zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

 

Тимощук М.П.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний політехнічний університет

 

Прогнозирование эффективности деятельности предприятия может осуществляться с помощью искусственных нейронных сетей как прогрессивного метода предсказания. Предлагается применить нейросетевой подход для оптимизации стратегии производства компании.

 

Завдання прогнозування в загальному випадку означає отримання оцінки майбутніх значень впорядкованих в часі даних на основі аналізу існуючих, а також тенденцій зміни впливаючих чинників. В світовій практиці прикладного прогнозування використовують різні методи: статистичні (прогнозна екстраполяція), функціонально-ієрархічні (прогнозні сценарії), методи структурної аналогії, імітаційного моделювання, експертні оцінки [1]. Кожен метод має певні характеристики, переваги і обмеження та сфери застосування.

Проте, в останні десятиліття знайшли своє застосовування штучні нейронні мережі (ШНМ). Особливості застосування ШНМ і їх переваги порівняно з іншими існуючими методами при виборі моделі прогнозу наступні [2]:

1.      Результативність при вирішенні неформалізованих або важко формалізованих задач. Відсутність необхідності в строгій математичній специфікації моделі на основі ШНМ, що особливо цінно при прогнозуванні бізнес-завдань і інших подібних задач.

2.      Стійкість до безперервних змін середовища. Зокрема, нейронні мережі прийнятні для прогнозування тенденцій фондового ринку, що перебуває під впливом багатьох змінних чинників.

3.      Результативність роботи з великим обсягом суперечливої інформації. Нейронні мережі ефективні при наявності значного обсягу аналізованих даних з певними прихованими закономірностями.

4.      Результативність роботи з неповною інформацією. Доцільним є використання нейронних мереж в завданнях з неповною чи "зашумленою" інформацією, а також в задачах, для розв’язання яких потрібно приймати рішення на основі інтуїції.

Для оцінки ефективності діяльності підприємства пропонується застосувати метод ШНМ, з допомогою якого можна здійснити прогноз значень даних [3-5]. Для ефективного передбачення, як правило, необхідний певний мінімум спостережень. Однак існує багато завдань, коли така кількість статистичних даних недоступна. Наприклад, при виробництві сезонного товару, статистики попередніх сезонів недостатньо для прогнозу на поточний сезон через зміну стилю продукту, політики продажів і т.д. Однак, задовільна модель прогнозу з використанням нейронної мережі все ж може бути побудована навіть в умовах їх нестачі. При цьому модель буде уточнюватися при надходженні до неї нових даних [6].

Для оптимізації стратегії виробництва, тобто для здійснення прогнозу обсягів продажу продукції підприємства, пропонується застосувати метод штучних нейронних мереж. Для цього можна використати багатошарову нейронну мережу [7, 8]. На рис. 1 показано схему механізму передбачення обсягів продажу продукції. На основі обробки вхідних даних (обсяги реалізації минулих періодів і фактор часу) нейронна мережа здійснює прогноз результатів діяльності.

 

Рис. 1. Механізм прогнозування обсягів продажу

 

Прогнозування обсягів продажу підприємства з використанням нейронної мережі включає такі етапи: 1) визначення і збір вхідних даних, 2) попередня обробка вхідних даних, 3) проектування і тестування нейронної мережі, 4) оцінка ефективності розробленої нейронної мережі. Зазначені вхідні фактори, які поступають як із внутрішнього, так із зовнішнього середовища підприємства, піддаються обробці штучною нейронною мережею і отримуються прогнозовані значення вихідних факторів. На основі порівняння з фактичними значеннями даних здійснюється аналіз ефективності нейронної мережі.

Обмеження і недоліки використання нейронних мереж для розв’язання задачі прогнозування наступні [2]:

1) Для ефективного прогнозування, як правило, потрібний деякий мінімум спостережень. Проте існує багато завдань, коли така кількість статистичних даних важкодоступна. Зокрема, при виробництві сезонного товару, статистики попередніх сезонів недостатньо для прогнозу на поточний період через зміну особливостей продукту, політики продажів тощо. Для таких процесів кожен сезон є одним спостереженням. Слід зазначити, що модель прогнозу з використанням ШНМ може бути побудована, якщо вона буде коректуватись при надходженні нових даних.

2) Значні часові затрати для досягнення очікуваних результатів. Ця проблема найбільш актуальна при дослідженні значної кількості часових послідовностей, зокрема, при управлінні виробництвом.

3) Навчити і використовувати нейронну мережу під силу кожному. Проте правильно інтерпретувати результати, а також чисельно оцінювати значущість отримуваних прогнозів можуть лише експерти, що мають навички в моделюванні нейронних мереж.

 

Література

1.      Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник.К.: КНЕУ, 2001. 170 с.

2.      Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: Учебное пособие по курсу «Микропроцессоры». – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 176 с.

3.      Krishnaswamy C., Gilbert E.W. and Pashley M.M. Neural network applicartios in finance: a practical introduction // Financial Pracice and Education. Spring/Summer. – 2000. – Р. 75-83.

4.      Wong B.K., Lai V.S. and Lam J. A bibliography of neural network business applications research: 1994-1998 // Computers Operatins Research. – 2000. – 27. – Р. 1045-1076.

5.      Wang T.-Y., Chien S.-C. Forecasting innovation performance via neural networks a case of Taiwanese manufacturing industry // Technovation. 2006. 26.Р. 635-643.

6.      Круг П.Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры: Учебное пособие по курсу «Микропроцессоры». – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 176 с.

7.      Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с поль. И.Д. Рудинского. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 344 с.

8.      Gill P., Murray W., Wright M. Practical Optimization. – N.Y.: Academic Press, 1981Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info