страхової організації для забезпечення оптимального розподілу відповідальності між партнерами та звернути увагу на оптимізацію структури собівартості страхових послуг [1, c. 79].

Також на становлення і розвиток молодого фінансового страхового інституту в сучасній Україні серйозно впливають такі чинники: низький рівень платоспроможності та попиту громадян і юридичних осіб; відсутність страхової культури; слабкий розвиток системи обов’язкового страхування, без чого не може активно розвиватися ринок добровільного страхування; обмеженість конкуренції в деяких секторах ринку страхових послуг і на територіях; інформаційна закритість ринку страхових послуг.

Усунення цих чинників можливе тільки після усвідомлення кардинальних змін на українському ринку страхування, пов’язаних з переходом від обов’язкового державного страхування до сучасного ринкового. Найголовніше – перехід від масового споживання до індивідуального, до задоволення конкретної потреби конкретного клієнта зручним йому способом, посилення вимог до сервісного обслуговування [5, c. 70].

Головною метою будь-якої комерційної організації є отримання прибутку. Збільшення обсягів продажів страхових послуг відбувається за рахунок швидкого і якісного обслуговування співробітників, які займаються продажами, і як наслідок, клієнтів. Лінійність управління і слабо виражене поділ функцій і завдань не дозволяє досягти очікуваного результату. Внаслідок цього поступово стало відбуватися розділення функцій всередині страхових компаній, і почали утворюватися спеціалізовані підрозділи маркетингу, андеррайтингу, продажів, врегулювання збитків та інше. Відбувається встановлення горизонтальних зв’язків, формується матрична структура управління. Вона має ряд серйозних переваг: спеціалізація персоналу, більш високий рівень професіоналізму співробітників; використання співробітників відповідно до їх психологічних особливостей; звільнення продавців від виконання невластивих їм функцій дозволяє більше часу приділяти продажам, значить приносити більше страхової премії [4, c. 110].

Загальна ефективність управління страховою компанією складається з ефективності управління окремими підсистемами: фінансовими ресурсами, маркетингом, продажами та іншим. Діяльність маркетингових підрозділів починається з дослідження ринку, потреб потенційних і вже існуючих клієнтів з метою визначення необхідності доопрацювання страхових продуктів і створення нових. Вивчивши потреби клієнтів, маркетингові служби формують технічне завдання на розробку страхового продукту, яке передається в підрозділ, що виконує ці функції. Інший аспект діяльності маркетингових служб створення баз даних, що дозволяють вести облік перспективних, потенційних та існуючих клієнтів.

Впровадження розробленого страхового продукту виробляється через структуру продажів. Дуже важливим в такій системі є те, що продавець повністю звільняється від інших невластивих йому функцій. Його завдання продаж страхової послуги за розробленим алгоритмом дій, який може коригуватися з урахуванням зовнішніх змін [2, c. 112].

Уся діяльність страховика націлена на реалізації страхової послуги. Але не
завжди продаж у страхуванні означає отримання прибутку. Щоб уникнути збитковості повинна створюватись аналітична служба андеррайтингу, яка має домагатись досягнення збалансованого та беззбиткового страхового портфеля. Система андеррайтингу включає в себе два рівні: первинний і спеціалізований. Первинний андеррайтинг здійснюється силами продавців
це оцінка стандартного ризику при укладанні договору. Спеціалізований андеррайтинг проводиться за нестандартними ризиками силами вузькоспеціалізованих співробітників [6, c. 177].

Розвиток механізмів ринкової економіки та страхової справи вимагають корінних змін в процесі обслуговування споживачів страхових послуг. Даний процес повинен починається з моменту презентації страхового продукту через рекламу і PR, особистої презентації з урахуванням індивідуальних потреб кожного клієнта, швидкості та якості підготовки договору страхування. Не менш важливим є післяпродажне обслуговування клієнта. Велика кількість страховиків забувають, що суть страхової послуги полягає у своєчасній виплаті клієнту страхового відшкодування при настанні страхового випадку. Тому післяпродажне обслуговування повинно починатися в ході продажу послуги, коли клієнту детально пояснюється порядок його дій при настанні страхового випадку. Другий крок створення служб врегулювання збитків, які здатні гнучко, оперативно і ефективно здійснювати обслуговування.

Також ми вважаємо, що для успішного управління страховою компанією необхідно вводити новий інструмент управління – реінжинирінг , який стосується організації бізнес-процесів структури страхової компанії [2, c. 115]. На нашу думку, для розвитку страхового ринку в Україні у страхових компаніях необхідно провести реінжинирінг, щоб поступово позбутися лінійної схеми управління бізнес-процесами, оптимізувати структуру. Реінжинирінг передбачає зміну операційних бізнес-процесів, розподіл функцій продажу, андерайтингу та урегулювання збитків, що дозволяє чітко відділити адміністративний від допоміжного.

Страхова компанія, яка здійснила реінжиніринг виглядає, як технологічна структура, яка дозволяє якісно задовольнити зростаючі потреби клієнтів, що є вирішальним аргументом у виборі потенційного страховика.

Важливою проблемою страхового менеджменту є недостатній рівень підготовки менеджменту та топ-менеджменту компаній, їх компетентності, знань концепцій менеджменту. Поява нових страхових продуктів, стрімкий розвиток ринку може привести до збою у діяльності страховика, погіршення його фінансового стану, платоспроможності. Для удосконалення механізму страхового менеджменту доцільно: розробити систему показників ризик-менеджменту при страхуванні ризиків; покращити інформаційне забезпечення страхового менеджменту при оцінці та аналізі ризиків; розробити методичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками; підвищити кваліфікацію персоналу.

Висновки. Розвиток страхування в Україні неможливий без ефективного механізму страхового менеджменту, що потребує системного аналізу діяльності страхових компаній, постійного удосконалення механізму страхового менеджменту, ефективного контролю на макро- і на мікрорівнях.

Здійснення вище викладених процесів зміни структури і системи менеджменту страхової компанії дає переваги над конкурентами в процесі боротьби за клієнта. Гарантований успіх може бути досягнутий, якщо в даний процес усвідомлено залучається весь персонал, змінюється його система цінностей і мотивація, створюються інформаційні технології, а головне здійснюється та взаємодія
підрозділів, яка передбачає встановлення горизонтальних зв’язків між
функціональними структурними підрозділами страхової компанії.

 

Список використаної літератури

1.      Іванюк І. С. Теоретичні підходи до визначення категорії «фінансова стійкість страхової компанії» / І. С. Іванюк, Д. С. Маруженко // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 77-89

2.      Нагайчук Н.Г. Управління капіталом страхових компаній / Н.Г. Нагайчук. // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 106-116

3.      Павленко О. Український страховий ринок: можливості фінансування росту / О. Павленко // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 10. – С. 11-16

4.      Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи / Н. В. Ткаченко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 104-121

5.      Фурман В.М. Основні напрямки стратегії розвитку ринку страхування в Україні / В.М. Фурман // Наук. вісн. нац. академії держ. под. служби України (економіка, право). – 2005. – № 1(28). – С. 67-73

6.      Шірінян Л. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 173-178.

7.      Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.dfp.gоv.uаПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info