zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДЕРЖАВНА ВАРТА У ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ ДОБИ ГЕТЬМАНАТУ П.СКОРОПАДСЬКОГО

 

Дем’янюк О.Й.

Україна, м. Луцьк,

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»

 

The period of forming the National guard’s system of authorities during the period of P. Scoropadskyis Getmanat is analyzed by author. The main work courses and methods of National guard’s local authorities in Volyn region are formulated.

 

Важливим елементом гетьманського державного механізму стала Державна варта. Цей державний орган покликаний був виконувати функції поліції та жандармерії, попереджати антидержавні змови та виступи, забезпечувати правопорядок, як у державі в цілому, так і у провінції. Рада Міністрів від 18 травня 1918 р. постановою «Про зміну існуючих законів про міліцію і утворення Державної варти» запроваджувала чітку організаційно-функціональну структуру центральних і місцевих органів варти.

У ході створення центрального апарату Державної варти створювалися й місцеві осередки. Управління службовим персоналом Державної варти в губерніях та повітах зосереджувалося в руках відповідних старост. На рівні губернії було створено посаду «помічник-інспектор Державної варти», на рівні повіту – «начальник повітової Державної варти».

Для допомоги губернському старості міністром внутрішніх справ призначався помічник-інспектор Державної варти в губернії. У повіті начальник Державної варти за своїми службовими повноваженнями підпорядковувався повітовому старості. Йому допомагали помічник та канцелярія із відповідно затвердженим штатом. На чолі волосної Державної варти перебував голова волосної Державної варти зі своїми підлеглими.

Помічником-інспектором Державної варти Волинської губернії призначено С. А. Василенка [1]. За його безпосередньої участі наказом волинського губернського старости вже в травні 1918 р. було призначено усіх повітових начальників Державної варти та їх помічників. Так, начальником Житомирської повітової варти став підпоручик у відставці П. Розенмейєр, його помічником – С. Татунько.

При прийомі на посаду в Державній варті головна увага зверталася на фахову підготовку, життєвий і професійний досвід, моральні якості, колишнє місце роботи. Так, Волинський губернський староста радив повітовим старостам та начальникам місцевої варти брати на посади в Державній варті колишніх поліцаїв, не заплямованих по службі.

За прийнятими нормами у містах з населенням більше 30 тисяч осіб вводилася посада начальника Державної варти міського відділу. У Волинській губернії в 1918 р. три міста – Житомир, Рівне, Луцьк – мали своїх начальників міських відділів Державної варти.

За своїми функціями місцеві осередки Державної варти повинні були висвітлювати політичну обстановку в своєму районі, вивчати характер діяльності місцевих політичних організацій та рухів, вербувати таємну агентуру, керувати її роботою, організовувати зовнішній нагляд, проводити обшуки та арешти осіб, які підозрювалися у скоєнні державних злочинів. У Волинській губернії, за зведеними даними волинського губернського старости, влітку 1918 р. штат власних агентів налічував 40 осіб.

Представники місцевих відділів Державної варти залучалися до відчуження майна та відшкодування збитків. Так, Рівненська повітова Державна варта провела дізнання у справі крадіжки місцевим населенням майна з маєтку Волошки князя Радзівіла та сприяла поверненню награбованого власникам [2, арк. 2–2 зв].

Зверталася увага на співпрацю відділів Державної варти з австро-німецькими військами задля підтримання порядку на місцях. У «Правилах про спільну роботу чинів Державної Варти з комендантськими сотнями військового відомства і окупаційних частин Австро-Німецьких військ» зазначалося, що «… первой задачей правительства в борьбе с темной силой за порядок является организация тесной с дружиной работы имеющихся в его распоряжении частей Державной Варты и конных и пеших комендантских сотен военного ведомства с оккупационными частями Австро-Немецкого командования» [3, арк. 19].

Разом з тим, наголошувалося, що у разі заворушень загальне керівництво з їх ліквідації переходить до представника окупаційного командування, якому підпорядковуються підрозділи Державної варти.

На фоні посилення боротьби з антидержавними проявами та антинімецькими виступами, на місцевому рівні зростають як чисельно, так і функціонально відділи Державної варти. Так, 1 жовтня в Луцьку введена міська Державна варта, яку очолив П. Блінов. В Рівному начальником міської Державної варти став М. Антонов, в Житомирі – Т. Крамаренков [4].

Такими заходами гетьманська адміністрація прагнула посилити свою владу на місцях. Директор Департаменту Державної варти А. Аккерман зазначав, що головним завданням новоствореної силової структури є необхідність у найкоротший термін відновити адміністративний апарат та посилити владу на місцях і тим самим забезпечити на території Української Держави державний порядок і громадську безпеку.

Влітку 1918 р. було прийняте «Положення про організацію добровільних дружин», яким по суті дозволялося формувати озброєні відділи для допомоги місцевим керівникам та «для охранения и поддержания с оружием в руках законности и порядка в городах» [5, арк. 6].

Однак на ділі не все складалося як годиться. Були випадки, коли на низові посади в Державній варті призначалися особи, які не мали відповідної фахової підготовки, не користувалися авторитетом серед місцевого населення, мали низькі моральні якості. Це змушувало начальників повітових відділів Державної варти виносити покарання, а то й змінювати особовий склад підлеглих.

Начальник Ізяславської повітової варти П. Бакшеєв наголошував своїм підлеглим, що багато селян висловлює незадоволення роботою варти, що такі дії особового складу варти озлоблюють проти неї і влади місцеве населення. Він вимагав, щоб «невиновные не страдали. При всяком деле всегда нужно разбираться, а то подобное положение скорее подрывает авторитет власти, а не поднимает его» [6, арк. 10].

Особливо неблагонадійних звільняли, частину притягували до кримінальної відповідальності. Так сталося, наприклад, з начальником Овруцької повітової Державної варти Г. Дахневським, який був звільнений з посади та притягнутий до відповідальності за посадовий злочин.

Таким чином, важливим елементом гетьманського державного механізму стала Державна варта, на яку покладалися функції поліції та жандармерії. Їх підрозділи створювалися щоб попереджати антидержавні змови та виступи, забезпечувати правопорядок, як у державі в цілому, так і в провінції.

 

Література:

1.      Вісник Волинського губернського старости. – 1918. – 9 липня.

2.      Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.), ф. 49, оп. 1, спр. 123.

3.      Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1216, оп. 1, спр. 63.

4.      Вісник Волинського губернського старости. – 1918. – 3 серпня.

5.      ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 59.

6.      ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 1, спр. 24.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info