zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ ВИХОДІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

 

Артамонов Р.С., Гончаренко І.В.

Україна, м.Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

In the article advantages of logistic method in the application to entering foreign markets are considered. Integration of materiel flow into logistical scheme of company is imperative to furthering of innovative technologies.

 

Актуальність і необхідність застосування логістичних підходів при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок назріла об'єктивно. Досвід розвинених країн показує, що вихід на зовнішній ринок займає центральне положення в успішній стратегії експансії на зовнішні ринки та міжнародного розширення бізнесу (оптимізація товарної структури, зміцнення конкурентних позицій національної продукції, стимулювання розвитку галузевої науки і інноваційної діяльності, сприяння розвитку аграрних підприємств для підвищення їх конкурентоспроможності і просування на ринки збуту).

Головним напрямом адаптації логістичної стратегії до виходу на зовнішній ринок повинен бути перехід аграрного сектору на інноваційний шлях розвитку і (на його основі) модернізація виробництва і управління. Сьогодні стратегія українських агропідприємств не носить стратегічного, системного і програмного характеру, а домінуючі методи фінансової стабілізації і лібералізації економіки не забезпечують потреби економічного розвитку країни. Оскільки головною метою сучасного господарювання є задоволення споживача, то і основна увага при проведенні антикризової політики повинна бути надана збуту продукції, а вже потім підлеглим йому виробництву і постачанню. Тому формування сучасної антикризової політики повинне бути орієнтоване на створення сприятливих умов функціонування всього логістичного ланцюжка, що забезпечує системний і ефективний рух матеріального потоку. Наявність проблеми управління розвитком аграрного сектору на основі логістики зумовили необхідність підготовки пропозицій по її рішенню.

Питанням дослідження логістичної системи приділяли увагу багато вчених: Т.В. Алесінська, І.А. Бланк, Л. Б. Міротін, О.А. Митько, С.М. Дімарчук, М.А. Окландер, Г.А. Семенов, М.Г. Гиря та інші. Аналіз літературних джерел, присвячених логістиці, дозволяє виявити широкий спектр проблем, що поки ще залишилися поза увагою вчених. До таких слід віднести розбіжності трактувань як самої логістики так і її складових. Сьогодні потребують дослідження логістичні підходи до розвитку виробництва продукції та ринкової інфраструктури, яка забезпечує її просування і збут.

Метою дослідження є дослідити та визначити концептуальні підходи до формування логістичної стратегії аграрних підприємств, придатної для виходу на зовнішній ринок.

Логістика виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Вона базується на чіткій взаємодії попиту, поставок, виробництва, транспортування і розподілу продукції. Логістика починається з первинних джерел сировини або вироблення напівфабрикатів, продовжується в обігу матеріалів і напівфабрикатів у рамках виробничого процесу агропідприємства і завершується доставкою готової продукції споживачу для досягнення економічних цілей аграрних підприємств.

З позиції маркетингу, логістика - процес управління виробництвом, рухом і збереженням матеріалів і товарів, а також супутніми інформаційними потоками за допомогою організації каналів товароруху, причому поточні й майбутні витрати мінімізуються за умови високоефективного виконання і доставки замовлень.

Основні функції макрологістики наступні:

·         контроль за якістю, розподіл випуску виробів по виробничих підрозділах агропідприємства;

·         переробка транспортованих вантажів - урахування й управління запасами, їхнє переміщення, зв'язок і організація інформаційних потоків;

·         упаковування виробів, їхнє зберігання, складування, вантажно-розвантажувальні операції; маркетинг - фінансування і взаємні розрахунки, планування попиту на основі вивчення ринку, організація служби постачання і збуту;

·         споживання проектування замовлень на продукцію, складування запасів, забезпечення споживачів, фінансування замовлень.

Отже, логістику на сучасному етапі варто розглядати як ключовий елемент конкурентної ринкової стратегії агропідприємства, як ключову первинну діяльність із забезпечення конкурентних переваг, в тому числі – при виході на зовнішні ринки.

Досвід розвинутих країн у сфері підвищення ефективності матеріального виробництва свідчить про те, що одним із основних інструментів зміцнення позицій на ринку є використання концепції логістики в організації економічної діяльності агропідприємства як необхідної частини інтеграції матеріального потоку в економічні операції, у тому числі на зовнішніх ринках. В сучасному розумінні логістика охоплює як безпосередньо виробництво, так і сферу планування і управління всією діяльністю агропідприємства в ланцюжку "постачальник - виробник - споживач", .

Логістика проголошує пріоритет споживача, тобто 100 % виконання договірних зобов'язань, високий рівень сервісу. Водночас застосування логістичних рекомендацій вигідне постачальникам.

За традиційного підходу до управління кожна ланка логістичного ланцюга має власну систему управління, зорієнтовану на власні цілі та критерії ефективності. Вихідний матеріальний потік кожної попередньої ланки логістичного ланцюга, сформований під впливом системи управління цієї ланки з врахуванням його цілей та критеріїв, є вхідним для наступної ланки. Результуючим матеріальним потоком усього логістичного ланцюга є вихідний потік останньої ланки. Її параметри отримують в результаті незалежних управляючих дій, які здійснюються послідовно в кожній з ланок логістичного ланцюга. Тому з точки зору загальних цілей управління вони є спонтанними.

Так, згідно з традиційним підходом до управління агропідприємством матеріальний потік розглядається відокремлено на етапі постачання агропідприємства сировиною, на етапі виробництва продукції (процес виробництва) і на етапі доставки готової продукції кінцевому споживачеві (процес збуту).

За логістичного підходу управляючі дії додаються з боку єдиної логістичної системи управління до нового об’єкта управління – наскрізного матеріального потоку. Ці управляючі дії формуються, враховуючи загальні цілі та критерії ефективності логістичного ланцюга, що досліджується, тому параметри вихідного матеріального потоку є передбачуваними. Функціонування реальних логістичних систем характеризується наявністю складних стохастичних зв’язків як в середині самих систем, так і по відношенню до оточуючого середовища.

У цих умовах прийняття конкретних рішень без врахування загальних цілей функціонування системи й висунутих до неї вимог може бути недостатнім, а можливо й помилковим.

Але якщо уявити агропідприємство як складну динамічну систему, яка складається з великої кількості об’єктів, що взаємодіють між собою, необхідно розглядати його як об’єкт системного дослідження, приймаючи його складові елементи як єдине ціле з властивими їм внутрішніми та зовнішніми зв’язками та властивостями. Застосування системного підходу в управлінні сприятиме прийняттю правильного рішення під час управління агропідприємством. Це сприятиме ліквідації складності, допомагає роз’яснити сутність складних логістичних проблем та прийняти адекватні рішення на основі чіткого уявлення про оточуюче середовище.

Оскільки управління господарством здійснюється як на державному, так і на регіональному рівнях, і рівні агропідприємств, то відповідно, на кожному з вказаних рівнів можуть використовуватися логістичні підходи і інструменти.

Якщо на основі принципів системного підходу розглянути агропідприємство як складну логістичну систему, то можна виділити такі стадії трансформації матеріального потоку:

·         стадія виробництва і постачання насіння, добрива тощо;

·         стадія виробництва овочевої продукції;

·         стадія збуту овочевої продукції;

·         стадія утилізації зворотного потоку насіння, допоміжних матеріалів, добрив та овочевої продукції.

Отже, бачимо, що управління агропідприємством як складною логістичною системою поділилося на такі рівні (підсистеми):

·         підсистема логістичного управління постачанням;

·         підсистема логістичного управління виробництвом;

·         підсистема логістичного управління збутом;

·         підсистема логістичного управління утилізацією.

На етапі управління кожною підсистемою висуваються певні цілі та задачі, але в сукупності вони не повинні суперечити одна одній.

Отже, роблячи висновок можна сказати, що недостатньо розглядати управління матеріальним потоком агропідприємства лише на рівні підсистем постачання, виробництва, збуту і утилізації, бо це не дає нам можливості комплексно і системно розглядати й оцінювати прийняття рішень з управління матеріальним потоком агропідприємства загалом, а з цією метою необхідно розглядати рух матеріального потоку в системі «виробництво – обіг – споживання». Також цей підхід надає агропідприємству, що його використовує значні переваги при виході та закріпленні на зовнішньому ринку, так як управління та контроль усього логістичного ланцюжка значно спрощуються.

Отже, розглядаючи наскрізний матеріальний потік агропідприємства і застосовуючи принципи системного підходу до управління його рухом, можна досягти таких конкурентних переваг:

·         скорочення витрат на утримання запасів за рахунок їх оптимізації;

·         скорочення часу зберігання продукції;

·         скорочення часу перевезень;

·         швидка реакція на вимоги споживачів;

·         раціональний розподіл усіх транспортних засобів та ресурсів;

·         якісне обслуговування споживачів;

·         послідовність руху потоків матеріалів через підсистеми агропідприємства.

 

Джерела:

1.      Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками (логистическая концепция): Монография. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 413 с.

2.      Миротин Л.Б, Ташбаев И.Э. Системный анализ в логистике. – М.:Экзамен, 2004. – 480 с.

3.      Крикавський Є. Логістика для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info