zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

Гарбарук А.С.

Україна, м. Луцьк,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

В статье идёт речь о юридическом обеспечении жизнедеятельности польского национального меньшинства в Украине. Акцентируется внимание на месте вопроса о национальных меньшинствах в украинско-польских отношениях 1990-х гг. Подаются примеры важных политических событий, консультационных образований, двухсторонних договоров между Украиной и Польшей в представленной сфере. Перечисляются первые достижения польского меньшинства на имеющейся правовой почве.

 

Зародження міждержавних відносин України та Республіки Польща, у тому числі і в напрямку необхідності підтримки власних національних меншин, більшістю дослідників визначається 1989 р. Саме тоді польські парламентарі взяли участь у I З’їзді Народного Руху України, що пізніше привело до створення у парламенті Польщі групи депутатів, яка мала на меті встановлення контактів між відповідними колами обох країн [1, 116]. Польська сторона представила українській владі потреби поляків в Україні і своє бажання їх підтримувати: йшлося про навчання польській мові, підготовку вчителів для її викладання, організацію навчання в Польщі. Наступна зустріч групи депутатів Верховної Ради України і польських політиків у містечку Яблонна біля Варшави (4-5 травня 1990 р.) мала своїм результатом Спільну декларацію, яка, крім потреби встановлення добросусідських зв’язків між нашими народами, акцентувала увагу на пошануванні прав національних меншин [4, 373].

На хвилі актуалізації питання ренесансу польської меншини в Україні (як і української в Польщі) на рівні державному, серед перших її здобутків – проведення у травні 1990 р. Конгресу поляків України, який відкрив перспективи консолідації польської громади, виразно засвідчив їх прагнення до відродження національної самобутності [2, 290]. На II Конгресі, що проходив у жовтні 1991 р., було створено Спілку поляків України (СПУ), затверджено її статут і програму діяльності, а серед основних позицій мети визначено «…роботу задля громадського і культурного розвитку громадян України польського походження» [3, 279].

2 грудня 1991 р. Польща визнала незалежність України і тим однозначно виступила на підтримку суверенізації українського народу. Це відповідно змінило бачення країни-сусіда в очах українського суспільства. Відтепер поляки в Україні стали трактуватися як національна меншина, що підтримує прагнення близького, як територіально, так і за духом, народу щодо процесу державотворення, що, в свою чергу, створювало для польської громади більш лояльні умови для реалізації своїх інтересів.

Базовим для утвердження українсько-польських відносин на їх початковому етапі вважаємо «Договір між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво» (травень 1992 р.), який містив ряд записів, що безпосередньо стосувались української полонії: Україна визнала право членів польської меншини в Україні на індивідуальне або спільне з іншими членами своєї меншини збереження, вираження і розвиток етнічної, культурної, мовної і релігійної самобутності. Договір, зокрема, закріпив право поляків в Україні на вивчення і навчання рідною мовою, її вільне вживання, розповсюдження; створення і утримання власних освітніх, культурних, релігійних організацій і товариств, сповідування своєї релігії, встановлення і підтримання безперешкодних контактів між собою як у межах держави проживання, так і поза її межами та ін. [6, 145-146]. Цього ж року було створене друге польське всеукраїнське об’єднання - Федерація польських організацій на Україні (ФПОУ), ціллю якої визначено координацію і консолідацію дій незалежних польських організацій, які на той час почали з’являтись у місцях компактного проживання польської людності по всій території держави [3, 280].

У 1993 р. було створено Консультаційний комітет Президентів України та Республіки Польща, в складі якого було дві комісії, у тому числі – у справах національних меншин [1, 127]. На першому її засіданні - 15-16 листопада 1993 р. в Києві - підкреслювалася важливість вирішення проблем міжнаціональних відносин у контексті побудови відкритого суспільства, необхідність задоволення потреб поляків України, зокрема, питання щодо перспектив розвитку національно-культурних товариств, охорони пам’яток історії та культури національних меншин.

На новий рівень – стратегічний – українсько-польський діалог був виведений у 1996 р. під час підписання «Спільної Декларації Президентів України і Республіки Польща» [6, 345]. Ця подія піднесла Польщу на виняткове місце в системі міжнародних відносин України і відповідно – підвищила статус українських поляків, що потенційно дало їм можливість плідно реалізовувати свої суспільно-політичні інтереси. Важливим елементом у цій сфері стала політика поєднання і примирення, що дістала своє втілення у заяві українського та польського президентів від 22 травня 1997 р. «До порозуміння і єднання» [5]. Цей документ дозволив вивести із тіні замовчування болісні моменти др. пол. ХХ ст., які становили джерело напруги як на щаблі державному, так і в спілкуванні пересічного поляка й українця. У свою чергу, потеплішання безпосередніх контактів громадян обох країн є передумовою створення атмосфери взаєморозуміння, що складає основу безперешкодного створення організацій, які задовольняють інтереси української полонії. Саме діяльність польських національно-культурних товариств, активне заснування яких припадає на сер. 1990-х рр., а особливо інтенсивне на наступне десятиліття, є показовим прикладом і, врешті, промовистим результатом успішних кроків українського та польського політикуму на шляху до зміцнення двостороннього партнерства.

Отож, вдале становлення добросусідських відносин України та Республіки Польща створило в українському суспільстві лояльне ставлення до польської громади і структур, функціонування яких спрямоване на задоволення її інтересів. Двосторонні законодавчі акти, ухвалені владцями обох сторін, відкрили українській полонії шлях до утримування тісних і, що важливо, безперешкодних контактів з історичною Батьківщиною, а також проведення різноманітної діяльності у напрямку реалізації суспільно-політичних потреб.

 

Список використаних джерел:

1.      Бабак О. Політичні відносини України та Польщі у 1980-2005 рр. / О. Бабак // Поляки на Півдні України: Історія та сьогодення. У 2 Т. – Т. 2. – Жешов; Київ, Миколаїв: Вид. МДГУ ім. П. Могили, 2008. – С. 108-151.

2.      Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність / О.Б. Беренштейн та ін.; За ред. В. І. Наулка. – К.: Гол. спец. ред. літ. мовами нац. меншин України., 2001. – 424 с.

3.      Лойко Л.І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність / Л.І. Лойко. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 634 с.

4.      Рудницький С. Чинник українсько-польської співпраці у процесі реалізації інтересів польської національної меншини в У. / С. Рудницький // Політологічний вісник. – К., 2011. – Вип. 52. – С. 371-382.

5.      Сівец М. Україна і Польща: підсумовуючи досягнуте / М. Сівец // Дзеркало тижня. – 2001. - № 32-33. – 23 серпня. – С.3.

6.      Сорока М. Світ відкриває Україну. Про зовнішню політику Укр. держави у 1990-х рр.: Статті. Документи. Коментарі / М. Сорока. – К.: Правда, 2001. – 784 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info