zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

 

Федорова В.Г.

Україна, м. Харків,

Харківська національна академія міського господарства

 

В статье конкретизированы и систематизированы принципы формирования, функционирования и развития кластерных образований.

 

Інструментом підвищення соціально-економчного розвитку країни можуть виступати кластерні утворення.

Проблеми дослідження формування та розвитку кластерних утворень широкі і багатогранні. Їм сьогодні присвячена велика кількість наукових праць, зокрема, таких вітчизняних вчених як О. Анненкової, Н. Микитюк, О. Тищенко, Г. Шумської [1-4].

Однак багато аспектів цієї проблеми залишаються нерозглянутими і вимагають подальшого опрацювання, а саме система принципів функціонування кластерних утворень в регіонах України.

Система принципів є обов’язковою умовою формування, функціонування та розвитку кластерних утворень і на сьогодні потребує конкретизації та систематизації.

Принципи формування та розвитку кластерних утворень стали цікавить наукові кола нещодавно, тому проаналізуємо усі наявні принципи на сьогоднішній день.

Так, О. Анненкова [1] ділить принципи формування, функціонування та розвитку кластерних утворень на дві групи:

1.      Стратегічні принципи;

2.      Принципи державної підтримки.

До першої групи вона відносить принципи:

·         системності (забезпечують найтіснішій взаємозв’язок і взаємозалежність усіх елементів регіональних науково-виробничих кластерних систем в рішенні проблем стабільного економічного зростання та входження в світовий ринок);

·         компліментарності (означають спільність інтересів державних та регіональних органів влади та управління у розвитку регіональних науково-виробничих кластерних структур з урахуванням тенденції глобалізації);

·         кооперації (передбачають взаємодію та взаємозв’язок між науковими та виробничими структурами з метою забезпечення їх конкурентоспроможності);

·         об’єктивності (відображають необхідність урахування реального стану кожного регіону щодо економічного розвитку та розвитку соціальної сфери).

До другої групи вона відносить принципи:

·         адресності державного стимулювання конкурентоспроможності регіональних кластерів (передбачають, що промислова політика держави повинна мати цільовий характер з урахуванням особливостей розвитку інтеграційних, інноваційних та виробничих процесів в конкурентному регіоні);

·         системної обґрунтованості конкурентоспроможних кластерних структур (означають, що конкурентоспроможність кластерів певною мірою залежить від системи зовнішніх та внутрішніх факторів, а також умов формування та розвитку кластерів);

·         об’єднання централізації і децентралізації (передбачають, з одного боку, централізоване державне стимулювання формування та розвитку кластерів, з другого – необхідність стимулювання розробки кластерів на основі регіональних програм стимулювання та розвитку кластерів);

·         адекватності (передбачають відповідність рівня розвитку регіональних науково-виробничих кластер них структур рівню розвитку світових конкурентоспроможних кластерів).

Н. Микитюк [2] виділяє такі принципи:

·         єдності;

·         ієрархії;

·         остаточної мети;

·         невизначеності;

·         функціональності;

·         розвитку;

·         децентралізації.

О. Тищенко [3] виділяє такі принципи:

·         територіальної локалізації;

·         відкритості у формі перетікання знань;

·         динамічності і гнучкості;

·         економічний і процесний принципи об’єднання у формі стійкого партнерства, кооперації й конкуренції;

·         наявності лідируючої компанії (ядра) або інтегруючого продукту;

·         впливу на малий і середній бізнес.

Г.М. Шумська [4] пропонує такі принципи:

·         інноваційності (передбачають використання персоналом здобутих компетенцій у процесі безперервного професійного навчання для виконання динамічних функцій кластеру);

·         пріоритетності (полягають у тому, що склад функцій кластеру повинен визначатися адекватно взаємодії внутрішнього і зовнішнього його середовища);

·         оперативності (ґрунтуються на тому, що виконання основних функцій кластеру не повинне знижувати ефективність виконання інших за рахунок перерозподілу функцій між учасниками згідно із зовнішнім середовищем кластеру);

·         інформаційного забезпечення (передбачають налагодженість інформаційних зв’язків між учасниками кластеру для ефективного виконання його функцій).

Таким чином, усі вище зазначені принципи формування, функціонування та розвитку кластерних утворень не слід розглядати окремо, оскільки кожен з них є важливим і взаємодоповнюючими в сучасних умовах господарювання.

 

Список літератури

1.      Анненкова О.В. Методологія формування та розвитку регіональних кластерних структур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/4_annenkova.php

2.      Микитюк Н.О. Особливості застосування системного підходу при формуванні та управлінні кластерами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_683/22.pdf

3.      Тищенко О.М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції / О.М. Тищенко // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. Праць київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К.: видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – Вип. 21. – С. 74-80.

4.      Шумська Г.М. Принципи функціонування кластерів у регіональній економіці України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2011_48_2/statti/7.pdfПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info